Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An In Vitro Evaluation of the Effect of Various Adhesives and Surface Treatments on Bond Strength of Resin Cement to Polyetheretherketone

JOURNAL OF PROSTHODONTICS-IMPLANT ESTHETIC AND RECONSTRUCTIVE DENTISTRY, cilt.28, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The effect of different surface pretreatments on the bond strength of veneering resin to polyetheretherketone

JOURNAL OF ADHESION SCIENCE AND TECHNOLOGY, cilt.32, ss.2220-2231, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The effect of denture cleansers on surface roughness and bond strength of a denture base resin‏

Journal of Adhesion Science and Technology, cilt.31, ss.171-181, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Inluence of Toots Preparation Design on Filling Accuracy o CAD-CAM Based ResTorations

JOURNAL OF ESTHETIC AND RESTORATIVE DENTISTRY, cilt.28, ss.238-246, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Dentine treatment effects on bonding strength of adhesive resin cements

Materials Research Innovations, cilt.15, ss.202-207, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Use of mouthguard rates among university athletes during sport activities in Erzurum, Turkey

DENTAL TRAUMATOLOGY, cilt.25, ss.318-322, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Microtensile bond strength testing of resin cements

INTERNATIONAL JOURNAL OF ADHESION AND ADHESIVES, cilt.29, ss.352-355, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An investigation of thermal changes of various permanent dental cements

Dental Materials Journal, cilt.28, ss.285-289, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of the wear resistance of new nanocomposite resin restorative materials

Journal of Prosthetic Dentistry, cilt.99, ss.435-443, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of the bond strength of different composite resins to porcelain and metal alloy

International Journal of Adhesion and Adhesives, cilt.27, ss.258-262, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The investigation of solubility values,water sorption and bond strength of auto-polymerising and heat-polymerising acrylic resin materials.

The European journal of prosthodontics and restorative dentistry, cilt.14, ss.116-120, 2006 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of the occlusal vertical dimension: use of maxillary and mandibular posterior teeth measurement in edentate subjects.

The European journal of prosthodontics and restorative dentistry, cilt.13, ss.75-77, 2005 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Evaluation of ion release from two base metal alloys at various pH levels

Journal Of International Medical Research, cilt.31, ss.33-38, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Abrasion resistance of veneering materials to tooth brushing

Dental Materials Journal, cilt.22, ss.460-466, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The comparison of wear characteristics of prosthodontic restorative materials

International Dental Journal, cilt.53, ss.33-36, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İMPLANT ÜSTÜ OVERDENTURE PROTEZLERDE TUTUCU BAŞLIKDEFORMASYONUNA ALTERNATİF BİR ÇÖZÜM YÖNTEMİ: BİR OLGUSUNUMU

Atatürk Üniv Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.497-500, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Kimyasal Sahip Diş Macunlarının Feldspatik Porselenin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.29, ss.44-48, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of different solutions and thermocycling onthe vickers hardness of acrylic resin denture teeth

International Dental Research, cilt.8, ss.117-122, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dental Seramiklerin Dayanıklılıklarının Değerlendirilmesinde Kullanılan Bükülme Dayanımı Testleri

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.28, ss.625-628, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN YAPAY DİŞLERİN KAİDE MATERYALİNE BAĞLANTI DAYANIMINA ETKİSİ

Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg., cilt.28, ss.64-70, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of temperature change among different adhesive resin cement during polymerization process

Journal of Indian Prosthodontist Society, cilt.17, ss.183-188, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Effects of two-body wear on microfill, nanofill, and nanohybrid restorative composites

Biomedical and Biotechnology Research Journal (BBRJ), cilt.1, ss.25, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

INVESTIGATION OF ENVIRONMENTAL LEAD CONTAMINATION CAUSED BY THERMO ELECTRIC POWER PLANTS

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lityum Disilikat İle Güçlendirilmiş Cam Seramikler

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.193-196, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LİTYUM DİSİLİKAT İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ CAM SERAMİKLER

Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg., cilt.26, ss.193-196, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Dezenfektan Ajanların Silikon Esaslı Ölçü Maddelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.101-105, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FARKLI SIVILARIN AKRİLİK REZİNLERİN YÜZEY SERTLİKLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak., cilt.26, ss.256-260, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MAXILLARY LATERAL INCISOR LOSS USING A FIBRE REINFORCED ADHESIVE BRIDGE CASE REPORT

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.31-35, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TREATMENT OF MAXILLARY LATERAL INCISOR LOSS USING A FIBRE REINFORCED ADHESIVE BRIDGE CASE REPORT

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.31-35, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Farklı Sıvıların Akrilik Rezinlerin Yüzey Sertliklerine Etkisinin İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.256-260, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation the Vickers Hardness of Denture Base Materials

Open Journal of Stomatology, cilt.6, ss.114-119, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SENDROMLA İLİŞKİLİ OLMAYAN BİR OLİGODONTİ HASTASININ TEDAVİSİ OLGU SUNUMU

Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg., cilt.26, ss.330-333, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Different Acidic Agents on Surface Roughness of Feldspathic Porcelain

Open Journal of Stomatology, cilt.6, ss.90-95, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TREATMENT of MAXILLARY LATERAL INCISOR LOSS USING A FIBREREINFORCED ADHESIVE BRIDGE CASE REPORT

Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg., cilt.16, ss.31-35, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Oroantral Fistüllü Bir Hastanın Protetik Rehabilitasyonu Vaka Sunumu

Değişik yöntemlerle hazırlanan metal alt yapılar üzerindeki veneer porselenlerinin kırılma direncine farklı kenar bitim şekillerinin etkisinin incelenmesi, cilt.26, ss.485-487, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

LAZER SİSTEMLERİNİN PROTETİK DİŞ TEDAVİSİNDE KULLANIM ALANLARI

Atatürk Üniv Diş Hek Fak, cilt.13, ss.146-151, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lazer sistemlerinin protetik diş tedavisinde kullanım alanları

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.145-150, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SEROMERLERİN FARKLI SOLUSYONLARDAKİ RENK DEĞİŞİMLERİNİN İNCELENMESİ

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.24, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ölçü Yüzeyine Uygulanan Farklı İşlemlerin Bakteri Kontaminasyonuna Etkisi

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.25, ss.195-198, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİŞ HEKİMLİĞİNDE KULLANILAN ÖLÇÜ SİSTEMLERİNDE GÜNCELYAKLAŞIMLAR DİJİTAL ÖLÇÜ

Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg, cilt.10, ss.135-140, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ölçü yüzeyine uygulanan farklı işlemlerin bakteri kontaminasyonuna etkisi

Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg, cilt.25, ss.195-198, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

In vitro evaluation of the efficacy of different over-the-counter products on tooth whitening

Brazilian Dental Journal, cilt.26, ss.373-377, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

TOTAL MAKSİLLER REZEKSİYONLARIN PROTETİK TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İki Farklı Cila Yönteminin Porselenin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisinin Değerlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, cilt.24, ss.252-257, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İKİ FARKLI CİLA YÖNTEMİNİN PORSELENİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNEETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg, cilt.24, ss.252-257, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı solüsyonlarda bekletilen seromerlerin renk özelliklerinin incelenmesi

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DENTAL İMPLANT MATERYALLERİ

Atatürk Üniv Diş Hek Fak, cilt.23, ss.145-152, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KOMBİNASYON SENDROMLU BİR HASTANIN PROTETİKREHABİLİTASYONU VAKA SUNUMU

Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg, cilt.22, ss.71-76, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

POLİAMİD YAPIDAKİ PROTEZ KAİDE MATERYALİ İLE HAREKETLİ BÖLÜMLÜPROTEZ YAPIMI İKİ VAKA SUNUMU

Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg, cilt.22, ss.185-190, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FİBERLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİTLERİN SABİTBÖLÜMLÜ PROTEZ YAPIMINDA KULLANIMLARI

Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg, cilt.18, ss.70-77, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diş hekimliğinde uygulanan cad cam sistemleri

Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg, cilt.18, ss.1-7, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Microleakage of four core materials under complete cast crown

New York State Dental Journal, cilt.73, ss.32-38, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Döküm Hataları

. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg, cilt.3, ss.63-66, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Döküm Hataları

. Atatürk Üniv Diş Hek Fak Derg, cilt.3, ss.63-66, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin el hijyeni hakkındaki bilgi düzeyi ve el hijyenine uyumu

1. Uluslararası 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sempozyumu, 14 - 16 Kasım 2019

Diş hekimliği fakültesi öğrencilerinde strese neden olan faktörlerin incelenmesi

Uluslararası 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sempozyumu, 14 - 16 Kasım 2019

Diş hekimlerine yönelik şiddet.

Uluslararası 4. Geleneksel Sağlık Çalışanları Meslek Günleri Sempozyumu, 14 - 16 Kasım 2019

Beslenme alışkanlıkları, sigara kullanımı ve ağız diş bakımına verilen önemin diş sağlığı üzerine etkisi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Ulusal Öğrenci Kongresi, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2019

Yalova ilinde yaşayan kişilerin implant tedavisi hakkındaki bilgi düzeylerinin araştırılması

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Ulusal Öğrenci Kongresi, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2019

Temporomandibular eklem düzensizliklerine rastlanma sıklığı ile parafonksiyonel alışkanlıkların ilişkisinin incelenmesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Ulusal Öğrenci Kongresi, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2019

Antalyada çalışan diş hekimlerinin mesleki durumlarının değerlendirilmesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1. Ulusal Öğrenci Kongresi, Türkiye, 11 - 12 Ekim 2019

EVALUATING THE EFFECT OF SOME MEDICINAL PLANTS ON WHITENING OF THE PERMANENT TEETH

6. Uluslararası Türk Prosthodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 Kasım 2018

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ HASTALARIN İMPLANT TEDAVİSİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİNARAŞTIRILMASI

6. Uluslararası Türk Prosthodonti ve İmplantoloji Derneği Dicle Sempozyumu, 2 - 04 Kasım 2018

Repair Bond Strength of Resin Composite to Metal Alloys Using Different Surface Treatment Methods

42nd Annual Congress of the European Prosthodontic Association (EPA), Madrid, İspanya, 13 - 15 Eylül 2018

- Prosthetic rehabilitation of a patient with flabby ridge: case report

INTERNATIONAL CONGRESS ON PREVENTIVE DENTISTRY, MARCH 5-8 2018 ERZURUM, PALANDÖKEN, TURKEY, 5 - 08 Mart 2018

The Relation Of Current Prosthetic Status With Demographic Data

INTERNATIONAL CONGRESS ON PREVENTIVE DENTISTRY, MARCH 5-8 2018 ERZURUM, PALANDÖKEN, TURKEY, 05 Mart 2018

The Assessment of Removable Denture Related Complaints with Demographic Data

INTERNATIONAL CONGRESS ON PREVENTIVE DENTISTRY, MARCH 5-8 2018 ERZURUM, PALANDÖKEN, TURKEY, 2 - 05 Mart 2018

Dental seramik materyallerin yüzey pürüzlülüğünün ve sertliğinin incelenmesi

23. Uluslararası Türk Prosthodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, 9 - 12 Kasım 2017

Lityum Disilikat Seramiklerin Sertlik ve Dayanıklılıklarının Uygulanan Yüzey İşlemlerinden Sonra Değerlendirilmesi

23. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Dalaman/Muğla, Türkiye, 9 - 12 Kasım 2017

Investigation of Surface Roughness and Hardness of Dental Ceramic Materials

23rd Scientifc Congress of Turkish Prosthodonticts and Implantology (TPİD), Muğla, Türkiye, 9 - 12 Kasım 2017

Investigation of Surface Roughness of Denture Base Materials

41st Annual Conference of The European Prosthodontic Association, The 11th Annual International Congress of The Romanian Society of Oral Rehabilitation and The 7th Scientific Conference of The Romanian Society of Robotic Prosthodontics and Implantology, 28 - 30 Eylül 2017

Effect of Ambient pH of Wear on Dental Composite Material

II. International Conference on Advanced Engineering Technologies, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017

Effect of Ambient pH of Wear on Dental Composite Material

International Conference on Advanced Engineering Technologies, Türkiye, 21 - 23 Eylül 2017

Evaluating the Effect of Medicinal Plants on Whitening of the Permanent Teeth

The 3th International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, 13 - 16 Nisan 2017

EVALUATION OF COLOR STABILITY OF DIFFERENT RESINCEMENTS AFTER THERMOCYCLING PROCESS

22nd Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS) Contemporary Challenges in Dentistry, selanik, Yunanistan, 4 - 06 Mayıs 2017

WATER SORPTION AND SOLUBILITY OF ADHESIVE RESINCEMENTS

22nd Congress of the Balkan Stomatological Society (BaSS) Contemporary Challenges in Dentistry, selanik, Yunanistan, 4 - 06 Mayıs 2017

DETERMINATION OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY OFCinnamomum zeylanicum and Acmella oleracea ESSENTIALOILS

The Third International MediterraneanSymposium onMedicinal and Aromatic Plants, 13 - 16 Nisan 2017

Farklı yüzey uygulamalarının zirkonya seramiklerinin yüzey pürüzlülüğüne ve yüzey topografisine etkisinin incelenmesi

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015

Tam seramik materyallerin yüzey mikrosertliği üzerine termalsiklusun etkisi

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015

Tam seramik materyallerin yüzey mikrosertliği üzerine termalsiklusun etkisi

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015

Çoklu fırınlama işleminin zirkonyum Ni Cr alt yapı ve veneer seramikler üzerine etkisi

22. Uluslararası Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 12 - 15 Kasım 2015

Kırık Abutment Vidasının Çıkartılması Vaka Raporu

Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği 22. Kongresi, 12 - 15 Kasım 2015

Sabit Bölümlü Protezlerde Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Rezin Kullanımı 6 Vaka Sunumu

22. Uluslararası Türk Prosthodonti ve İmplantoloji Kongresi, 12 - 15 Kasım 2015, ss.137

Sendromla ilişkili olmayan bir oligodonti hastasının tedavisi Olgu sunumu

22. Uluslararası Türk Prosthodonti ve İmplantoloji Kongresi, 12 - 15 Kasım 2015

Kırık abutment vidasının çıkarılması Vaka sunumu

22. Uluslararası Türk Prosthodonti ve İmplantoloji Kongresi, 12 - 15 Kasım 2015, ss.264

Porselen Laminate Veneer Uygulamaları 3 Vaka Sunumu

22. Uluslararası Türk Prosthodonti ve İmplantoloji Kongresi, 12 - 15 Kasım 2015, ss.138

Farklı güçlendirme materyallerinin akrilik rezin kaide materyallerindeki artık monomer miktarına etkisi

22. Uluslararası Türk Prosthodonti ve İmplantoloji Kongresi, 12 - 15 Kasım 2015, ss.134

Effect of different acidic agents on surface roughness of feldspathic porcelain

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Associatio, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014

Comparison of temperatures rise of adhesive resin cements during polymerization

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and 21st Scientific Congress of Turkish Prosthodontic and Implantology Association, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014

Evaluation the vickers hardness of different denture base materials

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014

Bond strength of denture base materials to denture teeth

38th Annual Conference of the European Prosthodontic Association and 21st Scientific Congress of the Turkish Prosthodontic and Implantology Association, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014

EFFECT OF SEALER COATING ON ROUGHNESS OF SOFT LINERS

38TH ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN PROSTHODONTIC ASSOCİATION &21 ST SCİENTİFİC CONGRESS OF THE TURKISH PROSTHODONTIC AND IMPLANTOLOGY ASSOCIATION, Isparta, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.186

EFFECT OF SEALER COATING ON ROUGHNESS OF SOFT LINERS

38TH ANNUAL CONFERENCE OF THE EUROPEAN PROSTHODONTIC ASSOCİATION &21 ST SCİENTİFİC CONGRESS OF THE TURKISH PROSTHODONTIC AND IMPLANTOLOGY ASSOCIATION, Isparta, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2014, ss.186

Renklendirme işlemi yapılan restoratif materyallerin renk sertlik ve pürüzlülük yönünden incelenmesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi I. Uluslararası Diş Hekimliği Sempozyumu, Rize, Türkiye, 3 - 05 Ekim 2013

Maxillary Lateral Incisor Loss Using a Fiber Reinforced Adhesiv Bridge: Case Report.

2013 EPA European Prosthodontic Association and SSPD Scandinavian Society, Turku, Finlandiya, 21 - 24 Ağustos 2013, cilt.16, no.1, ss.31-35

Profilometer assessments to determine titanium roughness

BaSS 2012, 17th Congress of Balkan Stomatological Society, Tirane, Arnavutluk, 3 - 06 Mayıs 2012

Effect of accelerated aging on the surface roughness of denture base materials

Bass 2012, 17th Congress of Balkan Stomatological Society, Tirane, Arnavutluk, 3 - 06 Mayıs 2012

İki Farklı Rezin Simanın Mikrosızıntısına Farklı Yüzey Uygulamalarının Etkisi

Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği 10. Bilimsel Kongresi, Antakya, Türkiye, 12 - 15 Nisan 2012

Poliamid protez kaide materyali ile hareketli bölümlü protezlerin yapımı Üç vaka sunumu

16. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2011, ss.78-79

Poliamid protez kaide materyali ile hareketli bölümlü protezlerin yapımı Üç vaka sunumu

16. Ege Bölgesi Diş Hekimleri Odaları Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, İzmir, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2011, ss.78-79

Evaluate of the fracture force of denture base resin repaired with different resin

BaSS 2011, 16th Congress of the Balkan Stomatological Society, Bucharest, Romanya, 28 Nisan - 01 Mayıs 2011

EVALUATION OF COLOR STABILITY OF CEROMERS AT DIFFERENT SOLUTIONS

BaSS 2011 16th Congress of the Balkan Stomatological Society, Bükreş, Romanya, 28 Nisan - 01 Mayıs 2011, ss.258

EVALUATION OF COLOR STABILITY OF CEROMERS AT DIFFERENT SOLUTIONS

BaSS 2011 16th Congress of the Balkan Stomatological Society, Bükreş, Romanya, 28 Nisan - 01 Mayıs 2011, ss.258

Bilirkişi Raporları

ZİRKONYA ALT YAPI İLE VENEER SERAMİK ARASINDAKİ BAĞLANTI BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KİŞİYE ÖZEL DENTAL İMPLANT ABUTMENTLARI

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Polimetilmetakrilat Protez Kaide Materyalinin Fiziksel Ve Mekanik Olarak Güçlendirilmesi

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Flexural strengths of reinforced denture base resins subjected to long term water immersion

ACTA BIOMATERIALIA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Yüzey İşlemlerinden Sonra Farklı Dental Porselenlerin Yüzey Pürüzlülükleri

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

AĞIZ ORTAMININ SİMÜLASYONU AÇISINDAN TERMAL VE LOADING SİKLUSUN ÖNEMİ

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diş hekimliğinde adezyon ve adeziv rezin simanlarda güncel yaklaşımlar

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Obstruktif Uyku Apnesi Ve Diş Hekimliği

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çiğnemenin Nörofizyolojisi ve Genel Motor Kontrol ile Etkileşimi

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİNDE DEZENFEKSİYON VE STERİLİZASYON

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çene Yüz Protezlerinde Kullanılan Materyallerin Avantaj ve Dezavantajları

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

SABİT PROTETİK RESTORASYONLARDA İN VİVO TAKİPLER VE İN VİVO TAKİPLERDE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

DİŞ HEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİNDE STRESE NEDEN OLAN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)