Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN FINANCIAL DEVELOPMENT AND ENERGY CONSUMPTION: PANEL DATA ANALYSIS

Ege 10. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, İzmir, Turkey, 22 - 24 December 2023, pp.506-513

THE RELATIONSHIP BETWEEN TAX REVENUES, PUBLIC EXPENDITURES AND ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF TURKEY

CUKUROVA 11th INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCHES CONFERENCE, Adana, Turkey, 22 - 24 August 2023, pp.352-362

THE ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN VISTA COUNTRIES AND MSCI INDEX: NONLINEAR CAUSALITY APPROACH

4th International ACHARAKA Congress on Humanities and Social Sciences, İzmir, Turkey, 15 - 18 July 2023, pp.13-22

Yüksek Frekanslı Verilerle Oynaklık Tahmini: Borsa İstanbul Şehir Endeksi Uygulaması

Usbilim 5th International Conference on Education, Economy, Management and Social Sciences, Budapest, Hungary, 22 September 2022, pp.204-210

THE RELATIONSHIP BETWEEN STOCK RETURNS AND TRADING VOLUME: LINEAR AND NONLINEAR CAUSALITY ANALYSIS

INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS DEDICATED TO THE 30TH ANNIVERSARY OF BAKU EURASIA UNIVERSITY, Baku, Azerbaijan, 27 - 28 April 2022, pp.1112-1120

Health Spending, Economic Performance And Urban Agglomeration Interaction: The South African Study

2.INTERNATIONAL MARMARA SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, 19 - 20 April 2022, pp.88-95

THE RELATIONSHIP BETWEEN RENEWABLE ENERGY AND ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF TURKEY

2.INTERNATIONAL MARMARA SCIENTIFIC RESEARCH AND INNOVATION CONGRESS, İstanbul, Turkey, 19 - 20 April 2022, pp.96-103 Sustainable Development

Enerji Tüketim, Enerji Politikaları ve Ekonomik Büyüme: Asya Pasifik Ülkeleri Üzerine Bir Uygulama

International World Energy Conference, Kayseri, Turkey, 3 - 04 December 2021, pp.401-408 Sustainable Development

Investigation of Factors Affecting Inflation in the Turkish Economy

1 Millet, 6 Devlet, Ortak Medya Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaijan, 17 - 18 November 2021, pp.246-251

The Effects of Macroeconomic Indicators on Industrial Production Index

1 Millet, 6 Devlet, Ortak Medya Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaijan, 17 - 18 November 2021, pp.252-260

Investigation of Volatility in Oil Prices During the Pandemic Period

3. INTERNATIONAL BAKU SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Baku, Azerbaijan, 15 - 16 October 2021, pp.282-290 Creative Commons License

Cointegration Relationship among MINT Countries’ Stock Markets

SADAB 9th International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences, Antalya, Turkey, 25 - 27 June 2021, pp.585-596 Creative Commons License

IMPACT OF HEALTH EXPENDITURES ON ECONOMIC GROWTH: PANEL ANALYSIS ON TR72 REGION

5. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 16 - 17 April 2021, pp.387-391 Creative Commons License Sustainable Development

FACTORS AFFECTING THE HOUSING PRICE INDEX: THE CASE OF TR72

5. Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 16 - 17 April 2021, pp.335-344 Creative Commons License

Hisse Senedi Getiri Oynaklığı ve İşlem Hacmi Arasındaki İlişki:Borsa İstanbul Uygulaması

19. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 2018, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.202-210

Investigation of Relationship Between Air Transport and Economic Growth

IV. International Caucasus Central Asia Foreign Trade & Logistics Congress, Aydın, Turkey, 7 - 08 September 2018, pp.362-368 Sustainable Development

Hisse Senedi Fiyatları ve Döviz Kuru Arasındaki İlişki: Eşikli Eşbütünleşme Ve Granger Nedensellik

XVIII. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.57

Türkiye’nin Tarımsal Endüstri İçi Ticaret Belirleyicilerinin Analizi:Almanya ve İngiltere Karşılaştırması

1. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Ekonometri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 23 September 2017

Books & Book Chapters

Gelişmekte Olan Ülkelerde Yenilenebilir Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme Ve Co2 Emisyonu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Panel Eşbütünleşme Ve Panel Nedensellik Analizi

in: Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Akademik Çalışmalar, Prof. Dr. Turgay Seçkin, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.47-60, 2020 Creative Commons License

Metrics

Publication

33

Citation (WoS)

6

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

6

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

27

H-Index (Scholar)

2

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals