Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Lüteinleştirici Hormon

Turkiye Klinikleri , vol.2, pp.19-25, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İneklerde Postpartum Dönemdeki Uterus Enfeksiyonlarının Tanısında Kullanılan Muayene Yöntemleri

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ (ATAVET)I. ULUSLARARASI KATILIMLIÖĞRENCİ KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 18 - 20 October 2017

Sığırlarda Embriyo Transferi Uygulaması

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ (ATAVET)I. ULUSLARARASI KATILIMLIÖĞRENCİ KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 18 - 20 October 2017

Veteriner hekimlikte kök hücre tedavisi.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi I. Uluslararası Katılımlı Öğrenci Kongresi, Erzurum, Turkey, 18 - 20 October 2017

Endometriyal Sitoloji Yöntemi ile İneklerde Akut ve KronikEndometritisin Belirlenmesi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ (ATAVET)I. ULUSLARARASI KATILIMLIÖĞRENCİ KONGRESİ, 18 - 20 October 2017

Subklinik Endometritisli İneklerde İntrauterin Ozon ve Rifaksimin TedavisininKarşılaştırılması

TÜRK VETERİNER JİNEKOLOJİ DERNEĞİVI. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 15 - 18 October 2015, pp.140 Sustainable Development

Postpartum Subklinik Endometritisli İneklerde Endometrial Ekotekstür Değişiklikleri

TÜRK VETERİNER JİNEKOLOJİ DERNEĞİVI. ULUSAL KONGRESİ, Antalya, Turkey, 15 - 18 October 2015, pp.138

Postpartum subklinik endometritisli ineklerde endometrial ekotekstür değişiklikleri

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VI. Ulusal Kongresi, Muğla, Turkey, 15 - 18 October 2015, pp.142-143

Effect of a biocidal product on clinical endometritis in dairy cows

DIGEST International VET Istanbul Group Congress 2015, Saint Peter, Guernsey And Alderney, 7 - 09 April 2015, pp.572

Peproductive parameters in various dog breeds in Turkey

DIGEST International VET Istanbul Group Congress 2015, Saint Peter, Guernsey And Alderney, 7 - 09 April 2015, pp.704

Reproductive parameters in various dog breeds in Turkey

DIGEST INTERNATIONAL VETİSTANBUL GROUP CONGRESS 2015, Saint Peter, Guernsey And Alderney, 7 - 09 April 2015, pp.704

EFFECT OF BIOCIDAL PRODUCT ON CLINICAL ENDOMETRITIS IN DAIRY COWS

DIGEST INTERNATIONAL VETİSTANBUL GROUP CONGRESS 2015, Saint Peter, Guernsey And Alderney, 7 - 09 April 2015, pp.572

Östrustaki İneklerde Follikül Kanlanma Alanı ile Serum Östrojen Düzeyi Arasındaki Bağlantının Araştırılması

Östrustaki İneklerde Follikül Kanlanma Alanı ile Serum Östrojen Düzeyi Arasındaki Bağlantının Araştırılması, 22 - 25 May 2015, pp.141-142

Breed parity and cycle season effects on life time reproductive parameters in bitches

15th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Antalya, Turkey, 15 - 17 September 2011, pp.141

Relation between bacteria and somatic cell count in cows milk

Days of Veterinary Medicine 2011, Ohrid, Macedonia, 9 - 11 September 2011, pp.115

Süt ineklerinde subklinik mastitisin tanısında kızılötesi termografinin duyarlılığı ve özgünlüğü

IV. Veteriner Jinekoloji ''Uluslararası Katılımlı'', Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2010, pp.156-157

Süt ineklerinde mastitisin tanısında termografinin duyarlılığı ve özgünlüğü

Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 23 - 25 September 2010

Gebe düvelerde meme bezi sekresyonunun bakteriyolojik olarak değerlendirilmesi

Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 23 - 25 September 2010

Effects of precalving antibiotic treatment on mastitis and individual somatic cell count in heifers

14th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Eger, Hungary, 14 - 18 September 2010, vol.45, pp.62

Effects of precalving antibiotic treatment on mastitis and individual somatic cell count in heifers

14th Annual Conference of theEuropean-Societies-Domestic-Animals-Reproduction/22nd Annual Meeting of the EU-AI-Vets, Eger, Hungary, 15 - 22 September 2010, vol.45, pp.62 identifier

Interrelationships among subclinical mastitis incides and their relevance to udder skin temperature

13th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Ghent, Belgium, 9 - 12 September 2009, vol.44, pp.80

İnterrelationships among subclinical mastitis indices and their relevance to udder skin temperature

13th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Ghent, Belgium, 9 - 12 September 2009, pp.80

Interrelationships among Subclinical Mastitis Indices and their Relevance to Udder Skin Temperature

13th Annual Conference of the European-Society-of-Domestic-Animal-Reproduction, Ghent, Belgium, 9 - 12 September 2009, vol.44, pp.80 identifier

Süt verimi ve subkilinik mastitisin memenin morfolojisine etkisi

III. Veteriner Jinekoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 October 2008, pp.148-149

Mastitisli Sütlerde Lipid ve Protein Profili

Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, Turkey, 21 - 23 August 2008

Bir Ceylanda Ultrasonografi ile Gebelik Tanısı

Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, Turkey, 28 - 30 August 2008

Pregnant Bitches Produce Antibodies Against Contractile Proteins of the Cytoplasm

10.bis 11. Februar 2005 in Zürih Schweizer Archiv für Tierheilkunde, 28 - 30 September 2005

The Expression of TGF ß CD 8 COX 1 MMP and MHC in Uterine Tissue from Pregnant Bitches

Annual Conference of European Society for Domestic Animal Reproduction, 1 - 03 September 2005

Köpeklerde seksüel siklus dönemlerinde uterus ve vaginadaki bakteriyel floranın değerlendirilmesi

Veteriner Jinekoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 23 - 25 September 2010

Sütçü İneklerde Fertilite Problemleri

Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, Turkey, 4 - 06 September 2003

Siklik Aktivite Göstermemiş Düvelerde PRID Kullanımı

Türk Veteriner Jinekoloji Kongresi, Turkey, 4 - 06 September 2003

Books & Book Chapters

Reprodüktif Hormonlar, Tanı ve Klinik Kullanımı

in: Çiftlik Hayvanlarında Doğum ve Jinekoloji, Mustafa Kaymaz, Murat Fındık, Ali Rişvanlı, Afşin Köker, Editor, Medipres Matbaacılık Ltd. Şti., Malatya, pp.1-29, 2019

Metrics

Publication

94

Citation (WoS)

361

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

403

H-Index (Scopus)

8

Project

19

Thesis Advisory

5

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals