Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ÖZEL EĞİTİM LİSANS PROGRAMINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM DERSİNİN YANSIMALARI

EGE 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, İzmir, Turkey, 22 - 24 September 2023, pp.82 Creative Commons License Sustainable Development

Okullarda Şiddet ve Disiplin Politikaları

7. ULUSLARARASI FARKLI ŞİDDET BOYUTLARI VE TOPLUMSAL ALGI KONGRESİ/ 7th INTERNATIONAL CONGRESS ON VIOLENCE AND GENDER, İstanbul, Turkey, 11 December 2022, pp.132

Öğretmenlerin İlişkilerinde Etik Dışı Davranışları

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi / 02-04 Mayıs 2019 / İZMİR - TÜRKİYE, 2 - 04 May 2019

Öğretmenlerin Mesleki Çalışmalarının Etkililik Düzeyinin İncelenmesi

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi / 02-04 Mayıs 2019 / İZMİR - TÜRKİYE, 2 - 04 May 2019

Books & Book Chapters

Kalite Kültürü Temelinde Örgütsel Yapı ve Örgütsel Hafıza

in: KALİTE KÜLTÜRÜ TEMELİNDE ÇEVİKLEŞEN ÖRGÜTLERDE LİDERLİK, Yaraş,Zübeyde,Gündüzalp,Seda, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.159-174, 2023 Creative Commons License

Dijital Çağda Okul Yönetimi

in: Eğitimde Dijitalleşme Okul Yöneticileri ve Öğretmenler İçin Bir Rehber, Hakan Polat, Editor, ASOS Yayınları, Elazığ, pp.219-241, 2022 Creative Commons License

Okulda Ahlak ve Etik Eğitimi

in: Eğitimde Ahlak ve Etik , Şükrü Ada,Fatoş Silman, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.161-181, 2020

AİLE EĞİTİMİ KATILIMI ÇALIŞMALARI ve AİLE EĞİTİMİ ÇALIŞMALARINI PLANLAMA, UYGULAMA VE DEĞERLENDİRME

in: Aile Eğitimi , Durdağı Akan, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Erzurum, pp.84-105, 2019

Metrics

Publication

19

Citation (WoS)

6

Project

3

Thesis Advisory

8

Open Access

12
UN Sustainable Development Goals