Publications & Works

Books & Book Chapters

Akciğer Kanseri ve Mikrobiyota

in: KANSER OLGULARINA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM, Doç.Dr. Alper Karagöz, Pro.Dr.Mahmut Baykan, Prof.Dr. Rıza Dundar, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.90-103, 2023 Sustainable Development

Enfeksiyon Hastalıkları

ortadoğu reklam tanıtım yayıncılık turizm Eğitim inşaat sanayi ve ticaret a.Ş., Ankara, 2021

Anaerop Bakteriyolojiye Giriş

Atatürk Üniversitesi Yayınevi, Erzurum, 2021 Creative Commons License

Coxiella burnetii

in: Enfeksiyon Hastalıkları, Mehmet Parlak, Editor, ortadoğu reklam tanıtım yayıncılık turizm Eğitim inşaat sanayi ve ticaret a.Ş., Ankara, pp.41-48, 2021

Anaerob Kültür İçin Uygun Besiyerleri

in: Anaerop Bakteriyolojiye Giriş, Prof.Dr. M.Ziya Doymaz, Editor, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, pp.75-78, 2021

Anaerop Bakterilerin İzolasyonu ve İdentifikasyon Metodları

in: Anaerop Bakteriyolojiye Giriş, Prof. Dr. Doymaz M. Ziya, Editor, atayayınevi, Erzurum, pp.75-78, 2021