Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Professor

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor

 • 2015 - 2021 Associate Professor

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor

 • 2009 - 2015 Assistant Professor

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor

 • 2005 - 2009 Research Assistant

  Marmara University, School Of Physical Education And Sports, Sports Management

 • 1996 - 2005 Research Assistant

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor

Managerial Experience

 • 2019 - Continues Assistant Director of the Institute

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor

 • 2015 - 2019 Head of Department

  Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Beden Eğitimi Ve Spor

Courses

 • Undergraduate ARAŞTIRMA PROJESİ

 • Undergraduate EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

 • Doctorate BEDEN EĞİTİMİNDE ÖLÇME V DEĞERLENDİRME

 • Undergraduate EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

 • Undergraduate BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİM PROGRAMLARI

 • Undergraduate Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi

 • Undergraduate Beden Eğitimi ve Sporda Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları

 • Undergraduate EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

 • Undergraduate EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

 • Undergraduate Eğitime Giriş

 • Undergraduate TÜRK EĞİTİM TARİHİ

 • Undergraduate ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

 • Undergraduate Tenis Öğretim Yöntemleri III

 • Undergraduate EĞİTİM PSİKOLOJİSİ

 • Undergraduate ÖÜRETMENLİK UYGULAMASI

 • Undergraduate ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

 • Undergraduate Tenis Öğretim Yöntemleri II

 • Undergraduate BİLİMSEL RAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

 • Undergraduate ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

 • Undergraduate ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri I

 • Undergraduate ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ

 • Undergraduate İnsan İlişkileri ve İletişim

 • Undergraduate ÖĞRETMENLİK UYGULAMALARI

 • Undergraduate Sporda Ölçüm Metotları ve İstatistik

 • Postgraduate SPORDS ÖLÇÜM METOTLARI VE İSTATİSTİK

 • Postgraduate Sporda Ölçüm Metotları ve İstatistik

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Etkili İletişim

 • Undergraduate Eğitim Psikolojisi

 • Undergraduate Örnek Olay Analizi

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Bilimsel Araştırma Yöntemleri

 • Undergraduate Örnek Olay Analizi

 • Undergraduate Tenis S-III

 • Undergraduate Spor sosyolojisi

 • Undergraduate Grup dinamiği ve rehberlik

 • Undergraduate Özel Öğretim Yöntemleri

Advising Theses