Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Investigation Of The First Aid Principles And Awareness Levels Of Officers Who Work In Erzurum Provincial Gendarmerie Command

International SOCIAL MENTALITY AND RESEARCHER THINKERS Journal, vol.742, pp.371-376, 2021 (Other Refereed National Journals)

Analysis of Loneliness Levels of University Students with Regard to Sport and Different Variables

International Journal of Applied Exercise Physiology, vol.9, no.3, pp.171-177, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

The Examination of Teacher Candidates’ Selfishness Levels Regarding Sportive Activity and Different Variables

Asian Journal of Education and Training, vol.6, no.1, pp.110-116, 2020 (Journal Indexed in ESCI)

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Merhamet Düzeylerinin Spor ve Farklı Değişkenler Açısından Ġncelenmesi

Türk Spor Bilimleri Dergisi, vol.2, no.2, pp.156-164, 2019 (Other Refereed National Journals)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET DUYARLIK DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.66, pp.796-801, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÇOCUKLARIN SPORDA HAYAL ETME DÜZEYLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.68, pp.957-965, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE ANALYSIS OF RELATION BETWEEN DIFFERENT VARIABLES AND UNIVERSITY STUDENTS’ MOTIVES FOR PARTICIPATION IN SPORTS

European Journal of Physical Education and Sport Science, vol.2, pp.79-87, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

ANALYSIS OF SHORT TRACK SPEED SKATERS COURAGE LEVELS FROM DIFFERENT VARIABLES

European Journal of Physical Education and Sport Science, vol.4, pp.149-157, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE EFFECT OF AEROBIC EXERCISE ONE SESSION WITH DIFFERENT INTENSITY ON THE SERUM MDA OF SMOKERS

Asian Academic Research Journal of Social Sciences Humanities, vol.4, pp.146-152, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Attitudes of the Students at Physical Education (PE) Teaching and Sports Department towards Technology Use in Education

International Journal of Science Culture and Sport, vol.5, pp.11-19, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparison of Balance Performance of Elite SoccerPlayers and Skiers

International Journal of Sports Science, vol.7, pp.10-14, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

RESEARCH FOR UNIVERSITY STUDENTS’ LEVELS OF DEALING WITH STRESS FROM DIFFERENT TYPES OF VARIABLES

Journal of Education and Pratice, vol.8, pp.174-179, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

DETERMINING DOPING KNOWLEDGE LEVELS OF PHYSICALEDUCATION AND SPORTS TEACHERS

International Journal of Education, Science and Technology, vol.3, pp.23-31, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Observation of food habits and awareness level of students studying at the School of Physical Education and Sports

Turkish Journal of Sport and Exercise, vol.18, pp.31-38, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

EVALUATION OF THE ATTITUDE OF CANDIDATE PRESCHOOL TEACHERS TOWARDS PHYSICAL EXERCISE SUBJECT

International Journal of Education and Practice, vol.4, no.4, pp.148-153, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

EVALATION OF THE ATTITUDE OF CANDIDATE PRESCHOOL TEACHERS TOWARDS PHYSICAL EXXRCISE SUBJECT

International Journal of Education and Pratice, vol.4, pp.148-153, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Research on Attention Control Levels of the Students at Vocational School of Health Services in terms of Sports and Different Variables

ınternational journal of science culture and sport, vol.4, no.1, pp.76-83, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Investigation of Empathic Tendencies of UEFA Classification Football Coaches

International Journal of Science Culture and Sport, vol.4, pp.267-276, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relationship of Peer Relations of University Students with Several Factors

International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), vol.3, pp.103-112, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

AKRAN DESTEĞİ DÜZEYİNE SPORUN VE FARKLI DEĞİŞKENLERİN ETKİSİ

Asos Journal, vol.3, pp.57-67, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Akran desteği düzeyine sporun ve farklı değişkenlerin etkisi

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

GÜREŞ SPORUNA KÜRESELLEŞME SÜRECİNİN ETKİLERİ

Ağrı İbrahim Çeçen Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, pp.71-92, 2015 (Other Refereed National Journals)

Studying the effects of sporting habits on the self esteem of disabled individuals

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.233-241, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effects of Sports on Communication Skills A Research onTeacher Candidates

Research on Humanities and Social Sciences, vol.4, pp.68-74, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmen Adaylarin Kaygi Düzeyleri Üzerinde Spor ve FarkliDeğişkenlerin Etkisi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.305-315, 2014 (Other Refereed National Journals)

The Effects of Sport and Different Varables on Decision making Strategies of Disabled Indviduals

International Journal of Health and Psychology Research, vol.2, pp.14-23, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect Of Sportıng Habıts And Different Varıables On Self Esteem Of Polıce Offıcers

Journal of Education and Practice, vol.4, no.27, pp.223-226, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erzurum Halkının Kış Sporları Turizmine Karşı Tutumları

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.12, pp.23-35, 2010 (Other Refereed National Journals)

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEK OKULU LİSANS VELİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNDE MARKA TERCİHİNİDEETKİLİ OLAN UNSURLARIN ARAŞTIRILMASI

Atatürk University The Journal of Physical Education and SportSciences, vol.12, no.2, pp.36-43, 2010 (Other Refereed National Journals)

Farklı Spor Dallarında Görev Alan Antrenörlerin Liderlik Özelliklerinin Yaş Değişkeni ile İlişkileri

Atatürk Üniversitesi, Beden Eğitimi Spor Bilimleri Dergisi, vol.7, pp.8-11, 2008 (Other Refereed National Journals)

Spor Yapan Üniversite Öğrencilerinin Fair Play e İlişkin Görüşleri

Journal of Physical Education and Sport Sciences, vol.9, no.2, 2007 (Other Refereed National Journals)

Spor yapan üniversite öğrencilerinin fair play e ilişkin görüşleri

Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.9, 2007 (Other Refereed National Journals)

SPOR YAPAN ÜNİvERSİTE ÖGRENCİLERİNİN SPORA BAŞLAMAVESPOR YAPMA NEDENLERİNE İLİşKİN GÖRÜŞLERİ

Atatürk Joumal of Physical Education and Sport Scıences, vol.9, pp.43-63, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

INVESTIGATION OF VIOLENCE SENSITIVITY LEVELS OF HEALTH SERVICES VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS ON CHILDREN

III. INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCES CONFERENCEBANGKOK / THAILAND 23-25 JANUARY 2019, Bangkok, Thailand, 23 - 25 January 2019, pp.28

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MERHAMET DÜZEYLERİNİN SPOR VE FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

16th International Sport Sciences Congress, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, pp.969-701

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2018, pp.940-944

KORFBOL SPORU YAPAN SPORCULARIN DİNLEME BECERİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi Eğitim Araştırmaları Birliği – 2017 / Ordu, 11 - 14 May 2017

UNIVERSITY STUDENT’xxS INVESTIGATE THE RELATIONSHIP BETWEEN DIFFERENT VARIABLES AND SELF SABOTAGE LEVELS OF SPORT

International Conference On Hospitality, Leisure, Sport and Tourism, Balvi, Latvia, 19 - 21 January 2017

EVALUATION OF INDIVIDUAL SOCIAL RESPONSIBILITY LEVEL OF UNIVERSITYSTUDENTS FOR SPORT AND OTHER DIFFERENT VARIABLES

The International Conference on Hospitality, Leisure, Sports and Tourism (HLST 2016) Bangkok/THAILAND, Bangkok, Thailand, 19 - 21 January 2016, vol.40

THE RESEARCH ON ATTENTION CONTROL LEVELS OF THE STUDENTS AT VOCATIONAL SCHOOL OF HEALTH SERVICES IN TERMS OF SPORTS AND DIFFERENT VARIABLES

The ınternational conference on hospitality,leisure,sports,andtourism(HLST 2016)Bangkok, Bangkok, Thailand, 9 - 21 January 2016, pp.15

EVALUATION OF THE ATTITUDE OF CANDIDATE PRESCHOOL TEACHERS TOWARDS PHYSICAL EXERCISE SUBJECT

The ınternational conference on hospitality,leisure,sports,and tourism (HLST 2016),Bangkok, Bangkok, Thailand, 9 - 21 January 2016, pp.17

A Study of the Tendency of Empathy of the Uefa Class Soccer Trainers

III. INTERNATIONAL EXERCISE and SPORT PSYCHOLOGY CONGRESS, İstanbul, Turkey, 23 - 25 October 2015, pp.88

SPOR A KATILAN VE KATILMAYAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN EMPATİK EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ

13.International Sports Siences Congres, Konya, Turkey, 7 - 09 November 2014, vol.5, pp.141-143

THE RELATIONSHIP OF PEER REALATIONS OF UNIVERSTY STUDENTS WITHSEVERAL FACTORS

International Conference on Hospitality, Leisure, Sport and Tourism, 21 - 23 January 2015

THE EFFECT OF SPORTING HABITS AND DIFFERENT VARIABLESON ASSERTIVENESS OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS

İnternational Conference on Hospitality, Leisure, Sport and Tourism, Bangkok, 21 - 23 January 2015, pp.117-129

THE IMPACTS OF SPORTS AND DIFFERENT VARIABLES ON THEINSTABILITY LEVEL OF UNDERGRADUATES

International Conference on Hospitality, Leisure, Sport and Tourism, Bangkok, Thailand, 21 - 23 January 2015, pp.130-140

THE RELATIONSHIP OF PEER RELATIONS OF UNIVERSITY STUDENTS WITHSEVERAL FACTORS

İnternational Conference on Hospitality, Leisure, Sport and Tourism, Bangkok, Thailand, 21 - 23 January 2015, pp.166-178

EVALUATION OF LISTENING SKILLS ACCORDING TO DIFFERENTVARIABLES IN THE INDIVIDUALS OCCUPYING WITH MOUNTAINEERINGSPORTS

İnternational Conference on Hospitality, Leisure, Sport and Tourism, Bangkok, Thailand, 21 - 23 January 2015, pp.141-149

ENGELLİ BİREYLER N KARAR VERME STRATEJİLERİNDE SPORUN VEFARKLI DEĞİŞKENLERİN İLİŞKİSİ

2nd International Conference on Science Culture and Sport, Antalya, Turkey, 30 October - 01 November 2013

Spor Yapmanın Engelli Bireylerdeki Özsaygıya Etkisinin İncelenmesi

2nd International Conference on Science Culture and Sport, Antalya, Turkey, 30 October - 01 November 2013

THE PROFILES OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHER CANDIDATESACCORDING TO MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY

The 3rd International Conference on Sports and Exercise Science, Thailand, 7 February - 10 May 2012, vol.13, pp.130-140

DÜNYA NÜFUSUNUN AĞARAN SAÇLARI VE EGZERSİZ

IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 May 2012

Marmara Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekoklu Lisans veLisansüstü Öğrencilerinde Marka Tercihlerinin Araştırılması

Abant İzzet Baysal Universty Sport Sciences Association, 10. International Sport sciences Congress, 23 - 25 October 2008

Books & Book Chapters

Curlıng’te Spor Psikolosi

in: CURLING 2, Kenan ŞEBİN, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.130-145, 2020

Spor Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Süreci

in: Spor & Bilim – 2020, Gökmen ÖZEN, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.7-23, 2020

Spor Bilimlerinde Bilimsel Araştırma Süreci

in: SPOR BİLİM, Gökmen Özen, Editor, Efe Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.7-23, 2020

SAĞLIK HĠZMETLERĠ MESLEK YÜKSEKOKULUÖĞRENCĠLERĠNĠN ÇOCUĞA YÖNELĠK ġĠDDETDUYARLILIK DÜZEYLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ

in: SOSYAL BİLİMLERDE YENİ ARAŞTIRMALAR, Prof. Dr. Gökhan BAYRAKTARDoç. Dr. Ahmet AKÇAYDr. Öğr. Üyesi Ahmet EDĠ, Editor, GECE AKADEMİ, Ankara, pp.123-133, 2019

Üniversite Öğrencilrinin Atılganlık Düzeyleri ile Akran İlişkileri Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması

in: Sosyal Bilimlerde Yeni Araştırmalar, Gökhan Bayraktar, Ahmet Akçay, Ahmet Edi, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.151-161, 2019

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET DUYARLILIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

in: SOSYAL BİLİMLERDE YENİ ARAŞTIRMALAR, Prof. Dr. Gökhan BAYRAKTARDoç. Dr. Ahmet AKÇAYDr. Öğr. Üyesi Ahmet EDĠ, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.123-131, 2019

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN ATILGANLIK DÜZEYLERĠ ĠLEAKRAN ĠLĠġKĠLERĠ DÜZEYLERĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠNĠNARAġTIRILMASI

in: SOSYAL BİLİMLERDE YENİARAŞTIRMALAR, Prof. Dr. Gökhan BAYRAKTARDoç. Dr. Ahmet AKÇAYDr. Öğr. Üyesi Ahmet EDĠ, Editor, GECE AKADEMİ, Ankara, pp.161-170, 2019

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN STRESLE BAġA ÇIKMADÜZEYLERĠNĠN FARKLI DEĞĠġKENLER AÇISINDANĠNCELENMESĠ

in: SOSYAL BİLİMLERDE YENİARAŞTIRMALAR, Prof. Dr. Gökhan BAYRAKTARDoç. Dr. Ahmet AKÇAYDr. Öğr. Üyesi Ahmet EDĠ, Editor, GECE AKADEMİ, Ankara, pp.151-160, 2019

ÖĞRETMENLERİN ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET DUYARLIK DÜZEYLERĠNĠN SPORTĠF AKTĠVĠTEDEĞĠġKENLERĠ AÇISINDAN ARAġTIRILMASI

in: SOSYAL BİLİMLERDE YENİARAŞTIRMALAR, Prof. Dr. Gökhan BAYRAKTARDoç. Dr. Ahmet AKÇAYDr. Öğr. Üyesi Ahmet EDĠ, Editor, GECE AKADEMİ, Ankara, pp.141-151, 2019

THE ANALYSIS OF RELATIONSHIP BETWEEN UNIVERSITY STUDENTS’ BREAKOFF PHENOMENON AND DIFFERENT VARIABLES

in: INNOVATIVE APPROACHES IN SPORT SCIENS, Prof. Dr. Kadir PEPE,Dr. Öğrt. Üyesi Özgür KARATAŞ, Editor, Gece Akademi, Ankara, pp.29-35, 2018