Publications & Works

Articles Published in Other Journals

SANAL KÜLTÜRÜN YENİ ANLAM İNŞACILARI MARKALAR: KÜRESEL MARKALARIN REKLAM ANALİZİ

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.9, no.1, pp.68-99, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Politik İletişim Sözlüğü

Kültür ve İletişim, vol.9, pp.249-252, 2015 (Other Refereed National Journals)

Press As One of the Main Stages of Ottoman-Turkish Modernization

Atatürk İletişim, vol.1, no.4, pp.77-94, 2013 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Küyerelleşme Bağlamında Türkiye'deki Lay's Reklamlarının Göstergebilimsel Analiz Yöntemiyle İncelenmesi

Hoca Ahmet Yesevi 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi 6-8 Aralık 2019 Erzurum, Erzurum, Turkey, 06 December 2019, pp.1080-1086

Siyasal İletişimde Güncel Yaklaşımlar: Yeni İletişim Teknolojilerinin Siyasal Kampanyalarda Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme

Hoca Ahmet Yesevi 2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi 6-8 Aralık 2019 Erzurum, Erzurum, Turkey, 06 December 2019, pp.259-264

Books & Book Chapters

Dijital Siyaset

in: Dijital Halkla İlişkilerde Güncel Konular, Ayhan Doğan, Editor, Literatürk Yayınevi, Konya, pp.41-64, 2021

İletişim Tarihi ve Sosyolojisi

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınevi, Erzurum, 2020

The Digitalization of Politics: The New Communication Devices and the Issuue of Political Partticipation

in: New Communication Approaches in the Digitalized World, M. Serdar Erciş &,E. Emre Başar, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle Upon Tyne, pp.273-288, 2020 Creative Commons License

Medya Okuryazarlığı Eğitim Metotları

in: Medya Okuryazarlığı, Ayhan Doğan, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınevi, Erzurum, pp.108-126, 2020

Olgu, Süreç ve Kavram Olarak Siyasal İletişim

in: Lobicilik ve Siyasal İletişim, , Editor, Atatürk Üniversitesi, 2018

Siyasal Reklam Kampanyaları ve Uygulamaları

in: Reklam Kampanyaları ve Reklamcılık Uygulamaları, Asiye Ata, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınevi, Erzurum, pp.259-278, 2018

Siyasal İletişimin Öncülü Olarak Siyasal Propaganda

in: Lobicilik ve Siyasal İletişim, , Editor, Atatürk Üniversitesi, 2018

Uluslararası İlişkiler ve Uluslararası Halkla İlişkiler

in: UluslararasI Halkla İlişkiler, , Editor, Atatürk Üniversitesi, 2017

Halkla İlişkiler Araştırmalarında Etik

in: Halkla İlişkiler Araştırmaları, , Editor, Anadolu Üniversitesi, 2017

Halkla İlişkiler ve İlgili Kavramlar

in: Halkla İlişkiler, Fatma Geçikli, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2016

Sponsorluğun Yapılma Amaçları

in: Sponsorluk, Raci Taşcıoğlu, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2016

Sponsorluk Kategorileri

in: Sponsorluk, Raci Taşcıoğlu, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2014

Lobicilik Faaliyetlerinde Teknik ve Yöntem

in: Lobicilik ve Siyasal İletişim, Hanife Güz, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretm Fakültesi, 2014

Lobicilik

in: Halkla İlişkiler, Fatma Geçikli, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2014