Publications & Works

Articles Published in Other Journals

“Öğrenci Törless’in Bunalımları”: 20. Yüzyıl Başındaki Eğitim Sorunsalı ve Hitler’in Ayak Sesleri

DİYALOG- Zeitschrift für interkulturelle Germanistik, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Verbale Emotionsausdrücke in der Erzählung ”Die Verwandlung” von Franz Kafka

International Journal of Language Academy, vol.5, no.8, pp.53-77, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkçe ve Almanca Sosyal Medyada Gençlik Dili

International Journal of Language Academy, vol.5, pp.113-127, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Die Frauensprache als eine soziale Sprachvariation im Werk Die Klavierspielerin von Elfriede Jelinek

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.57, pp.1-16, 2016 (Other Refereed National Journals)

Bir Toplumdilbilimsel Değişken Olarak Türkiye de Kadın Dili Araştırmaları ve Görsel Medyada Kadın Dili

Diyalog, Interkulturelle Zeitschrift für Germanistik, pp.40-54, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Festchrift für Prof Dr Yılmaz Özbek zum 67 Geburtstag

DİYALOG, INTERKULTURELLE ZEİTSCHRİFT FÜR GERMANİSTİK, vol.2015, pp.113-117, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Toplumdilbilimsel Bir Kavram Olarak Kadın Erkek Dil Ayrımına Türkçe ve Almanca Açısından Bir Yaklaşım

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, pp.87-106, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eine kontrastive Untersuchung über die Jugendsprache im Deutschen und im Türkischen

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.16, pp.201-230, 2012 (Other Refereed National Journals)

Die Fluchwörter und Verwünschungen im Deutschen und im Türkischen

Zeitschrift für die Welt der Türken, vol.4, pp.79-98, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dillerde Cinsiyet Almanca ve Türkçede Cinsiyet Kavramları

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, pp.281-300, 2011 (Other Refereed National Journals)

Dil ve Çocukta Dil Gelişim Kuramları

Milli Eğitim Bakanlığı, Üç Aylık Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi, pp.155-160, 2007 (Other Refereed National Journals) identifier

Türk ve Alman Toplumlarında Adlar ve Sahipleri

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.8, pp.27-31, 2006 (Other Refereed National Journals)

İki Ayrı Kültür İki Farklı Dil

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, pp.209-215, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

TÜRKÇE VE ALMANCA DİJİTAL ORTAMDA KADINLARIN KULLANDIKLARI HİTAP İFADELERİ

XV. Internationaler Türkischer Germanistik Kongress, Edirne, Turkey, 30 September 2021

Pandemi Dilinin Türkçe ve Almancadaki Yansımaları

Dilde ve Edebiyatta Pandemi Çalıştayı, Erzurum, Turkey, 23 September 2021

Türkçe ve Almancada Kadınlarla İlgili Stereotipler/Stereotype über Frauen auf Türkisch und Deutsch

XIV. Türkischer InternationalerGermanistik KongressEx Oriente Lux: Orient in der deutschen Sprache, Literatur und Kultur, 25 - 27 October 2018

Verbale Emotionsausdrücke in der Erzählung ”Die Verwandlung” von Franz Kafka

”, International Conference on Literature, Language and Translation ”liLETRAd”, 5, 6 and 7 July 2017, Sevilla, İspanya, 5 - 07 July 2017

Türkçe ve Almanca Sosyal Medyada Gençlik Dili

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alanya, Türkiye, ANTALYA/ALANYA, Turkey, 18 - 20 May 2017, pp.280

Türkçe ve Almanca Politik Dilde Stereotipler - Stereotypes in the Turkish and German political language

Al Farabi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 11 - 14 May 2017, pp.34

Elfriede Jelinek in Piyanist Adlı Yapıtında Kadın Dili

Avusturya Edebiyatı - Türk Edebiyatı Buluşmaları Gender Okuma Grubu Çalıştayı, 14 April - 09 June 2016

Bir Toplumdilbilimsel Değişken Olarak Türkiye de Kadın Dili Araştırmalaraı ve Medyada Kadın Dili

SSHIF2015 - Social Sciences and Humanities in Focus Sosyal ve Beşeri Bilimlere Küresel Yaklaşımlar Kuram ve Uygulamalar, Varşova, Poland, 16 - 18 September 2015

Books & Book Chapters

Dönüşüm

ÇİZGİ KİTABEVİ, Konya, 2021

Toplumsal Cinsiyet Olarak Kadın

in: Kadın İstihdamının Önündeki Engeller ve Çözüm Önerileri Çalıştayı Erzurum Örneği, , Editor, Zafer Form Ofset Yayınevi, Erzurum, 2018 Creative Commons License

TÜRKÇE VE ALMANCA POLİTİK DİLDE STEREOTİPLER

in: FİLOLOJİDE AKADEMİK ARAŞTIRMALAR, , Editor, GECE KİTAPLIĞI, 2018

Verbale Emotionsausdrücke im Roman "Das Blütenstaubzimmer" von Zoe Jenny

in: Germanistik e Katkılar Beitraege zur Germanistik Festschrift für Prof Dr Yılmaz Özbek Armağan Kitabı, Ahmet Sarı, Cemile Akyıldız Ercan, Fatma Öztürk Dağabakan, Dursun Balkaya, Zennube Şahin Yılmaz, Nalan Saka, Editor, Çizgi Kitabevi, pp.179-206, 2015

Ritter Dene Voss

Ahmet Sarı, Fatma Öztürk Dağabakan, Ankara, 2007