Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A deep and handcrafted features-based framework for diagnosis of COVID-19 from chest x-ray images

Concurrency And Computation-Practice & Experience, vol.6725, no.6725, pp.1-19, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded)

A texture-based 3D region growing approach for segmentation of ICA through the skull base in CTA

MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS, vol.79, pp.33253-33278, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

High Performance Twitter Sentiment Analysis Using CUDA Based Distance Kernel on GPUs

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, vol.26, no.5, pp.1218-1227, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

An inverse approach for automatic segmentation of carotid and vertebral arteries in CTA

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, vol.93, pp.358-375, 2018 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Classification of Blood Cells from Blood Cell Images Using Dense Convolutional Network

Journal of Scientific, Technology and Engineering Research, vol.2, no.2, pp.81-88, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

A comparison of various supervised machine learning techniques for prostate cancer prediction

European Journal of Science and Technology, no.21, pp.610-620, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Derin Öğrenme Tekniklerini Kullanarak Akciğer X-Ray Görüntülerinden COVID-19 Tespiti

European Journal of Science and Technology, no.24, pp.149-156, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Online Ödeme için Servis Odaklı Mimari Yaklaşımı Uygulaması: Atatürk Üniversitesi Bilgi Sistemi Örneği

Uluslararası Doğu Anadolu Fen Mühendislik ve Tasarım Dergisi, vol.2, no.2, pp.155-168, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effective Gaussian Blurring Process on Graphics Processing Unit with CUDA

International Journal Of Machine Learning And Computing, vol.5, pp.57-61, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

EEG Tabanlı Beyin Bilgisayar Arayüzü Sistemlerinde Öznitelik Çıkarma Yöntemleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, vol.2, pp.313-318, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Local Binary Pattern Based COVID-19 Detection Method Using Chest X-Ray Images

2021 29th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), İstanbul, Turkey, 9 - 11 June 2021 Sustainable Development identifier

Comparison of Different Machine and Deep Learning Techniques to Predict Air Quality Index: A Case of Kocaeli Province

2021 29th Signal Processing and Communications Applications Conference (SIU), İstanbul, Turkey, 9 - 11 June 2021 identifier

COVID-19 Detection from Chest X-Ray Images Using Dense Convolutional Network

International Syposium on Applied Sciences and Engineering (ISASE2021), Erzurum, Turkey, 07 April 2021 Sustainable Development

Classification of Covid-19 Chest X-Rays Based on HOG Feature Descriptor Using SVM

International Syposium on Applied Sciences and Engineering (ISASE2021), Erzurum, Turkey, 07 April 2021 Sustainable Development

COVID-19 Detection from Chest X-Ray Images Using Deep Learning Techniques

2nd International Conference On Access To Recent Advances In Engineering And Digitalization, Kayseri, Turkey, 10 March 2021 Sustainable Development

Hava Kalitesi Tahmininde Derin Öğrenme Uygulamaları Hakkında Bir İnceleme

Mas 5. Uluslararası Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.958

Sağlık Hizmetlerinde Nesnelerin İnternetinin Kullanımı ve Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme

Mas 5. Uluslararası Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019

Comparison of seeded region growing and random walk methods for vessel and bone segmentation in CTA images

ELECO 2017 10th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, Turkey, 30 November - 02 December 2017 Sustainable Development identifier

EEG Tabanlı Beyin Bilgisayar Arayüzü Sistemlerinde Öznitelik Çıkarma Yöntemleri

7. Uluslararası Katılımlı Ulusal Biyomekanik Kongresi, Isparta, Turkey, 16 - 18 October 2014

Segmentation of Carotid Arteries in CTA Images using Region-based Active Contours and Classification

2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP), Malatya, Turkey, 16 - 17 September 2017 identifier identifier

Investigating Performance of ANFIS based equalization on Non-linear and Different Channel Models

International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium, IDAP’16, Malatya, Turkey, 17 - 18 September 2016, vol.1, pp.227-233

Yapay Sinir Ağları ile Ankara İlinde Hava Kalitesi Sağlık İndeksi Tahmini

2.Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Erzurum, Turkey, 8 - 10 October 2015, vol.1, pp.321-331

Effective Gaussian Blurring Process on Graphics Processing Unit with CUDA

5th International Conference on Computer and Computational Intelligence (ICCCI 2014), Paris, France, 06 December 2017 - 07 December 2014

Sağlık Hizmetlerinde Mekansal-Zamansal Veri Madenciliği Üzerine Algoritma Yaklaşımı

Tıp Teknolojileri Ulusal Toplantısı (TIPTEKNO 2011), Antalya, Turkey, 13 - 16 October 2011

Books & Book Chapters

İleri Dijital Teknolojiler II

in: Dijital Okur Yazarlık, Yıldırım Serkan, Karapınar Çakmak Derya, Bayındır Levent, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, pp.110-128, 2021

Dijital Dönüşüm Teknolojileri ve İlgili Araştırmalar

in: Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm, KARAMAN SELÇUK, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.112-127, 2020