Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

High Performance Twitter Sentiment Analysis Using CUDA Based Distance Kernel on GPUs

TEHNICKI VJESNIK-TECHNICAL GAZETTE, cilt.26, ss.1218-1227, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An inverse approach for automatic segmentation of carotid and vertebral arteries in CTA

EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, cilt.93, ss.358-375, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effective Gaussian Blurring Process on Graphics Processing Unit with CUDA

International Journal Of Machine Learning And Computing, cilt.5, ss.57-61, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EEG Tabanlı Beyin Bilgisayar Arayüzü Sistemlerinde Öznitelik Çıkarma Yöntemleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi, cilt.2, ss.313-318, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hava Kalitesi Tahmininde Derin Öğrenme Uygulamaları Hakkında Bir İnceleme

Mas 5. Uluslararası Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Erzurum, Türkiye, 2 - 05 May 2019, ss.958

Sağlık Hizmetlerinde Nesnelerin İnternetinin Kullanımı ve Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme

Mas 5. Uluslararası Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Erzurum, Türkiye, 2 - 05 May 2019

Comparison of seeded region growing and random walk methods for vessel and bone segmentation in CTA images

ELECO 2017 10th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, Bursa, Türkiye, 30 November - 02 December 2017

Segmentation of Carotid Arteries in CTA Images using Region-based Active Contours and Classification

2017 International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium (IDAP), Malatya, Türkiye, 16 - 17 September 2017

Investigating Performance of ANFIS based equalization on Non-linear and Different Channel Models

International Artificial Intelligence and Data Processing Symposium, IDAP’16, Malatya, Türkiye, 17 - 18 September 2016, cilt.1, ss.227-233

Yapay Sinir Ağları ile Ankara İlinde Hava Kalitesi Sağlık İndeksi Tahmini

2.Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Erzurum, Türkiye, 8 - 10 October 2015, cilt.1, ss.321-331

Sağlık Hizmetlerinde Mekansal-Zamansal Veri Madenciliği Üzerine Algoritma Yaklaşımı

Tıp Teknolojileri Ulusal Toplantısı (TIPTEKNO 2011), Antalya, Türkiye, 13 - 16 October 2011

Sağlık Sektöründe Radyo Frekanslı Tanımlama (RFID): Mekansal-Zamansal Veri Madenciliği Veri Tiplerine Bir Yaklaşım

Tıp Teknolojileri Ulusal Toplantısı (TIPTEKNO 2011) Kongre Kitabı, Antalya, Türkiye, 13 - 16 October 2011