Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effects of cartoons on students' achievement and attitudes in biology teaching

Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, vol.5, no.1, pp.1-10, 2013 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Teaching cell division and genetics through jigsaw cooperative learning and individual learning

ENERGY EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY PART B-SOCIAL AND EDUCATIONAL STUDIES, vol.4, no.3, pp.1323-1336, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Two new records for Pseudoscorpion fauna of Turkey

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, vol.35, no.3, pp.509-518, 2011 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Developmental stages of Neobisium erythrodactylum (Koch, 1873): New to the Turkish fauna

TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.32, no.1, pp.27-32, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Investigation of the Effectiveness of Applying Group Investigation Method at Different Intervals in Teaching Science Courses

Kuramsal Eğitimbilim, vol.13, no.2, pp.397-423, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE COMPARISON OF THE DIFFERENT STATISTICALANALYSIS RESULTS USED ON THE EVALUATION OF SCALESON A REAL SAMPLING

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.38, pp.85-99, 2019 (Other Refereed National Journals)

EFFECTIVENESS OF APPLYING THE LEARNING TOGETHER METHOD AT DIFFERENT INTERVALS IN TEACHING SCIENCE

Acta Didactica Napocensia, vol.12, no.2, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Çoklu Zeka Alanları İle Bilimsel Süreç Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Fen Eğitimi ve Araştırmaları DerneğiFen Bilimleri Öğretimi Dergisi, vol.4, pp.22-35, 2016 (Other Refereed National Journals)

Determination of Elementary School Department Students Interest and Examination of The Factors That Affect Them

Karaelmas Journal of Educational Sciences, vol.3, pp.13-24, 2015 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim Bölümü Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerini Etkileyen Faktörlerin Incelenmesi

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, pp.197-217, 2015 (Other Refereed National Journals)

Seven Standards of Plake and Impara for Classroom Assessment by Pre Service Teachers

Mevlana International Journal of Education, vol.5, pp.56-68, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lise Öğrencilerinin HIV AIDS Konusundaki Bilgi DüzeylerininFarklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Pamukkale ÜniversitesiEğitim Fakültesi Dergisi, pp.139-145, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Lise Öğrencilerinin Çevreye Karşı Tutumlarının Cinsiyet Açısından İncelenmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.43-54, 2009 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim Sekizinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Genetik Ünitesindeki Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Grafik Materyallerin Etkisi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.22, pp.573-587, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

BAZI YALANCIAKREPLERDEN ARACHNIDA PSEUDOSCORPIONIDA iZOLE EDiLEN MiKROFUNGUSLAR

Erzincan Universitesi Fen Bilimleri Enstimsii Dergisi, vol.1, pp.211-221, 2008 (Other Refereed National Journals)

Üniversite Öğrencilerinin Genel Beslenme Alışkanlıkları Katkılı Besinler Hakkındaki Bilgi Görüş ve Tutumları

Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi,Journal of Arts and Sciences, pp.117-134, 2008 (Other Refereed National Journals)

Application of a Questionnaire to Describe Teacher Students Communication Behaviour in a University in Turkey

International Journal of Environmental & Science Education, vol.3, pp.26-29, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversite öğrencilerinin kan bağışına karşı tutumları ve kan bağışında alan bilgilerinin etkisinin incelenmesi

Çankaya Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, vol.7, pp.97-114, 2007 (Other Refereed National Journals)

Sınav Hazırlıkları ve Sınav Sürecinde Yaşanan Bazı Olumsuzlukların Öğrenci Başarısına Etkisi

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.55-67, 2006 (Other Refereed National Journals)

A New Record For The Turkish Pseudoscorpion Fauna Lamprochernes savignyi Simon 1881 Arachnida Pseudoscorpionida

Turkish Journal Of Zoology, pp.255-259, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Sınıf Ortamı ve Barınma Sorunlarından Kaynaklanan Olumsuzlukların Öğrenci Başarısı Üzerine Etkisi

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.7, no.2, pp.41-51, 2005 (Other Refereed National Journals)

Application of a Questionnaire to Describe Teacher Communication Behavior and Its Assciation With Students in Science in Turkey

Journal of Baltic Science Education, vol.2, no.6, pp.15-21, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Biyoloji Öğretiminde Kullanılan Öğretim Araçlarının Kullanılma Sıklıklarına İlişkin Lise Ve Meslek Lisesi Öğrencilerinin Görüşleri

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, no.14, pp.99-104, 2003 (Other Refereed National Journals)

Biyoloji Öğretimini Değerlendirmede Kullanılan Soru Tipleri Hakkında Lise Ve Meslek Lisesi Öğrencilerinin Görüşleri

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.4, no.1, pp.55-64, 2002 (Other Refereed National Journals)

A study of Eylais rahmi Ozkan 1982 Acari Hydrachnellae Eylaidae

INTERNATIONAL JOURNAL OF ACAROLOGY, vol.26, pp.161-166, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Bazı Sosyo Ekonomik Sorunların Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Başarısına Etkisi

VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 September 2006 Sustainable Development