Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

BEDEN ALGISININ GEBELİKTE KİLO ALIMI ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ: ANALİTİK KESİTSEL ARAŞTIRMA

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, vol.9, no.1, pp.206-218, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

ANNE VE BABA ADAYLARININ GEBE OKULUNA KATILMA VE KATILMAMA NEDENLERİNİN BELİRLENMESİ: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.30, no.1, pp.9-16, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Ebelik Öğrencilerinin Lisansüstü Eğitim ve Kariyer Tercihlerinin Belirlenmesi: Bir Karma Yöntem Çalışması

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.1, pp.71-80, 2020 (Other Refereed National Journals)

DOĞUM SONRASI KANAMAN ÖNLENMESİ VE YÖNETİMİNDE EBELERİN SORUMLULUKLARI

Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.8, no.2, pp.91-98, 2019 (Other Refereed National Journals)

Sarsılmış Bebek Sendromunun Yönetimi

Klinik Tıp Pediatri Dergisi, vol.10, no.5, pp.1-5, 2018 (Other Refereed National Journals)

Sezaryen ile Doğan Bebeklerin İlk Altı Ay Beslenme Şekillerinin İncelenmesi

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.1, pp.1-6, 2018 (Other Refereed National Journals)

Unwanted pregnancy and unsafe abortions of solution the role midwife s

TAF Preventive Medicine Bulletin, vol.15, no.4, pp.450, 2016 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

WEB TABANLI ANNE VE BABA EĞİTİMLERİ

3. ULUSLARARASI BAŞKENT FEN, SOSYAL VE SAĞLIK BİLİMLERİ KONGRESİ, Ankara, Turkey, 30 November - 01 December 2021, pp.1-5

Türkiye’de sezaryen sonrası vajinal doğumla ilgili web sitelerinin nitel analizi

5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 14 November 2021, pp.3-4

Türkiye’de İnfertilite İle İlgili Nitel Web Sitesi Analizi

5. Uluslararası 6. Ulusal Ebelik Kongresi, Ankara, Turkey, 11 - 14 November 2021, pp.5-7

HAMİLELİK YOGASINA GENEL BİR BAKIŞ: YOGA-EBELİK İLİŞKİSİ

INTERNAT IONAL SCIENCE, CUL TURE AND ACADEMIC RESEARCH CONGRESS IN GLOBAL WORLD, Ankara, Turkey, 08 September 2021, pp.1-3

TÜRKİYE’DE POSTPARTUM DÖNEMDE GELENEKSEL İNANÇ VE KÜLTÜRELYAKLAŞIMLAR: SİSTEMATİK DERLEME

TÜRKİYE’DE POSTPARTUM DÖNEMDE GELENEKSEL İNANÇ VE KÜLTÜREL YAKLAŞIMLAR: SİSTEMATİK DERLEME, İstanbul, Turkey, 25 August 2021

EFFECT OF AROMATHERAPY APPLICATIONSON PREMENSTRUAL SYNDROME SYMPTOMS: SYSTEMATIC REVIEW

V. INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Ankara, Turkey, 14 - 15 August 2021

"THE EFFECT OF MUSIC THERAPY ON PAIN MANAGEMENT IN LABOR AND POSTPARTUM PERIOD: SYSTEMATIC REVIEW"

V. INTERNATIONAL ISTANBUL SCIENTIFIC RESEARCH CONGRESS, Ankara, Turkey, 14 - 15 August 2021

"THE EFFECT OF EXERCISE ON PREMENSTRUAL SYNDROME: SYSTEMATIC REVIEW"

INTERNATIONAL "BAŞKENT" CONGRESS ON PHYSCIAL , SOCIAL AND HEALTH SCI ENCES, Ankara, Turkey, 12 July 2021

PANDEMİ SÜRECİNDE PERİNATAL VE YENİDOĞAN DÖNEMİNDE EBELİK BAKIMI

II. Ulusal Farklı Ortamlarda Büyüyen Çocuklar Sempozyumu, Zonguldak, Turkey, 27 May 2021

COVİ̇D-19 Pandemı̇ Sürecı̇nde Türkı̇ye’dekı̇ Çocukların Eğı̇tı̇m Durumu

II. Ulusal Farklı Ortamlarda Büyüyen Çocuklar Sempozyumu, Zonguldak, Turkey, 27 May 2021

Doğum Eyleminde Müdahalelerin Doğal Sürece Etkisi

Doğum Eyleminde Müdahalelerin Doğal Sürece Etkisi, Konya, Turkey, 19 - 20 April 2019

EBELİK EĞİTİMİNDE SİMÜLASYON KULLANIMININ ÖNEMİ

1. ULUSLARARASI EBELİK EĞİTİM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME (EBEARGE) KONGRESİ, İzmir, Turkey, 7 - 09 October 2018

EBELİKÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE KARİYER TERCİHLERİNİN BELİRLENMESİ: BİRKARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI

1. ULUSLARARASI EBELİKTE EĞİTİMARAŞTIRMA GELİŞTİRME (EBEARGE) KONGRESİ, İzmir, Turkey, 7 - 09 October 2018

Ebelik Öğrencilerinin Ebelik Mesleği Hakkındaki Görüşleri veMesleğe Yönelik Beklentileri

ULUSLARARASI BİLİM VE AKADEMİ KONGRESİ’2018, Konya, Turkey, 8 - 09 December 2018, vol.5

POSTMENAPOZAL DÖNEMDE KADINLARDA CİNSEL SAĞLIK YÖNETİMİ

Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi, Aydın, Turkey, 26 - 28 October 2018

DOĞUM SONU AĞRI VE DUYGU DURUM BOZUKLUKLARI YÖNETİMİ

Uluslararası Tarım, Çevre ve SağlıkKongresi, Aydın, Turkey, 26 - 28 October 2018

SARSILMIŞ BEBEK SENDROMU ETİYOLOJİSİ

5. Uluslararası9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018

Çocuk İstismarının Diğer Bir Formu: Munchausen by Proxy Sendromu ve Ebenin Sorumlulukları

5. Uluslararası 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018 Sustainable Development

Hemşire ve Ebelerde Aleksitimi ve Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi

3. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 2 - 03 November 2017

PREMENSTRUEL SENDROM VE EBELİK

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017

TÜRKİYE’DE GEBELİKTE ŞİDDET: SİSTEMATİK DERLEME

I. Uluslararsı Sağlık Bilimleri Kongresi, Aydın, Turkey, 29 June - 01 July 2017

Sezaryen İle Doğan Bebeklerin İlk Altı Ay Beslenme Şekilleri

I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 June - 01 July 2017

GEÇMİŞTEN BU GÜNE SEZARYEN DOĞUM SONRASI VAJİNAL DOĞUM

4. Uluslararası8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2017

GEBELERDE EVLİLİK UYUMU VE YAŞAM DOYUMUNUN DOĞUM ÖNCESİ BAĞLANMA DÜZEYLERİNE ETKİSİ

1. Uluslararası ve 2. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı, İzmir, Turkey, 7 - 08 October 2016

POSTMENAPOZAL KADINLARDA CİNSEL YAŞAM

I.Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Turkey, 7 - 08 October 2016

Gebelerin Doğum Tercihi ve Bazı Değişkenlere Göre Evlilik Uyumu

6. Ulusal 2. Uluslararası Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2015

Erzurum İl Genelindeki Lohusaların Depresyon Düzeylerinin Ġncelenmesi

1.Uluslararası 5.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Turkey, 24 - 26 October 2014

Books & Book Chapters

Engelliliğin Nedenleri ve Önlenmesi

in: ENGELLİLİK, Fatma Güdücü Tüfekçi, Ayfer Kara, Türkan Kadiroğlu, Editor, NOBEL TIP KİTAPEVİ, Erzurum, pp.43-51, 2021

Adölesan Gebelerde Sağlığın Yönetilmesi

in: Ebelik ve Hemşirelikte Akademik Yaklaşımlar, Funda Çitil Canbay,Elif Tuğçe Çitil, Editor, Berikan yayınevi, Ankara, pp.1-144, 2021

Prenatal Temas: Güncel Bilgiler ve Ebelerin Sorumlulukları

in: Ebelik ve Hemşirelikte Akademik Yaklaşımlar, Funda Çitil Canbay,Elif Tuğçe Çitil, Editor, Berikan yayınevi, Ankara, pp.1-144, 2021

POSTPARTUM RİSKLER VE KOMPLİKASYONLAR

in: Sağlık Bilimlerinde Güncel Araştırmalar, Demir Halit, Duran Nizami, Editor, IVPE, pp.453-467, 2020

POSTPARTUM DÖNEMDE AĞRI VE POSTPARTUM PSİKOLOJİSİ

in: AYBAK 2020 / II Sağlık Bilimleri, , Editor, Akademisyen Kitapevi, Ankara, pp.109-119, 2020

BİREYLERİN FETAL KAYIP/ÖLÜ DOĞUM SONRASI SOSYAL DESTEK VE BAKIM GEREKSİNİMLERİ

in: SAĞLIK BİLİMLERİ: Güncel Araştırmalar ve Yeni Eğilimler, , Editor, IVPE Yayınevi, pp.362-372, 2020

TEMEL EBELİK UYGULAMALARI

in: Temel Ebelik Uygulamaları Rehberler ve Değerlendirme, , Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Aydın, pp.1-190, 2018

The Effect of Marital Adjustment and Life Satisfaction on Prenatal Attachment in Adolescent and Adult Pregnant Women

in: ACADEMIC RESEARCHES IN HEALTH SCIENCES, Midwifery Studies, , Editor, Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara, pp.117-129, 2018

DOĞUM EYLEMİNDE TEMEL EBELİK UYGULAMALARI

in: TEMEL EBELİK UYGULAMALARI REHBERLER VE DEĞERLENDİRME, ZEKİYE KARAÇAM, Editor, ANKARA NOBEL TIP KİTAPEVLERİ, Aydın, pp.236-324, 2018