Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Aqua-pilates exercises improves some physical fitness parameters of healthy young women

Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.12, ss.160-175, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Time of day effect on repeated sprint ability, aerobic capacity and physiological responses in team-sport athletes

International Journal of Science Culture and Sport (Index Copernicus), cilt.6, ss.467-484, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Futbol Hakemlerinin Farklı Egzersiz Şiddetlerinde Sezinleme Zamanı, Kan Laktat Düzeyi ve Karar Verme Becerilerinin İncelenmesi

CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.13, ss.260-276, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Futbol hakemlerinin farklı egzersiz şiddetlerinde sezinleme zamanı, kan laktat düzeyi ve karar verme becerilerinin incelenmesi

CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi (Türkiye Atıf Dizini), cilt.13, ss.260-276, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Acute effect of various exercise intensities on cognitive performance

European Journal of Physical Education and Sport Science (Indexed in ERIC), cilt.4, ss.157-172, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul ve lise öğrencilerinin beden kütle indeksi ile günlük adım sayısının yaşa ve cinsiyete göre karşılaştırılması

Uluslararası Spor, Egzersiz ve Antrenman Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.143-152, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fiziksel Aktivite Yeterliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

International Journal of Sport, Exercise Training Sciences - IJSETS, cilt.3, ss.44-54, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining the effects of 8 week zumba and step aerobic exercises on health related physical fitness factors in women

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, cilt.19, ss.12-31, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of agility performance on 10 12 years soccer

International Journal of Human Sciences, cilt.12, ss.1913-1917, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise Öğrencilerinin Fiziksel Benlik Algısı Beden Kompozisyonu ve Fiziksel Aktivite Düzeyinin Cinsiyete Göre incelenmesi

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, cilt.17, ss.116-119, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acute Effects of Different Warm Up Procedures on 30m Sprint Slalom Dribbling Vertical Jump and Flexibility Performance in Women Futbol Players

Nigde University Journal of Physical Education and Sport Sicences, cilt.8, ss.143-151, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aerobic Dance or Step Dance Which Exercise Can Increase Balance Flexibility and Muscle Strength of University Students

Uluslararası Hakemli Akademik Spor Sağlık ve Tıp Bilimleri Dergisi, cilt.13, ss.143-151, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining of the Effects on Aerobic Dance and Step Dance Exercises on Some Hematological Parameters and Blood Lipids

International Journal of Human Sciences, cilt.11, ss.980-991, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bayanlara uygulanan pilates egzersiz programının esneklik performansı ve beden kompozisyonu üzerine olan etkisinin incelenmesi

International Journal of Human Sciences, cilt.11, ss.1275-1286, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Fonksiyonel antrenman, adölesan kız ve erkeklerin seçilmiş fiziksel uygunluk parametrelerini geliştirir

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, ss.425-430

Cinsiyet ve spor branşının sezinleme zamanı performansı üzerindeki etkisi

1. Uluslararası Herkes için Spor ve Wellnes Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Nisan 2018, ss.535-539

15-17 Yaş Adölesanların Fiziksel Aktivite Yeterliğinin Cinsiyet ve Yaşa Göre Değerlendirilmesi

Dünya Spor Bilimleri Araştımaları Kongresi, Manisa, Türkiye, 23 - 26 Kasım 2017, ss.634-635

Futbolcuların esneklik denge ve 30m sürat performansının yaş gruplarına göre karşılaştırılması

ERPA International Congresses on Education, Sarajevo, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, ss.76

Farklı Egzersiz Şiddetlerinin Farklı Uyarı hızlarındaki Sezinleme Zamanı Üzerine Etkisi Var mıdır

ERPA International Congresses on Education, Bosna-Hersek, 2 - 04 Haziran 2016, ss.348-353

Kitap & Kitap Bölümleri

Futsalda Fiziksel Uygunluk

Futsal ile Modern Futbolcu Gelişimi, Özcan Saygın, Editör, Nobel Yaşam, Ankara, ss.109-119, 2016