Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Aliaya İzzetbegoviç’in İhya Düşüncesi: Müslümanların Geri Kalma Nedenleri ve Çözüm Önerileri

I. Uluslararası Bir Bilge Bir Ülke: Aliya İzzetbegoviç ve Bosna Hersek Sempozumu, 3 - 05 October 2018

Mehdi Tartışmalarının Şiî Siyasi Düşüncesine Yansımaları

Uluslararası Mehdilik Sempozyumu Bildirileri, Sivas, Turkey, 01 October 2018

ŞİÎ KAYNAKLARDA EBU HANİFE ALGISI: DİNİN ANLAŞILMASI VE YORUMLANMASINDA EBU HANİFE’YEYÖNELİK SUÇLAMALAR

IV. Şeyh Ş a ’ban-ı Velî Sempozyumu (Hanefîlik-Mâturîdîlik), 5 - 07 May 2017, vol.2, pp.153-166

Şiî-İmâmiyye’de Hz. Ömer’e Yönelik Algı

Uluslararası Hz. Ömer Sempozyumu, 02 November 2017

Dini İçerikli Haberlerin Medyada Sunuluş Tarzı

İletişim Fakültesi, Turkey, 28 December 2016

Feyzullah Efendi nin Nasaihü l Mülük u ve İslam Siyaset Geleneği Bağlamında Değerlendirilmesi

Erzurumlu Şeyhulislam Seyyid Feyzullah Efendi, Turkey, 31 October - 02 November 2014, pp.339-352

İnsanın Yetişme Sürecinde Mezhebi Kabullerin Rolü

Diyanet İşleri Başkanlığı Kutlu Doğum Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 - 20 April 2015, pp.581-594

Alvarlı Efe nin Düşüncesinde Ehl i Beyt Tasavvuru

Uluslararası Hâce Muhammed Lütfi, Erzurum, Turkey, 25 - 26 April 2013, pp.467-479

Alevi Yazılı Kaynaklarındaki Dört Kapı Kırk Makam Anlayışının Günümüz Alevî Yazarlarca Algılanışı

Geçmişten Günümüze Alevilik I.Uluslararası Sempozyum, Bingöl, Turkey, 3 - 05 October 2013, vol.I, pp.274-288

Alevi Yazılı Kaynaklarındaki Dört Kapı Kırk Makam Anlayışının Günümüz Alevî Yazarlarca Algılanışı

Geçmişten Günümüze Alevilik I.Uluslararası Sempozyum, Bingöl, Turkey, 3 - 05 October 2013, vol.I, pp.274-288

Books & Book Chapters

ISLAH HAREKETLERİ SELEFİLİK İRTİBATI

in: SELEFİLİK, DOĞAN KAPLAN , Editor, NECEMETTİN ERBAKAN UNİVERSİTESİ, Konya, pp.91-115, 2016

İLHANLILAR DÖNEMİNDE ŞİİLİK

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2010

Metrics

Publication

46

Citation (WoS)

4

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

5

H-Index (Scopus)

1

Project

10

Thesis Advisory

11
UN Sustainable Development Goals