Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İnternet haberciliğinde etik/ teknik sorunlar ve okur/izler kitlenin mağduriyeti

18th International Symposium Communication in the Millennium, Erzurum, Turkey, 26 October 2021

Yerel basında sağlık haberleri: Kastamonu örneği

III. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 2 - 03 November 2017, pp.148-169 Creative Commons License

Yerel basında sağlık haberleri: Kastamonu örneği

III. Uluslararası Sağlık İletişimi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 2 - 03 November 2017, pp.148-169 Creative Commons License

Bosna Gazetesinde Mektep ve Medreselerle İlgili Haberler

(-Geçmişten Günümüze- Balkanlarda Türkçenin Süreli Yayınlardaki Yeri ve Önemi Sempozyumu, Zenica, Bosnia And Herzegovina, 11 - 14 May 2017, pp.290-317 Creative Commons License Sustainable Development

Bosna Gazetesinde Mektep ve Medreselerle İlgili Haberler

(-Geçmişten Günümüze- Balkanlarda Türkçenin Süreli Yayınlardaki Yeri ve Önemi Sempozyumu, Zenica, Bosnia And Herzegovina, 11 - 14 May 2017, pp.290-317 Creative Commons License Sustainable Development

Etyen Mahçupyan’ın Yazılarında Demokratik Açılım ve Barış Süreci

Siyasal İletişim Demokrasi ve Yeni Süreçler, Diyarbakır, Turkey, 21 - 23 November 2013, pp.102-120 Creative Commons License

Etyen Mahçupyan’ın Yazılarında Demokratik Açılım ve Barış Süreci

Siyasal İletişim Demokrasi ve Yeni Süreçler, Diyarbakır, Turkey, 21 - 23 November 2013, pp.102-120 Creative Commons License

Köşe Yazılarında Mizah

Gülmenin Arkeolojisi ve Medyada Mizah Olgusu, Erzurum, Turkey, 13 - 15 May 2010, pp.661-670 Creative Commons License

Köşe Yazılarında Mizah

Gülmenin Arkeolojisi ve Medyada Mizah Olgusu, Erzurum, Turkey, 13 - 15 May 2010, pp.661-670 Creative Commons License

Ağrı Medyası ve Beklentiler

Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 8 - 10 October 2008, vol.1, pp.510-526 Creative Commons License Sustainable Development

Ağrı Medyası ve Beklentiler

Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 8 - 10 October 2008, vol.1, pp.510-526 Creative Commons License Sustainable Development

Books & Book Chapters

Expert Reports

Bilirkişi Raporu

Erzurum 2. İdare Mahkemesi, pp.2, Erzurum, 2021

Other Publications