Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkiye’de FeTeMM (STEM) Eğitimi ile İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenm

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, 12 - 14 April 2019

İnsanda Dolaşım Sisteminde Yer alan Bazı kavramlara ilişkin Öğrenci Görüşleri

Uluslararası Fen, Matematik, Girişimcilik ve Teknoloji Eğitimi Kongresi, 12 - 14 April 2019

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kavram Öğretim Teknikleri Hakkındaki Görüşleri

INTERNATIONAL LEARNING TEACHING ANDEDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, 6 - 08 September 2018

UZAY-ZAMAN KAVRAMI HAKKINDA BİR TEST GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULANMASI

9. ULUSLARARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 11 - 14 May 2017

Öğrencilerin I ve II dönem TEOG sınavındaki derslerin puanları arasındaki ilişkinin belirlenmesi

3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi,Ejer Congres, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Metrics

Publication

60

H-Index (WoS)

1

Citiation (TrDizin)

18

H-Index (TrDizin)

2

Project

3

Thesis Advisory

3

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals