Publications & Works

Books & Book Chapters

Uluslararası Adalet Divanı: Yapısı ve Örnek Olaylarla İşleyişi

in: Uluslararası Adalet Divanı: Yapısı ve Örnek Olaylarla İşleyişi , Prof. Dr. Muzaffer Ercan YILMAZ, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.203-217, 2022

Bir Politik Arayış Olarak Anarşizm

in: Çağdaş Siyasal Akımlar, Doç. Dr. Yusuf SAYIN, Editor, NOBEL, Ankara, pp.81-98, 2021 Creative Commons License

Yeni Bir KAvram Önerisi Olarak 'Uluslararası Kamu Politikası': Sağlık ve Pandemi Politikası Örneği

in: Uluslararası Kamu Politikaları: Kavram, Teori, Aktörler, Uygulamalar, Prof. Dr. Önder KUTLU,Doç. Dr. Yusuf Sayın,Doç. Dr. Sefa USTA, Editor, NOBEL, Ankara, pp.11-28, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Soğuk Savaş'ın Sonundan Milenyum Çağına Geçişte Türk-Rus İlişkileri: Tehditler, Fırsatlar ve İşbirliği Olanakları

in: TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ: DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI, Prof. Dr. İlyas TOPSAKAL,Alperen Kürşad Zengin, Editor, NOBEL, İstanbul, pp.215-231, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Metrics

Publication

4

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals