Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The predictors of COVID-19 mortality in a nationwide cohort of Turkish patients

European-Respiratory-Society (ERS) International Congress, Thessaloniki, Greece, 26 - 30 September 2021, vol.58 Creative Commons License Sustainable Development identifier

Silicosis in the long-term follow-up former denim sandblasters

Türk Toraks Derneği 23. Yıllık Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 18 October 2020, pp.88

Hemoptizi etyolojisinde tespit edilen lenfanjioleiomyomatozis olgusu

Türk Toraks Derneği 23. Yıllık Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 18 October 2020, pp.181

Publication Results of the Methods in Epidemiological Clinical and Operations Research (MECOR) Program in Turkey

International Conference of the American-Thoracic-Society (ATS), ELECTR NETWORK, 10 November 2020, vol.201 identifier

Meslek Hastalıklarında Olgularla Tanı Koyma Süreci

Türk Toraks Derneği 22. yıllık kongresi Antalya, Turkey, 19 April 2019

The effect of unilateral forced nostril breathing on sleep physiology

European respiratory society international congress, Paris, France, 15 - 19 September 2018

Tanısı Geciken Kadın Kot Kumlama İşçisi

Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, Turkey, 5 - 09 April 2017

Baş ağrısıyla gelen miliyer tüberküloz olgusu

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Turkey, 16 - 20 March 2016 Sustainable Development

Invasive pulmonary aspergillosis in a kidney transplant recipient

7th Trends in Medical Mycology, Lizbon, Portugal, 9 - 12 October 2015, vol.58, pp.161-162

MRAUP cerrahisinde deksametazon ve levobupivakain in postoperatif ağrı üzerine etkileri

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 2 - 06 November 2013

Kot taşlamaya bağlı gelişen silikoziste kelebek görüntüsü ve kelebek etkisi

35. Ulusal Solunum Araştırmaları Derneği Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 06 October 2013

Kot kumlama işçilerinde silikozis kaçınılmazmı

Türk Toraks Derneği 16. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2013

Kliniğinde radyolojisine Atipik seyreden bir adeno kanser olgusu

Türk Toraks Derneği 16. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2013 Sustainable Development

Books & Book Chapters

İnhalayona Bağlı Akciğer Hasarı

in: Solunum Acilleri, Oğuz Kılınç,Can Sevinç, Editor, Logos Yayınevi, İstanbul, pp.236-251, 2020

Erişkinlerde Öksürüğün Çevresel ve Mesleksel Nedenleri

in: ÖKSÜRÜK, Fuat Kalyoncu, Kıvılcım Oğuzülgen, Editor, BİLİMSEL TIP, pp.58, 2020

COVID-19 Sürecinde Bilimsel Yayınlara Erişim, İşbirliği Olanakları ve Derneklerin Adaptasyonu

in: Her yönüyle COVID-19, İtil Oya, Altınışık Ergur Göksel, Köktürk Nurdan, Havlucu Yavuz, Akgün Metin, Editor, Türk Toraks Derneği, Ankara, pp.85-90, 2020 Sustainable Development

Akut İnhalasyon Hasarı

in: Akut Meslekİ ve Çevresel İnhalasyon Hastalıkları Kontrolü ve Tedavileri, Metin Akgün,İbrahim Akkurt,Peri Arbak, Editor, Logos Yayınevi, İstanbul, pp.8-9, 2019

Pneumoconiosis

in: Oxford Bibliographies, David V. McQueen, Editor, Oxford University Press, 2018

GEBELİKTE YÜKSEK RAKIM VE KRONİK HİPOKSİ

in: Gebelikte Solunum Sistemi Hastalıkları, Prof. Dr. Ahmet URSAVAŞ, Editor, Medyay Kitabevi, Bursa, pp.246-251, 2015

Çevresel Akciğer Hastalıkları

in: Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıkları, Levent Tabak,Özlem Özdemir Kumbasar, Editor, AVES, İstanbul, pp.106-122, 2013

Metrics

Publication

270

Citation (WoS)

1735

H-Index (WoS)

23

Citation (Scopus)

1855

H-Index (Scopus)

22

Project

12

Thesis Advisory

4

Open Access

16
UN Sustainable Development Goals