Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Long-term follow-up of young denim sandblasters in Turkey

OCCUPATIONAL MEDICINE-OXFORD, vol.72, no.6, pp.403-410, 2022 (SCI-Expanded) identifier identifier

Hemorrhagic lesions associated with anticoagulant therapy: a pictorial review

JOURNAL OF THROMBOSIS AND THROMBOLYSIS, vol.51, no.4, pp.1067-1077, 2021 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Female workers' silicosis diagnosis delayed due to gender bias

OCCUPATIONAL MEDICINE-OXFORD, vol.69, no.3, pp.219-222, 2019 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Are pulmonologists well aware of planning safe air travel for patients with COPD? The SAFCOP study

INTERNATIONAL JOURNAL OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE, vol.14, pp.1895-1900, 2019 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

Delayed Diagnosis of Silicosis to Due Denim Sandblasting in a Female Worker

American Journal Of Respiratory And Critical Care Medicine, vol.197, pp.3528, 2018 (SCI-Expanded)

Denim production and silicosis

CURRENT OPINION IN PULMONARY MEDICINE, vol.22, no.2, pp.165-169, 2016 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Using cine magnetic resonance imaging to evaluate the degree of invasion in mediastinal masses

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.23, no.2, pp.309-315, 2015 (SCI-Expanded) identifier identifier

Is atmospheric pressure change an independent risk factor for hemoptysis?

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.30, no.3, pp.596-600, 2014 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Pneumothorax in the cases with silicosis due to denim sandblasting

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.20, no.2, pp.291-294, 2012 (SCI-Expanded) identifier identifier

Primary Bronchial Intrapulmonary Neurofibroma: Case Report

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.31, no.6, pp.1595-1598, 2011 (SCI-Expanded) identifier identifier

Analysis of athletes' heart by tissue Doppler and strain/strain rate imaging

INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOVASCULAR IMAGING, vol.27, no.1, pp.105-111, 2011 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

An unusual location of hydatid disease: an asymptomatic case with rib destruction

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.18, no.3, pp.232-234, 2010 (SCI-Expanded) identifier identifier

Acute inhalation injury.

The Eurasian journal of medicine, vol.42, no.1, pp.28-35, 2010 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Treatment of primary snoring using modified radiofrequency-assisted uvulopalatoplasty

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, vol.266, no.11, pp.1807-1814, 2009 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Castleman's disease: a report of two rare cases

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.17, no.3, pp.210-213, 2009 (SCI-Expanded) identifier

CT findings in silicosis due to denim sandblasting

EUROPEAN RADIOLOGY, vol.18, no.12, pp.2739-2744, 2008 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier identifier

An epidemic of silicosis among former denim sandblasters

EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL, vol.32, no.5, pp.1295-1303, 2008 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Silicosis in Turkish denim sandblasters

OCCUPATIONAL MEDICINE-OXFORD, vol.56, no.8, pp.554-558, 2006 (SCI-Expanded) Creative Commons License identifier identifier identifier

Mediastinal lymphadenopathy due to mycobacterial infection

JAPANESE JOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES, vol.57, no.3, pp.124-126, 2004 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

Human, pulmonary, cystic echinococcosis in eastern Turkey

Annals of Tropical Medicine and Parasitology, vol.97, no.5, pp.531-533, 2003 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Quiz case

European Journal of Radiology Extra, vol.47, no.3, pp.91-93, 2003 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Reply

Occupational Medicine, vol.72, no.7, pp.496, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Unclear Issues Regarding COVID-19

EURASIAN JOURNAL OF MEDICINE, vol.52, no.2, pp.191-196, 2020 (ESCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Atypical Presentation of COVID-19: Acute Renal Failure

EURASIAN JOURNAL OF MEDICINE, vol.52, no.2, pp.224-226, 2020 (ESCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Reporting an Index Case: "Mighty Oaks from Little Acorns Grow"

TURKISH THORACIC JOURNAL, vol.20, no.4, pp.267-268, 2019 (ESCI) identifier identifier

Sulfasalazine-Induced Interstitial Fibrosis

EURASIAN JOURNAL OF MEDICINE, vol.50, no.3, pp.207-209, 2018 (ESCI) identifier identifier identifier

Primary Ciliary Dyskinesia: Ready for Quality of Life Assessment

TURKISH THORACIC JOURNAL, vol.18, no.2, pp.27-28, 2017 (ESCI) identifier identifier identifier

The Future Plans of Turkish Thoracic Journal

TURKISH THORACIC JOURNAL, vol.17, no.4, pp.131, 2016 (ESCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Klinik Değerlendirme ve Tanı

Türkiye Klinikleri Göğüs Hastalıkları, vol.9, pp.17-22, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Editorial Board Change

TURKISH THORACIC JOURNAL, vol.17, no.3, 2016 (ESCI) identifier identifier identifier

Coal Mine Accidents

TURKISH THORACIC JOURNAL, vol.16, 2015 (ESCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Diffusion magnetic resonance imaging of thorax

Tuberk Toraks, vol.62, no.3, pp.215-230, 2014 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

KOT KUMLAMA İŞÇİLERİNDE SİLİKOZ EPİDEMİSİ

TTB Mesleki sağlık ve güvenlik dergisi, vol.2, pp.21-25, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

İdiyopatik İnterstisyel Pnömoniler

Türk Toraks Dergisi, vol.6, pp.251-263, 2005 (ESCI)

Idiopathic Interstitial Pneumonias

TURKISH THORACIC JOURNAL, vol.6, no.3, pp.251-263, 2005 (ESCI) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The predictors of COVID-19 mortality in a nationwide cohort of Turkish patients

European-Respiratory-Society (ERS) International Congress, Thessaloniki, Greece, 26 - 30 September 2021, vol.58 Creative Commons License Sustainable Development identifier

Silicosis in the long-term follow-up former denim sandblasters

Türk Toraks Derneği 23. Yıllık Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 18 October 2020, pp.88

Hemoptizi etyolojisinde tespit edilen lenfanjioleiomyomatozis olgusu

Türk Toraks Derneği 23. Yıllık Kongresi, Ankara, Turkey, 13 - 18 October 2020, pp.181

Publication Results of the Methods in Epidemiological Clinical and Operations Research (MECOR) Program in Turkey

International Conference of the American-Thoracic-Society (ATS), ELECTR NETWORK, 10 November 2020, vol.201 identifier

Meslek Hastalıklarında Olgularla Tanı Koyma Süreci

Türk Toraks Derneği 22. yıllık kongresi Antalya, Turkey, 19 April 2019

The effect of unilateral forced nostril breathing on sleep physiology

European respiratory society international congress, Paris, France, 15 - 19 September 2018

Tanısı Geciken Kadın Kot Kumlama İşçisi

Türk Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, Turkey, 5 - 09 April 2017

Baş ağrısıyla gelen miliyer tüberküloz olgusu

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi, Turkey, 16 - 20 March 2016 Sustainable Development

Invasive pulmonary aspergillosis in a kidney transplant recipient

7th Trends in Medical Mycology, Lizbon, Portugal, 9 - 12 October 2015, vol.58, pp.161-162

MRAUP cerrahisinde deksametazon ve levobupivakain in postoperatif ağrı üzerine etkileri

35. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Turkey, 2 - 06 November 2013

AML tanılı hastada invaziv aspergilloz DCE MRI bulguları

35. Ulusal Solunum Araştırmaları Derneği Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 06 October 2013

Kot taşlamaya bağlı gelişen silikoziste kelebek görüntüsü ve kelebek etkisi

35. Ulusal Solunum Araştırmaları Derneği Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 06 October 2013

Kot kumlama işçilerinde silikozis kaçınılmazmı

Türk Toraks Derneği 16. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2013

Kliniğinde radyolojisine Atipik seyreden bir adeno kanser olgusu

Türk Toraks Derneği 16. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2013 Sustainable Development

Books & Book Chapters

İnhalayona Bağlı Akciğer Hasarı

in: Solunum Acilleri, Oğuz Kılınç,Can Sevinç, Editor, Logos Yayınevi, İstanbul, pp.236-251, 2020

Erişkinlerde Öksürüğün Çevresel ve Mesleksel Nedenleri

in: ÖKSÜRÜK, Fuat Kalyoncu, Kıvılcım Oğuzülgen, Editor, BİLİMSEL TIP, pp.58, 2020

COVID-19 Sürecinde Bilimsel Yayınlara Erişim, İşbirliği Olanakları ve Derneklerin Adaptasyonu

in: Her yönüyle COVID-19, İtil Oya, Altınışık Ergur Göksel, Köktürk Nurdan, Havlucu Yavuz, Akgün Metin, Editor, Türk Toraks Derneği, Ankara, pp.85-90, 2020 Sustainable Development

Akut İnhalasyon Hasarı

in: Akut Meslekİ ve Çevresel İnhalasyon Hastalıkları Kontrolü ve Tedavileri, Metin Akgün,İbrahim Akkurt,Peri Arbak, Editor, Logos Yayınevi, İstanbul, pp.8-9, 2019

Pneumoconiosis

in: Oxford Bibliographies, David V. McQueen, Editor, Oxford University Press, 2018

GEBELİKTE YÜKSEK RAKIM VE KRONİK HİPOKSİ

in: Gebelikte Solunum Sistemi Hastalıkları, Prof. Dr. Ahmet URSAVAŞ, Editor, Medyay Kitabevi, Bursa, pp.246-251, 2015

Çevresel Akciğer Hastalıkları

in: Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıkları, Levent Tabak,Özlem Özdemir Kumbasar, Editor, AVES, İstanbul, pp.106-122, 2013