Araştırma Alanları

  • Kimya

  • Biyokimya

  • Enzim Kinetiği

  • Temel Bilimler