Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2010 - 2016 Doktora

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Biyokimya, Türkiye

 • 2007 - 2010 Yüksek Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

 • 2003 - 2007 Lisans

  Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2016 Doktora

  BAZI FLAVONOiDLERiN ANTiOKSiDAN KAPASiTELERiNiN BELiRLENMESi VE iNSAN ERiTROSiTLERiNDEN SAFLAŞTIRILAN GLUTATYON S-TRANSFERAZ ENZiM AKTiViTESi ÜZERiNE iNHiBiSYON ETKiLERiNiN iNCELENMESi

  Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya/Biyokimya

 • 2010 Yüksek Lisans

  TERMOFİLİK BREVİBACİLLUS BREVİS BAKTERİSİNDEN PEKTİN LİYAZ ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILMASI,KARAKTERİZASYONU ve BİTKİSEL YAĞ ELDESİNDE KULLANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

  Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya/Biyokimya

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce