Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Hakemlikler

  • Temmuz 2018 Journal of Biochemical and Molecular Toxicology

    SCI Kapsamındaki Dergi

  • Mayıs 2018 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  • Şubat 2018 Journal of Biochemical and Molecular Toxicology

    SCI Kapsamındaki Dergi

  • Şubat 2018 Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

    Hakemli Bilimsel Dergi