Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anesthetic management in children with congenital lobar Emphysema

Acta Chirurgica Belgica, cilt.115, ss.279-283, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

In Situ Synthesized rGO Fe3O4 Magnetic Nanocomposites for Immobilization of Carbonic Anhydrase

11th International Conferenceon Protein Stabilisation, İstanbul, Türkiye, 9 - 11 Mayıs 2016

In Vitro Antioxidant Profiles of Some Flavonoids

International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences (ICANAS), Antalya, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2016, cilt.1726