Education Information

Education Information

 • 2010 - 2016 Doctorate

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya/Biyokimya, Turkey

 • 2007 - 2010 Postgraduate

  Ataturk University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Ataturk University, Fen Fakültesi, Kimya, Turkey

Dissertations

 • 2016 Doctorate

  BAZI FLAVONOiDLERiN ANTiOKSiDAN KAPASiTELERiNiN BELiRLENMESi VE iNSAN ERiTROSiTLERiNDEN SAFLAŞTIRILAN GLUTATYON S-TRANSFERAZ ENZiM AKTiViTESi ÜZERiNE iNHiBiSYON ETKiLERiNiN iNCELENMESi

  Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya/Biyokimya

 • 2010 Postgraduate

  TERMOFİLİK BREVİBACİLLUS BREVİS BAKTERİSİNDEN PEKTİN LİYAZ ENZİMİNİN SAFLAŞTIRILMASI,KARAKTERİZASYONU ve BİTKİSEL YAĞ ELDESİNDE KULLANABİLİRLİĞİNİN İNCELENMESİ

  Atatürk Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya/Biyokimya

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English