Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Matematik Öğretmeni Adaylarının Kenar ve Ayrıt Kavramları İle İlgili Anlamalarının İncelenmesi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi, vol.5, no.2, pp.101-122, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Matematik Öğretmeni Adaylarının Mesleki Bilgilerinin Gelişimleri ile İlgili Farkındalıklarının İncelenmesi: Öğretmenlik Uygulaması Örneği,

International Journal of Educational Studies in Mathematics, vol.7, no.2, pp.39-56, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigate of Prospective Mathematics Teachers' Teaching Strategy Knowledge in the Context of the Surface Area and Volume

International Journal of Educational Studies in Mathematics, vol.5, no.3, pp.78-97, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examination of Prospective Mathematics Teachers’ Skills of Interpreting Algebraic Formulae

Acta Didactica Napocensia, vol.11, no.2, pp.143-169, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Investigation the Pedagogical Content Knowledge of Pre-Service Elementary Mathematics Teachers' about the Concept of Cylinder

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, vol.46, no.2, pp.711-765, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Analysis of Pre-service Mathematics Teachers’ Teaching Strategy Knowledge of Geometric Formulas

Universal Journal of Educational Research, vol.5, no.3, pp.297-315, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Pedagojik Formasyon Dersini Alan Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine İlişkin Görüşleri

Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler araştırmaları Kongresi(UNESAK)., Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.422-431

Pedagojik Formasyon Dersini Alan Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersine İlişkin Görüşleri

Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler araştırmaları Kongresi(UNESAK)., Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.422-431

Pedagojik Formasyon Alan Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrencilerin Anlamalarını Bilme Bilgilerinin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi Kapsamında İncelenmesi.

Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler araştırmaları Kongresi(UNESAK)., Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.413-421

Pedagojik Formasyon Alan Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrencilerin Anlamalarını Bilme Bilgilerinin Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersi Kapsamında İncelenmesi.

Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler araştırmaları Kongresi(UNESAK)., Balıkesir, Turkey, 26 - 28 October 2018, pp.413-421

Investigate the development of preservice teachers’ knowledge of teaching strategies by the lesson study method.

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME, Ordu, Turkey, 27 - 29 June 2018, pp.580-581

Investigate the Levels of Meaningfully Remembering Geometric Formulae of Preservice Mathematics Teachers’

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME, Ordu, Turkey, 27 - 29 June 2018, pp.582

Investigate the development of preservice teachers’ knowledge of teaching strategies by the lesson study method.

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME, Ordu, Turkey, 27 - 29 June 2018, pp.580-581

Investigate the Levels of Meaningfully Remembering Geometric Formulae of Preservice Mathematics Teachers’

International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME, Ordu, Turkey, 27 - 29 June 2018, pp.582

İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının hız ve sürat niceliklerine ilişkin algıları.

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.2594-2596

İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının hız ve sürat niceliklerine ilişkin algıları.

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.2604-2606

Ders Araştırması Yaklaşımıyla Öğrencilerin Matematik Öğrenme Düzeylerinin Artırılması

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.537-540

Students’ Conceptual Recollection Levels Of Mathematical Formulae

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 20 - 23 April 2017

Öğrencilerin Matematiksel Formülleri Kavramsal Hatırlama Düzeyleri

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 20 - 23 April 2017

Analysıs of The Prospectıve Teachers Of Mathematıcs Strategy Knowledge In Relevance Wıth

13th International congress on mathematical education., 24 - 31 July 2016

İlköğretim matematik öğretmeni adaylarının cebir formüllerini anlamlandırabilme becerilerinin İncelenmesi

III. Uluslararası avrasya eğitim araştırmaları kongresi(EJER.), 31 May - 03 June 2016