Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Madde, Renk, Hareket ve Sesin Eş Zamanlı Oluşumu: Spatializm

TİDSAD, ss.203-211, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MARCEL DUCHAMP’IN SANATI VE 21. YÜZYIL SANATINA ETKİLERİ

SOBİDER, ss.194-206, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BİR YAŞAM PRATİĞİ OLARAK MERZBAU

Diyalektolog, ss.131-142, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Resim Sanatında Parodi, Pastiş ve İntihal

SANAT-TASARIM DERGİSİ, ss.7-12, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Resimsel Alıntılamanın Etik Problemleri Üzerine

1. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, Mardin, Türkiye, 9 - 11 March 2018, ss.349

Mağara Resminden Boyasal Alan Resmine Nesnenin Yüzeyi Terkedişi

II. Uluslararası Akdeniz de Güzel Sanatlar Sempozyumu ve Kültür Sanat Çalıştayı, Antalya, Türkiye, 29 April - 01 May 2017