Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

SANATÇI VE MARKA DEĞERİ BAĞLAMINDA BİR ÖRNEK: DAMIEN HIRST

the Journal of Academic Social Sciences, cilt.85, ss.456-467, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TOPLUMSAL SORUNLARA DAİR BİREYSEL FARKINDALIĞI SAĞLAMAK İÇİN YAPILAN İNFOGRAFİK TASARIMLARDAKİ İLLÜSTRATİF ETKİLER

4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design, Samsun, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2019 Creative Commons License

Sanat - Reklam İlşkisi Bağlamında Popüler Kültüre İlişkin Unsurların Üstkültürel İfade Biçimlerine Dönüştürülmesi

4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design Proceedings, 22 - 24 Aralık 2019

Atık Nesnelerden Oluşan Sanat Eserlerinin Afiş Tasarımında İmge Olarak Kullanımı

4th International Symposium on Innovative Approaches in Architecture, Planning and Design Proceedings, 22 - 24 Aralık 2019

Mozaik El Sanatının Maske Tasarımları İle Canlandırılması

Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, ss.110

Mozaik El Sanatının Maske Tasarımları İle Canlandırılması

Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, ss.110

Tasarım Programlarında Verilen Bilgisayar DestekliTasarım Eğitimlerinin Yeterliliği

Isms International Symposium on Multidisciplinary Studies, 10 - 11 Kasım 2017

ULUSLARARASI GEÇMİŞTEN GELECEĞE SANAT SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

Sanat Yapıtının Reklam İmgesi Olarak Kullanımı, Çorum, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2016, ss.812-818

Kitap & Kitap Bölümleri

Önlisans Düzeyinde Verilen Tasarım Eğitimi veHazırbulunuşluluk Açısından Karşılaşılan Sorunlar

MULTİDİSİPLİNERÇALIŞMALAR-3, Prof. Dr. Hasan BABABCAN Doç. Dr. Abidin TEMİZER Doç. Dr. A. Şevki DUYMAZ, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.155-162, 2018

TASARIM PRORAMLARINDA VERİLEN BİLGİSAYARDESTEKLİ TASARIM EĞİTİMLERİNİN YETERLİLİĞİ

MULTİDİSİPLİNERÇALIŞMALAR-3, Prof. Dr. Hasan BABABCAN Doç. Dr. Abidin TEMİZER Doç. Dr. A. Şevki DUYMAZ, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.163-170, 2018