Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effects of organic manures and non-chemical weed control on wheat. II. Grain quality

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, vol.37, no.3, pp.271-280, 2013 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Effects of Organic Manures and Non-chemical Weed Control on Wheat: I-Plant Growth and Grain Yield

TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.18, no.1, pp.9-20, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Does climate change have an effect on proline accumulation in pomegranate Punica granatum L fruits

Scientific Research And Essays, vol.4, pp.1543-1546, 2009 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Response of different tomato cultivars to increase cadmium levels in nutrient culture

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.20, no.8, pp.6176-6182, 2008 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Determination of plant available nitrogen of Erzurum plain soils

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.20, no.4, pp.3049-3056, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Cadmium input to the agricultural soils with phosphate fertilizers in Turkey

ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.20, no.4, pp.3057-3062, 2008 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Effects of Pb levels on growth and mineral contents of different corn cultivars grown in nutrient culture

BANGLADESH JOURNAL OF BOTANY, vol.34, no.2, pp.91-94, 2005 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Bitkisel Üretim Sürecinde Ekolojik Ayak İzi Düşük Bilge Ağaç ; Zeytin

ZEYTİNE DAİR , vol.1, no.1, pp.26-29, 2021 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Domates bitkisinin tuz stresine karşı tepkisinde Nano Zn-Biyo gübre formülasyonlarının etkisi

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, vol.7, no.2, pp.149-157, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

İğde (Elaeagnus angustifolia L.)’nin Yetiştiği Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Ağır Metal Durumunun Değerlendirilmesi: Erzurum Örneği

e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), vol.10, no.2, pp.125-131, 2019 (National Refreed University Journal)

İğde (Elaeagnus angustifolia L.)’nin Yetiştiği Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri ile Ağır Metal Durumunun Değerlendirilmesi: Erzurum Örneği

e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), vol.10, no.2, pp.125-131, 2019 (National Refreed University Journal)

Hurma Ağacının (Phoenix dactylifera L.) İklim ve Toprak İstekleriClimate and Soil Requirements of Date Palm (Phoenix dactylifera L.)

Uluslararası Mühendislik, Tasarım ve Teknoloji Dergisi 1, vol.1, pp.64-70, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kentsel Mekânlarda Kullanılan “Elaeagnus angustifolia L.” nin Yaprak Örneklerinde Ağır Metal Birikimi: Erzurum Örneği

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.22, pp.517-525, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier

Suitability of Sequential Extraction (Step.1) Method for Used to Determine Plant Available Boron (B) of Erzurum Plain and Oltu District Agricultural Soils

International Journal of Advances in Agricultural Science and Technology, vol.5, pp.20-26, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Estımatıon of Plant Avaılable Boron Status ın Some Agrıcultural Soıl of Pasinler Plain With Chemical and Biological method

International Journal of Advances in Agricultural Science and Technology, vol.5, pp.52-61, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Comparison of Sequential Extraction Methods for Used to Determine Exchangeable Cations (Ca,MgNa,K) of Erzurum Plain Agricultural Soils

International Journal of Innovative Research in Engineering Management (IJIREM), vol.4, pp.761-767, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Suitability of Sequential DTPA-TEA Extraction Methods In Determining of The Available Micro Nutrient and Some Heavy Metal Contentof Erzurum Plain Agricultural Soils

International Journal of Innovative Research in Engineering Management (IJIREM), vol.4, pp.768-774, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kaliteli Ürün için Gübrelemenin Önemi

Tarım Türk Gübreleme ve Sulama Dergisi, vol.67, pp.30-39, 2017 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

A comparison of Different Soil Phosphorus Extraction Methods For Used to Determine Plant available Soil Phosphorus of Erzurum Plain Agricultural soils

International International Journal of Innovative Research in Engineering Management (IJIREM), vol.4, pp.644-647, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çay Alüminyum akümülatör bitkidir

Harmantime, vol.4, pp.37-40, 2016 (National Non-Refereed Journal)

Bitki Besleme ve Toprak verimliliği

Tarım Türk, vol.11, pp.20-27, 2016 (National Non-Refereed Journal)

ESTIMATION OF NUTRITIONAL STATUS OF POTATO Solanum Tuberosum L PLANT BY SOIL AND LEAF ANALYSES GROWN IN PASINLER TOWN PLAIN OF ERZURUM

International Journal of Innovative Research in Engineering Management (IJIREM), vol.3, pp.274-282, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Estımatıon of Nutrıtıonal Status of Potato Solanum Tuberosum L Plant by Soıl and Leaf Analyses Grown in Oltu Town of Erzurum

International Journal of Innovative Research in Engineering Management (IJIREM), vol.3, pp.234-238, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Estımatıon Of Nutrıtıonal Status Of Potato Solanum Tuberosum L Plant By Soıl And Leaf Analyses Grown In Erzurum Center

International Journal of Innovative Research in Engineering Management (IJIREM), vol.3, pp.241-245, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Diatomite: a new substrate for hydroponics. International Meeting on Soil Fertility Land Management and Agroclimatology

Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, pp.527-536, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Nötr ve Asit Karakterli Topraklara Biyokimyasal Kireç Taşı Tozuİlavesinin Bitki Gelişmesine Etkisi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fak. Dergisi, vol.36, pp.27-31, 2005 (Other Refereed National Journals)

ORGANİK TOPRAKLARIN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ VE ANALİZ YÖNTEMLERİ

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.30, 2001 (Other Refereed National Journals)

İNORGANİK AZOT FORMLARININ ÖZEL İYON ELEKTRODU İLEPOTANSİYOMETRİK ANALİZİ

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.28, pp.472-487, 1997 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ERZURUM’DA TÜKETİLEN BAZI SEBZELERİNMİNERAL BESİN ELEMENTİİÇERİKLERİNİN BELİRLENMESİ

5th International Eurasian Congress on Natural Nutrition,Healthy Life Sport, 02-06 October 2019, Ankara-Turkey, Ankara, Turkey, 2 - 06 October 2019, vol.1, pp.575-585

Doğu Karadeniz Yöresinde Üretilen Bazı Çayların Alüminyum Akümülasyon Dağılımının Belirlenmesi

5th International Eurasion Cngress on Naural Nutrition Healty Life Sport . Proceedings Book, Ankara, Turkey, 2 - 06 October 2019, vol.2, pp.46-55 Sustainable Development

Organik Tarımda Bitki Besleme ve Gübre Yönetimi

5th International Eurasion Cngress on Naural Nutrition Healty Life Sport . Proceedings Book, Ankara, Turkey, 2 - 06 October 2019, vol.2, pp.56-67 Sustainable Development

Organomineral GübrelerKullanım Olanakları Dünyada ve ÜlkemizdeYapılan Çalışmalar

Proceedings Book of 5th International Eurasian Congress on NaturalNutrition, Healthy Life Sport, 02-06 October 2019, Ankara-Turkey, Ankara, Turkey, 2 - 06 October 2019, vol.1, pp.257-266 Sustainable Development

Erzincan İli Tercan İlçesi Gafurefendi Köyü TarımTopraklarının Verimlilik Potansiyelinin Belirlenmesi

5th International Eurasion Cngress on Naural Nutrition Healty Life Sport . Proceedings Book, Ankara, Turkey, 2 - 06 October 2019, vol.1, pp.552-561

Gerçekçi Gübre Önerilerine Temel Oluşturmada Toprak Ekstraktantı Geliştirme Süreci Korelasyon ve Kalibrasyon

8.ULUSAL BİTKİBESLEME VE GÜBRE kONGRESİ, Turkey, 12 - 15 March 2019, vol.1, pp.45 Sustainable Development

MİNERAL GÜBRELERİN TOPRAK EKOSİSTEMİ, ÇEVRE ve BİTKİSEL ÜRETİM ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

ORGANOMİNERAL GÜBRE ÇALIŞTAY PROGRAMI, İstanbul, Turkey, 27 September 2017, pp.212-243 Sustainable Development

Suitability of Mehlich III method for assessing the plant nutrients in Erzurum plain and acid soils

Improved Crop Quality by Nutrient Management, İzmir, Turkey, 19 - 22 June 1999, vol.86, pp.281-284

A Comparison of Different Soil Phosphorus Extraction Methods for Used to Determine Plant Available Soil Phosphorus of Erzurum Plain Agricultural Soils

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2017, pp.219

Erzurum-Daphan Ovası Topraklarının Ağır Metal (Ni, Cd, Cr, Co ve Pb) Durumunun Değerlendirilmesi

Harran Üniversitesi, Gap Iv. Tarım Kongresi. 21-23 Eylül, Şanlıurfa, Turkey, 21 - 23 September 2005, pp.1617-1620

Books & Book Chapters