Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Origin of The Names Kalikala-Erzen and Some Evaluations on The Conquest of Erzurum

ILAHIYAT TETKIKLERI DERGISI-JOURNAL OF ILAHIYAT RESEARCHES, ss.131-143, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Kalîkalâ Erzen İsimlerinin Menşei ve Erzurum un Fethine Dair Bazı Değerlendirmeler

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlâhiyat Tetkikleri Dergisi(İLTED), ss.133-145, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Abdurrahman Gazi Kimdir

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.20, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Boğa el Kebir in Ermeniye Seferi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Yıl 10 sayı 22 Erzurum 2003 s 233 250

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,, cilt.10, ss.233-250, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Celâleddin Hârizmşah ın Son Günleri Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi sayı 37 Erzurum 2012 s 29 47

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergis, ss.29-47, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İktidara Uzanan Yolda Eyyûbî Ailesinin Serüveni Türkiyat Araştırmaları Dergisi Yıl 18 Sayı 48 Erzurum 2012

Türkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.18, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Abbâsî Halifesi Nâsır Lidinîllah ın Hârizmşahlar İle İktidar Mücadelesi İstem İslâm San at Tarih Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi Yıl 9 Sayı 18 Konya 2011 s 181 196

İstem İslâm San’at, Tarih, Edebiyat ve Mûsikîsi Dergisi, cilt.9, ss.181-196, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bizans ve Sâsânilerdeki Dini Baskıların İlk Dönem İslam Fetihlerine Etkileri Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi VII 1 s 159 177

Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, cilt.7, ss.159-177, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

XI yy da Orta Anadolu ya Ermeni Göçleri Dini Araştırmalar Dergisi c 7 s 19 35 Ankara 2004 s 231 251

Dini Araştırmalar Dergisi,, cilt.7, ss.231-251, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kitap & Kitap Bölümleri

Erzurum un Yüzleri Hacı Bekir Hoca

Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 2016

Erzurum’da İz Bırakanlar - Abdurrahman Gazi

Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 2016

Selâhaddîn Eyyûbî

Ragbet Yayınları, İstanbul, 2012

Selâhaddîn Eyyûbî

Ragbet Yayınları, İstanbul, 2012

Mevlana'da Aşk

Ragbet Yayınları, İstanbul, 2010

Mevlana'da Aşk

Ragbet Yayınları, İstanbul, 2010