Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Kimya öğretmen adaylarının kaynama olayı ile ilgili anlayışları Bir olgubilim çalışması

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.78-91, 2012 (SCI-Expanded)

Kimya öğretmen adaylarının kaynama olayı ile ilgili anlayışları Bir olgubilim çalışması

Erzincan Üniversitesi Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.78-91, 2012 (SCI-Expanded)

Prospective chemistry teachers' conceptions of chemical thermodynamics and kinetics

EURASIA JOURNAL OF MATHEMATICS SCIENCE AND TECHNOLOGY EDUCATION, vol.6, no.2, pp.111-121, 2010 (SCI-Expanded)

Prospective teachers' misconceptions of vaporization and vapor pressure

JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION, vol.83, no.8, pp.1237-1242, 2006 (SCI-Expanded) Creative Commons License identifier identifier

The conceptual change approach to teaching chemical equilibrium

Research in Science and Technological Education, vol.24, no.2, pp.217-235, 2006 (SSCI) identifier

Students' understanding of solution chemistry concepts

JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION, vol.80, no.11, pp.1328-1332, 2003 (SCI-Expanded) identifier identifier

Fen eğitiminde kavramsal değişim yaklaşımı I Teorik temelleri

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.1, pp.59-66, 2002 (SCI-Expanded)

Fen eğitiminde kavramsal değişim yaklaşımı I Teorik temelleri

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.1, pp.59-66, 2002 (SCI-Expanded)

Fen eğitiminde kavramsal değişim yaklaşımı II Kavram değiştirme metinleri

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.2, pp.281-286, 2002 (SCI-Expanded)

Fen eğitiminde kavramsal değişim yaklaşımı II Kavram değiştirme metinleri

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.2, pp.281-286, 2002 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

Le Chatelier prensibi ve kavramsal öğrenme

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.99114, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Kimya öğretmen adaylarının kaynama olayı ile ilgili anlayışları

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, pp.78-91, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Üniversite öğrencilerinin saf suyun nötralliği ile ilgili anlayışları

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.4, pp.185-196, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Bazı kimya kavramlarına yönelik iki kademeli çoktan seçmeli bir testin geliştirilmesi ve uygulanması

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.13, pp.55-80, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Prospective chemistry teachers conceptions of chemical thermodynamics and kinetics

Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, vol.6, no.2, pp.111-122, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin mumun yanması ile ilgili anlayışları

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.2, pp.73-88, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Sınıf öğretmenliği öğrencilerin mumun yanmasıyla ilgili anlayışları

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.2, pp.73-88, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Kimyadaki bazı yaygın yanlış kavramalar

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.24, pp.135-146, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Kavramsal değişim yaklaşımı III Model kullanımı

Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.12, pp.377-384, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Kimyasal denge ve çözünürlük konularındaki kavram yanılgıları

Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.1, pp.55-62, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Kimyasal denge ve çözünürlük konularındaki kavram yanılgıları

Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.1, pp.55-62, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

GOB123 yöntemiyle Lewis yapılarının işleniş

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi,, Ankara, Turkey, pp.140

Üniversite kimya bölümü öğrencilerinin bazı kimya kavramlarını anlama düzeyleri

III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, pp.272

Entropi nedir? Ne değildir?

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi,, Ankara, Turkey, pp.185

Üniversite öğrencilerinin atmosfer basıncıyla ilgili anlayışları

7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, pp.462

Öğretmen adaylarının bazı elektrokimya kavramları hakkındaki görüşleri

7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, pp.458

Uçucu külün elektrokinetik davranışı

II. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Erzurum, Turkey, pp.1300

Dünyada ve Türkiye’de fen eğitimi araştırmalarının genel eğilimi

7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, pp.120

GOB123 yöntemiyle Lewis yapılarının işleniş

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi,, Ankara, Turkey, pp.140

Üniversite kimya bölümü öğrencilerinin bazı kimya kavramlarını anlama düzeyleri

III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, pp.272

Uçucu külün elektrokinetik davranışı

II. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Erzurum, Turkey, pp.1300

Üniversite öğrencilerinin atmosfer basıncıyla ilgili anlayışları

7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, pp.462

Öğretmen adaylarının bazı elektrokimya kavramları hakkındaki görüşleri

7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, pp.458

Entropi nedir? Ne değildir?

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi,, Ankara, Turkey, pp.185

Dünyada ve Türkiye’de fen eğitimi araştırmalarının genel eğilimi

7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, pp.120

Fen Bilgisi O g retmen Adaylarının Bilimsel Modeller İle İlgili Anlayışları

XI. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana, Turkey, 11 - 14 September 2014

Öğretmen adaylarının bazı elektrokimya kavramları hakkındaki görüşleri.

7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 September 2006, pp.458

Dünyada ve Türkiye’de fen eğitimi araştırmalarının genel eğilimi.

7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 September 2006, pp.120

Üniversite öğrencilerinin atmosfer basıncıyla ilgili anlayışları.

7. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 7 - 09 September 2006, pp.462

Entropi nedir? Ne değildir?

5. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 18 September 2002, pp.185

Aktif Karbon-Su Arayüzeyin de Bazı Tekstil Boyalarının Adsorpsiyonu

12. Ulusal Kimya kongresi, Edirne, Turkey, 7 - 11 September 1998, pp.11-12

Aktif Karbon-Su Arayüzeyin de Bazı Tekstil Boyalarının Adsorpsiyonu

12. Ulusal Kimya kongresi, Edirne, Turkey, 7 - 11 September 1998, pp.11-12

Etkili bir Kimya Öğretmenin Metodları

II. Ulusal Eğitim Sempozyomu, İstanbul, Turkey, 18 - 20 September 1996, pp.18-20