Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Investigating Interactions between Students with Mild Mental Retardation and Humanoid Robot in Terms of Feedback Types

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.42, no.191, pp.109-138, 2017 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Interactive video usage on autism spectrum disorder training in medical education

INTERACTIVE LEARNING ENVIRONMENTS, vol.25, no.8, pp.1025-1034, 2017 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Social Presence in a Three-Dimensional Virtual World Used for Distance Education

CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE, vol.18, no.3, pp.859-897, 2016 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Nurses' perceptions of online continuing education

BMC MEDICAL EDUCATION, vol.11, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier identifier

Examining the effects of flexible online exams on students engagement in e learning

Educational Research Review, vol.6, pp.259-264, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Effects of audience response systems on student achievement and long-term retention

Social Behavior and Personality, vol.39, no.10, pp.1431-1440, 2011 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

An exploratory study on the perspectives of prospective computer teachers following project-based learning

INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY AND DESIGN EDUCATION, vol.18, no.2, pp.203-215, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Öğrenme Nesnelerinin Pedagojik Boyutu ve Öğretim Ortamlarına Kaynaştırılması

Egitim Ve Bilim-Education And Science, vol.32, pp.3-16, 2007 (Journal Indexed in SSCI)

AtaNesA Nesne Ambarının Yapısı ve İşleyişi

Egitim Ve Bilim-Education And Science, vol.31, pp.34-42, 2003 (Journal Indexed in SSCI)

Articles Published in Other Journals

Classification of Instructional Videos

TECHNOLOGY KNOWLEDGE AND LEARNING, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier

How to Develop Computational Thinking: A Systematic Review of Empirical Studies

INFORMATICS IN EDUCATION, vol.19, no.4, pp.701-719, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Uzaktan Eğitim Yoluyla Kampüs Tabanlı Derslerin Verilmesi: Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Deneyimi

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.4, pp.1-18, 2020 (Other Refereed National Journals)

A path analysis of five-factor personality traits, self-efficacy, academic locus of control and academic achievement among online students

KNOWLEDGE MANAGEMENT & E-LEARNING-AN INTERNATIONAL JOURNAL, vol.12, no.2, pp.191-208, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

ABD, AVRUPA VE TÜRKİYE MERKEZLİ KİTLESEL AÇIK ÇEVRİMİÇİ DERSLERİN YAPISAL OLARAK KARŞILAŞTIRILMASI

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, vol.10, no.1, pp.74-94, 2020 (Other Refereed National Journals)

Lisansüstü Eğitimde Etkili ve Nitelikli Geribildirim

Journal of Instructional Technologies Teacher Education, vol.8, pp.10-20, 2019 (Other Refereed National Journals)

KATILIMCILAR KİTLESEL AÇIK ÇEVRİMİÇİ DERSLERENEDEN KATILIYORLAR? ATADEMİX ÖRNEĞİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim FakültesiDergisi, vol.18, pp.1921-1937, 2018 (Other Refereed National Journals)

Atatürk Üniversitesi kampüs tabanlı dersler modeli bileşenlerine yönelik öğrenci görüşleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.2, pp.90-111, 2018 (Other Refereed National Journals)

An analysis of research trends in articles on video usage in medical education

EDUCATION AND INFORMATION TECHNOLOGIES, vol.22, no.3, pp.873-881, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Öğretimsel Etkinliklerde Mobil İnternet Kullanımlarının Teknoloji Kabul Modeline Göre İncelenmesi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.37, pp.63-91, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Investigation of the Learning Styles and the Satisfaction Levels of the Distance Education Students

CUKUROVA UNIVERSITY FACULTY OF EDUCATION JOURNAL, vol.46, pp.231-263, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Staj Uygulama Deneyimlerinin İncelenmesi: Uzaklığın Getirdiği Farklılıklar

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.31, no.5, pp.1021-1032, 2017 (Other Refereed National Journals)

İnternet üzerinden herkese açık kurs (İHAK) sağlama deneyimi: AtademiX

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, vol.2, no.3, pp.52-74, 2016 (National Refreed University Journal)

İnternet üzerinden herkese açık kurs İHAK sağlama deneyimi AtademiX

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, vol.2, pp.52-74, 2016 (Other Refereed National Journals)

Motivasyonel İfadelerle Zenginleştirilmiş Metinlerin Öğrencilerin Anlama Ve Öz Yeterlilik Düzeylerine Etkisi

Journal Of Instructional Technologies & Teacher Education, vol.5, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effects Of Audience Response Systems On Student Achievement Erzurum Police College Sample

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.23, no.2, pp.467-478, 2015 (Other Refereed National Journals)

Tıp Eğitiminde Kullanılan Etkileşimli Videolarla İlgili Öğrenci Görüşlerinin İncelenmesi

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.24, pp.222-229, 2015 (Other Refereed National Journals)

Video Dersleri Kim Anlatmalı Uzman Eğitimci Veya Spiker

Route Educational and Social Science Journal, vol.2, pp.422, 2015 (Non-Refreed Journal)

Uzaktan Eğitimde Kişilik Özellikleri ve Akademik Başarı Bir Literatür İncelemesi

Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, vol.4, pp.26-34, 2015 (National Non-Refereed Journal)

Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime Yönelik Görüşleri: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Journal of Research in Education and Teaching,, vol.3, pp.365-370, 2014 (Other Refereed National Journals)

Öğretmenlerin Uzaktan Hizmetiçi Deneyimlerinin İncelenmesi

Ege Eğitim Dergisi, vol.15, no.1, pp.139-160, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenlerin Uzaktan Hizmet İçi Eğitim Deneyimlerinin İncelenmesi

Ege Eğitim Dergisi, vol.15, pp.139-160, 2014 (Other Refereed National Journals)

Uzaktan eğitim liselere mi iniyor

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.167-183, 2014 (Other Refereed National Journals)

Virtual classroom participants views for effective synchronous education process

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION, vol.14, no.1, pp.290-300, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Virtual classroom participants views for effective synchronous education process

Turkish Online Journal of Distance Education, vol.14, pp.290-301, 2013 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Virtual classroom participants views for effective synchronous education process

Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE,, vol.14, pp.290-301, 2013 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

A Study On The Satisfaction Perceptions Of The Distance Education Students

Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, no.1, pp.36-59, 2013 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Sınıf İçi Etkileşim Uygulaması: Dinleyici Yanıt Sisteminin Kullanımı ve Değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.32, pp.571-587, 2012 (Other Refereed National Journals)

Uzaktan eğitimde tablet bilgisayar kullanimina yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.1, pp.153-159, 2012 (Other Refereed National Journals)

Uzaktan eğitimde tablet bilgisayar kullanımına yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.1, pp.153-159, 2012 (Other Refereed National Journals)

Sınıf içi etkileşim uygulaması: Dinleyici yanıt sisteminin kullanımı ve değerlendirilmesi.

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.32, pp.571-587, 2012 (Other Refereed National Journals)

Uzaktan eğitimde tablet bilgisayar kullanımına yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sınıf blogu ile grup bloglarının öğrenci katılımı ve görüşleri açısından karşılaştırılması

Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, vol.1, 2010 (Other Refereed National Journals)

Sınıf Blogu ile Grup Bloglarının Öğrenci Katılımı ve Görüşleri Açısından Karşılaştırılması

Eğitim Teknolojileri Araştırma Dergisi, vol.1, no.2, 2010 (Other Refereed National Journals)

“Her Öğretmene Dizüstü Bilgisayar” Kampanyasına Katılan Öğretmenlerin Bilgisayarları Kullanım Durumları: Erzurum İli Örneği

Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, pp.117-132, 2009 (Other Refereed National Journals)

Her öğretmene dizüstü bilgisayar kampanyasına katılan öğretmenlerin bilgisayarı kullanım durumları Erzurum ili örneği

Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 2009 (Other Refereed National Journals)

Sınıf içi etkinlikleri düzenlemek üzere web sayfalarının kullanımı

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006 (Other Refereed National Journals)

Kimya öğretmen adaylarının internet kaynaklarını kullanımla ilgili tutumları ve karşılaştıkları zorluklar

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006 (Other Refereed National Journals)

Ders Web Sayfalarının Oluşturulması ve Yönetimi için bir Yazılım

The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions)

Web Tabanlı Uzaktan Eğitim Dersi Tasarımında Öğrenci Özellikleri

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2004 (Other Refereed National Journals)

Web Tabanlı Uzaktan Eğitimde Sistem Tasarımı

Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.81-102, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çözümleme ve Ses Temelli İlkokuma ve Yazma Öğretim Yöntemlerinin Göz İzleme Metrikleriyle Karşılaştırılması

7. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 30 October - 01 November 2019

Öğretim Tasarımı

İçerik Geliştirme Çalıştayı, Erzurum, Turkey, 22 March 2019

Lisansüstü eğitimde etkili ve nitelikli geribildirim

6th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium-ITTES 2018, Edirne, Turkey, 12 - 14 September 2018

ÖĞRETMENİN TEKNOLOJİYLE İMTİHANI

INTERNATIONAL EDUCATIONALTECHNOLOGY SYMPOSIUM, Sivas, Turkey, 27 - 28 October 2017

Uzaktan Eğitim Ortamlarında Engelli Öğrencilere Yönelik Ölçme Değerlendirme Faaliyetlerinin İncelenmesi

11th International Computer Instructional Technologies Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

Teaching Online to Campus-Based Students: Experiences of Different Universities

5th International Instructional Technologies and Teacher Education Symposium, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017

Uzaktan Öğreticilikte Değişim Ajanlığı: Öğretim Üyelerinin Rolleri ve İlgili Faktörler

5. International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, İzmir, Turkey, 11 - 13 October 2017

Öğrencilerin Bulunduğu Ders Videosu Çekimlerinde Öğreticilerin Anlatımlarının İncelenmesi

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

Uzaktan Eğitimde Öğrencilerin Destek İhtiyaçlarının Belirlenmesi

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

Ortaöğretim Düzeyinde Ters Yüz Sınıf Uygulaması Hakkında Öğrenci Görüşleri

11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 26 May 2017

Use of Mixed Method Research in Educational Technology: A Review ofThesis and Dissertation in Turkey

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES, Antalya, Turkey, 18 - 21 April 2017

Kampüs Tabanlı Derslerin Uzaktan Eğitim Yoluyla Verilmesine Yönelik Öğrenci Tercihlerinin İncelenmesi

4. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Elazığ, Turkey, 6 - 08 October 2016, pp.1

Kampüs Tabanlı Derslerin Uzaktan Eğitim Yoluyla Verilmesine Yönelik Öğrenci Tercihlerinin İncelenmesi

4. International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, Elazığ, Turkey, 6 - 08 October 2016, pp.1

Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Akademik Başarılarının Bireysel Özellikler İle Yordanması

International Eurasian Educational Research Congress, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri Ve Doyum Düzeylerinin İncelenmesi ATAUZEM Örneği

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), 16 - 18 May 2016

Uzaktan Eğitimde Üstbilişsel Etkinliklerin Tasarlanma Süreci

10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (ICITS), 16 - 18 May 2016

İnternet Üzerinden Herkese Açık Kursların İHAK Genel Özellikleri

2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı, Erzurum, Turkey, 8 - 10 October 2015, pp.1

İnternet Üzerinden Herkese Açık Kursların İHAK Genel Özellikleri

2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı, Erzurum, Turkey, 8 - 10 October 2015, pp.1

İnternet Üzerinden Herkese Açık Kurs Deneyimi AtademiX Örneği

3rd International Instructional Technologies Teacher Education Symposium, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015

İnternet Üzerinden Herkese Açık Kurs Deneyimi ATADEMİX Örneği

3rd. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, 9 - 11 September 2015

İnternet üzerinden herkese açık kurs deneyimi AtademiX örneği

3rd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium – ITTES 2015, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015

Öğretim Üyelerinin İnternet Üzerinden Herkese Açık Kurs Yürütme Eğilimleri Atatürk Üniversitesi Örneği

3rd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.1

Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esasların Değerlendirmesi ATAUZEM Uygulama Deneyimleri

3rd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium – ITTES 2015, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015

Öğretim Üyelerinin İnternet Üzerinden Herkese Açık Kurs Yürütme Eğilimleri Atatürk Üniversitesi Örneği

3rd International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium, Trabzon, Turkey, 9 - 11 September 2015, pp.1

The Challenges behind research based practices and practice focused research in distance education

8th EDEN Research Workshop- Challenges for Research into Open & Distance Learning: Doing Things Better: Doing Better Things, Oxford, United Kingdom, 27 - 29 October 2014, pp.351-356

E-Kitaplarda Metin Yönetim İşlemleri: Geliştirme Deneyimi

7th International Computer Instructional Technologies Symposium, Erzurum, Türkiye, 6 - 08 June 2013

DERS ETKİNLİKLERİNDE KISA MESAJ (SMS) KULLANIMINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

7th International Computer and Instructional Technologies Symposium, 6 - 08 June 2013

Uzaktan eğitim öğrencilerinin öğrenme ve ders çalışma stratejilerinin incelenmesi

7th International Computer and Instructional Technology Symposium, 6 - 08 June 2013, pp.473-474

Açık Kaynak Kodlu Öğretim Yönetim Sistemi Üzerinden Internet Destekli Harmanlanmış Öğrenim Deneyimi

Akademik Bilişim’09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı, Şanlıurfa, Turkey, 11 - 13 February 2009

Uzaktan eğitimde video derslere yönelik öğrenci görüşlerinin ve kullanımlarının belirlenmesi

IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Birliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 07 May 2012

Sanal sınıf uygulamalarının etkileşim ve öğrenme üzerindeki etkilerine yönelik öğrenci görüşleri

6th International Computer Instructional Technologies Symposium, Gaziantep, Turkey, 01 October 2012

3 boyutlu sanal ortamlarda sosyal buradalık algısı

IV. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongre, 4 - 07 May 2012, pp.379-386

UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN KURULAN SOSYAL PAYLAŞIM ORTAMLARININ İNCELENMESİ

3rd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 26 - 28 April 2012

Uzaktan eğitimde tablet bilgisayar kullanimina yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi

3rd Internatiional Conferenceon New Trends in Education and Their Implications, 26 - 28 April 2012

E-KİTAP OKUYUCULARIN KULLANIM DENEYİMLERİNEYÖNELİK ALANYAZIN İNCELEMESİ

5th International Computer Instructional Technologies Symposium, Elazığ, Turkey, 22 - 24 September 2011

Yüz yüze öğretimden uzaktan öğretime geçişte öğretim elemanlarının rol değişimleri

11th International Educational Technologies Conference, İstanbul, Turkey, 25 - 27 May 2011

Etkili sanal sınıf uygulamalarının temel bileşenlerinin belirlenmesi Bir durum çalışması

11th International Educational Technologies Conference, Turkey, 25 - 27 May 2011, vol.11, pp.1499-1504

Patterns of Instructors’ Perceptions in Transistion Process to E-Instructor

E-Learn 2010--World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education, 18 October 2010, pp.1863-1868

Öğretim üyelerinin uzaktan eğitim içeriği geliştirmede yaşadıkları zorluklar

4. International Computer and Instructional Technologies Symposium, 28 - 30 September 2010

Öğretim üyelerinin uzaktan eğitim içeriği geliştirmede yaşadıkları zorluklar

Proceedings Of 4. International Computer And Instructional Technologies Symposium, Konya, Turkey, 4 - 06 June 2010, pp.721-725

Computer modeling of teams learning An agent based social simulation of team learning SSTEL

Association for Educational Communications and Technology International Conference, Anaheim, United States Of America, 01 October 2010

Management system for universities offer distance education A case from Atatürk University

International Conference on Economics and Business, 30 September - 01 October 2010

The trends and issues associated with learning object repositories and the implications for international learning organizations

Association for Educational Communications and Technology International Conference, Anaheim, United States Of America, 01 October 2010

Management system for universities offer distance education A case from Atatürk University

International Conference on Economics and Business, Bubunesvar, India, 01 October 2010

The effect of social annotation tool on higher order thinking skills in a collage graduate course RTD

Association for Educational Communications and Technology International Conference, Anaheim, United States Of America, 01 October 2010

Validation of Student Assessment using Natural Language and Concept Map Representation Models

Association for Educational Communications and Technology International Conference, Florida, United States Of America, 01 November 2011 - 01 October 2010

Öğretim üyelerinin uzaktan eğitim içeriği geliştirmede yaşadıkları zorluklar

4. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, 24 - 26 September 2010, pp.721-725

International collaboration opportunities through e learning practices at Atatürk Universitiy

1st Eurasian Silk Road Universities Convention, Erzurum, Turkey, 1 - 03 May 2010

Effects of written and voice asynchronous feedbacks for assignment on learning and satisfaction in face to face education

International Conference on Society and Information Tecnologies, Orlando, United States Of America, 6 - 09 April 2010 identifier

Proje Tabanlı Öğrenme: Bir PTÖ Etkinliği Olarak Podcast Hazırlama

9th International Educational Technology Conferance (IETC2009), 6 - 08 May 2009

Determining the reliability of text summaries and concept maps mental model elicitatition tecniques using reference models of experts and book chapters

Association for Educational Communications and Technology International Conference, Lousiville, United States Of America, 01 October 2009

Proje tabanlı öğrenme Bir PTÖ etkinliği olarak podcast hazırlama

9th International Educational Technologies Conference, 19 - 21 June 2009

Web based Course Design Preferences of Pre service Chemistry Teachers with Learning Objects

Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2009, 2 - 06 March 2009, pp.398-405

Web based course design preferences of pre service chemistry teachers with learning objects

Society for Information Technology end Teacher Education, Charlestown, Saint Kitts And Nevis, 1 - 03 March 2009

Açık Ders Malzemeleri Yönetimi ve AtaNesA Deneyimi

II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojlleri Sempozyumu, 16 - 18 April 2008

Dinleyici Yanıt Sisteminin Öğrenme Ortamlarına Etkisi

II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojlleri Sempozyumu, 16 - 18 April 2008

Açık ders malzemeleri yönetimi ve AtaNesA deneyimi

Proceedings Of 2. Uluslararası Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, 3 - 05 April 2008

Açık ders malzemeleri yönetimi ve AtaNesA deneyimi

2. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Turkey, 01 April 2008

Etkileşimli web otomasyonunda yeni bir adım Web sihirbazı

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 27. Ulusal Kongresi, İzmir, Turkey, 01 July 2006

AtaNesA Türkçe Nesne Ambarı

6th International Educational Technology Conference, Magosa, Cyprus (Kktc), 19 - 21 April 2006

Weblog lar öğretim etkinliklerini nasıl destekleyebilir

6th International Educational Technologies Conference, 19 - 21 April 2006

İçerik paketleme araçları ve karşılaştırılması

V. International Educational Technologies Conference, Sakarya, Turkey, 21 - 23 September 2005

Öğrenme nesnesi ambarlarının karşılaştırılması

V. International Educational Technologies Conference, Sakarya, Turkey, 21 - 23 September 2005

Öğrenme nesnesi ambarlarının karşılaştırılması

V. International Educational Technologies Conference, Sakarya, Turkey, 01 September 2005

Ticari öğrenim yönetim sistemlerinin incelenmesi ve karşılaştırılması

Fourth International Educational Technology Symposium, Sakarya, Turkey, 01 November 2004

Öğretim yazılımlarının zekileştirilmesi Bir değerlendirme makinesi

Akademik Bilişim Konferansı, Adana, Turkey, 01 February 2003

Eğitsel içerikli Türkçe web kaynaklarının akreditasyonu için bir model önerisi

Akademik Bilişim Konferansı, Konya, Turkey, 1 - 02 February 2002

Etkili bir öğrenme için sınıf ortamında web kullanımı

Akademik Bilişim Konferansı, Samsun, Turkey, 1 - 03 February 2001

Books & Book Chapters

Açık Öğrenme ve İnternet Üzerinden Herkese Açık Kurslar (İHAK)

in: Açık ve Uzaktan Öğrenme, Erkan TEKİNARSLAN, Melih Derya GÜRER, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.173-206, 2021

Canlı Derslerin Genel Özellikleri ve İşleyişi

in: UZAKTAN ÖĞRETİMDE CANLI DERS UYGULAMA İLKELERİ VE ÖRNEKLERİ, Prof. Dr. Selçuk KARAMAN, Doç. Dr. Engin KURŞUN, Editor, Atatürk Üniversitesi Yayınevi, pp.1-10, 2020

Programlama Öğretiminde Değerlendirme Yaklaşımları

in: Kuramdan Uygulamaya Programlama Öğretimi, Yasemin Gülbar, Hasan Karal, Editor, Pegem Akademi, 2018

Tablet Bilgisayarlara Yönelik Geliştirilen E-Kitaplara Video Ögelerinin Uygulanması Süreci: Bir Tasarım Tabanlı Araştırma

in: AKADEMİSYEN YAYINEVİ BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KİTABI 2018 EĞİTİM BİLİMLERİ, Kutlu, Oğuz, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.53-71, 2018

5E Öğrenme Modeli ve Kimya Öğretimindeki Uygulamaları

in: Kimya Öğretimi, Alipaşa Ayas, Mustafa Sözbilir, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.219-239, 2017

5E Öğrenme Modeli ve Kimya Öğretimindeki Uygulamaları

in: Kimya Öğretimi, Alipaşa Ayas Mustafa Sözbilir, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.301-323, 2017

Nitel Araştırma Süreci

in: Araştırma Yöntem ve Teknikleri II, , Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2016

Yayına Hazırlık ve Planlama Süreci

in: Masaüstü Yayıncılık, , Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2016

Episodes in the Encyclopedia