Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Finansal Stres Düzeyinin Tespiti: Atatürk Üniversitesi Örneği

Uluslararası Mardin Artuklu Uluslararası Multidisiplinler Çalışmalar Kongresi, 19 - 20 April 2019

İşletmelerde Meydana Gelen İş Kazalarının İş Sağlığı ve Güvenliği Bakımından İncelenmesi

19. Uluslararası Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018

Akademisyenlerin Finansal Davranış Düzeylerinin Tespiti: Atatürk Üniversitesi Örneği

International Symposium of Applied Business Management and Economics Researches, 3 - 05 May 2018

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

38

Project

2

Thesis Advisory

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals