Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

ÖRGÜTSEL İLETİŞİMİN ÖRGÜTSEL YENİLİK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.35, no.1, pp.319-337, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Avukatlık Mesleğinde Duygusal Zekânın Önemi ve Hukuki Süreç İçerisinde İş Stresi Üzerindeki Etkisi: Erzurum Barosu Örneği

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), vol.7, no.9, pp.49-84, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Örgütsel Güven Algısı ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.23, no.4, pp.1767-1783, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Stres ve Girşimcilik Niyeti

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.33, no.3, pp.699-713, 2019 (Other Refereed National Journals)

Örgütsel Güvenin Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisi: Erzurum İli Araştırma Görevlileri Üzerine Bir Araştırma

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.33, no.1, pp.243-264, 2019 (Other Refereed National Journals)

Duygusal Zekâ ve İş Stresi Üzerine Bir Uygulama: Erzurum Barosu Avukatları Örneği

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, pp.317-344, 2018 (Other Refereed National Journals)

Örgütsel Güvenin Motivasyona Etkisi: Erzurum İli Kamu Hastaneleri Üzerine Bir Uygulama

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, pp.69-86, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Duygusal Zekânın Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.31, pp.875-894, 2017 (Other Refereed National Journals)

Duyguların Girişimcilik Niyeti Üzerindeki Etkisi - The Effect of Emotions on Entrepreneurial Intentions

Journal of Business Research - Turk, vol.9, pp.461-477, 2017 (Other Refereed National Journals)

Örgütsel İletişim ve Motivasyon İlişkisi: Bir Uygulama

Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.9, pp.89-114, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çalışanlarda Tutumsal Bağlılık İle Duygusal Zekânın Özbilinç Alt Boyutu Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.5, pp.113-144, 2016 (Other Refereed National Journals)

ÖRGÜTSEL İLETİŞİM VE MOTİVASYON İLİŞKİSİ-BİR UYGULAMA

International Journal of Social Inquiry, vol.9, no.2, pp.89-113, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Strategic Thought and Learning Orientation

SOUTH ASIAN JOURNAL OF MANAGEMENT, vol.23, pp.7-30, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çalışanların Adalet Algısı Sessizliklerini Etkiler Mi ÖYP ve Diğer Araştırma Görevlileri Açısından Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, pp.197-219, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relationship between Teamwork and Organizational Trust

International Journal of Research in Business and Social Science, vol.4, pp.133-149, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Örgütsel ve Çevresel Faktörlerin Örgütsel Yenilik Üzerine Etkisi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.19, pp.41-68, 2015 (Other Refereed National Journals)

Girişimcilerin Yeni Bir Girişim Yapma Niyetlerinin Risk Alma Eğilimi ile İlişkisi

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.119-136, 2014 (Other Refereed National Journals)

INFORMATION SYSTEM MODEL AS A MOBBING PREVENTION A CASE STUDY

International journal of business and social research (IJBSR), vol.4, no.6, pp.155-164, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Öğrencilerin Motivasyonel Değerlerinin Girişimcilik Niyetleri Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.23, pp.85-104, 2009 (Other Refereed National Journals)

Örgütsel İletişim ve İş Tatmini İlişkisi Bir Uygulama

İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, vol.20, pp.59-76, 2009 (Other Refereed National Journals)

Örgütsel İletişim ve İş Tatmini İlişkisi

Yönetim/İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, vol.63, pp.59-76, 2009 (Other Refereed National Journals)

İşyerinde Narsisizm ve İş Tatmini İlişkisi

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.22, pp.239-264, 2008 (Other Refereed National Journals)

Öğrenme Yönlülüğün Müşteri Yönlülük Üzerine Etkileri

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, pp.169-192, 2008 (Other Refereed National Journals)

Örgüt Kültürünün İş Tatmini Üzerindeki Etkisi ve Bir Uygulama

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.21, pp.119-136, 2007 (Other Refereed National Journals)

Örgüt Kültürü ve Liderlik

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, vol.18, pp.319-338, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Relationshıp Between Organizational Communication and Organizational Burnout

4th International Conference on Business and Economics Studies, İstanbul, Turkey, 8 - 10 December 2017, pp.125-137 Sustainable Development

Protestant Business Ethics and Modern Business Life

3rd International Conference on Business and Economics Studies, Houston, Texas, United States Of America, 23 - 26 March 2017, pp.21-29

SAP UYGULAMALARININ SWOT ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

3. ULUSLARARASI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 6 - 08 October 2016, vol.1, pp.78-86 Sustainable Development

Sağlık Sektöründe Müşteri Memnuniyetini Etkileyen Faktörler

17. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi Emeğin Değeri, Erzurum, Turkey, 2 - 04 June 2016, pp.201-205

Strategic Thought and Learning Orientation

International Conference on Business and Economics Studies, Washington, Kiribati, 25 - 28 February 2016, pp.69-99

Books & Book Chapters

Entrepreneurial Intention and Values

in: Regional Differences in Women Entrepreneurship, Esra Sena Türko, Editor, Peter Lang, Berlin, pp.83-99, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

Sağlık Politikaları

Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, 2020 Creative Commons License Sustainable Development

Business and Innovation

in: German-Turkish Perspectives on IT and Innovation Management Challenges and Approaches, Fehim Bakırcı,Thomas Heupel,Orhan Kocagöz,Üstün Özen, Editor, Springer Gabler, Wiesbaden, pp.75-87, 2018

BUSINESS AND INNOVATION

in: GERMAN TURKISH PERSPECTIVES on IT INNOVATION MANAGEMENT, CHALLENGES APPROACHES, Fehim BAKIRCI,Thomas HEUPEL,Orhan KOCAGÖZ,Üstün ÖZEN, Editor, Springer Gabler, Wiesbaden, pp.75-87, 2018 Sustainable Development

Arşivleme Yöntemleri ve Altyapısı

in: Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri, Salih Börteçine Avcı, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-18, 2017

Yönetici Asistanlığında Duygusal Zekâ ve Duyguların Yönetimi

in: Yönetici Asistanlığı, Canan Nur Karabey, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-18, 2017

Sekreterlik Mesleğinin Tanımı ve Tarihi Gelişimi

in: Sekretelik Bilgisi, TİMUROĞLU MUHAMED KÜRŞAD, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-20, 2016

Stratejik Yönetim

in: Stratejik Yönetim, NAKTİYOK ATILHAN, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-27, 2016

Personel Yönetimi ve Etik

in: Dosyalama ve Arşivleme, Salih Börteçine Avcı, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-20, 2016

Bilimsel Araştırma Süreçleri

in: Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, UNAL SEVTAP, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-16, 2016

Yenilik ve Stratejik Girişimcilik

in: Stratejik Yönetim, NAKTİYOK ATILHAN, Editor, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, pp.1-28, 2016