Education Information

Education Information

 • 2017 - 2019 Associate Degree

  Anadolu University, Open Educatıon Faculty, Department Of Law, Turkey

 • 2001 - 2005 Doctorate

  Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 2000 - 2001 Postgraduate

  Ataturk University, Turkey

 • 1991 - 1995 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Educatıon, Department Of Mathematıcs And Scıence Teachıng, Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  Lineer Dönüşümler Ve Lineer Dönüşümlerle İlgili Kavramların Öğretilmesinde Geometri İle Somutlaştırma Yönteminin Etkinliği

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ortaöğretim Matematik

 • 2001 Postgraduate

  Matematik Derslerinin Öğretiminde (I. Devre 1., 2., 3., 4., 5. Sınıf) Başvurulabilecek Eğitici-Öğretici Oyunlar

  Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İlköğretim Bölümü İlköğretim Matematik Eğitimi

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English