Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Inequalities

Mathematics Teaching, cilt.224, ss.18, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ebeveyn-Çocuk İlişkisi Konulu Makaleler: Tematikİçerik Analizi Çalışması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.20, ss.1183-1218, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Pre-Service Mathematics Teachers' Conceptual Knowledge of Binary Operation

KHAZAR JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES, cilt.21, ss.55-70, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Öğretmen Adaylarının Olasılık Konusuna İlişkin Hata Yaklaşımları

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.19, ss.153-172, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mistake Handling Activities in Mathematics Educatıon: Practice in Class

Journal of Education and Human Development, cilt.6, ss.86-95, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Child as a Mathematics Teacher: I’xxm Playing Teaching with My Family

IJLEL Journal, cilt.3, ss.11-16, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Visualization in Solving Inequality Questions: Case of Pre-Service Mathematics Teachers

Journal of Education and Human Development, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hata Temelli Öğrenme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlama Çalışması

Turkish Studies, cilt.11, ss.65-76, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mathematics Self efficacy and Mistake handling Learning as Predictors of Mathematics Anxiety

Journal of Education and Training Studies, cilt.4, ss.65-71, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Visualization in Solving Inequality Questions: Case of Pre-Service Mathematics Teachers

Journal of Education and Human Development, cilt.5, ss.119-137, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmen Adaylarının Kesirler Konusundaki Pedagojik Alan Bilgileri

Kastamonu Education Journal, cilt.23, ss.723-738, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Cisimlere İlişkin Pedagojik Alan Bilgisinin İncelenmesi

Middle Eastern &African Journal of Educational Research, ss.4-23, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Investigation of Pre Service Elementary Mathematics Teachers Pedagogical Content Knowledge on Three Dimensional Objects

Middle Eastern & African Journal of Educational Research, cilt.10, ss.4-24, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Proofing and Counter exampling Performances of Students in the Elementary Mathematics Education Department for Continuous Functions

Middle Eastern & African Journal of Educational Research, cilt.11, ss.26-42, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development of the Pedagogical Content Knowledge Scale for Pre Service Teachers The Validity and Reliability Study

Mediterranean Journal of Social Sciences, cilt.5, ss.1365-1377, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

The Investigation of Pre Service Elementary Mathematics Teachers Content Knowledge on Three Dimensional Objects

Middle Eastern & African Journal of Educational Research, cilt.8, ss.28-44, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lineer Cebir Ders Kitaplarının Öğretici Unsurlar Açısından İncelenmesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.376, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vidinli Huseyin Tevfik Pasha s triplets

International Journal of Academic Research Part B, cilt.5, ss.251-252, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mathematics teachers approaches to students possible mistakes in exponential and square root number

International Journal of Academic Research Part B, cilt.5, ss.213-219, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul Matematik Dersi 5 6 7 ve 8 Sınıflar Öğretim Programı Üzerine

K.K.Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.179-182, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Matematik Öğretmen Adaylarının Geometri Alan Bilgilerinin Hata Yaklaşımı İle İncelenmesi

K.K.Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.45-62, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Köklü Sayıların Büyüklüğüne Karar Verememe ve Sayı Doğrusunda Yerleştirememe

Journal of Research in Education and Teaching, cilt.2, ss.169-175, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Pre Service Mathematics Teachers Approaches to Students Possible Mistakes in Exponential and Square Root Numbers

Journal of the Institute of Science and Technology, cilt.3, ss.49-54, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Preference of Visualization in Teaching and Learning Absolute Value

International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, cilt.43, ss.613-626, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Investigation of Pre Service Mathematics Teachers Subject Matter Knowledge in terms of Their Approaches to Errors

Journal of the Institute of Science and Technology, cilt.2, ss.27-32, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Matematik öğretmen adaylarının konu alan bilgilerinin hataya yaklaşımları açısından incelenmesi

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lineer Cebrin Kavramsal Öğrenimi Üzerine Bazı Tespitler Lineer Bağımlılık ve Bağımsızlık

Trakya University Journal of Educational Faculty, cilt.1, ss.87-96, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pre Service mathematics teacher s multiple representation competencies about determinant concept

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.15, ss.2554-2558, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Secondary school mathematics teacher s approaches to students possible mistakes

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.15, ss.2569-2573, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vidinli huseyin tevfik pasha s triplets in history of mathematics

Procedia Social And Behavioral Sciences, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Matematik Öğretmen Adaylarının İntegral Kavramını Kavramsal Anlamaları Üzerin

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.1-8, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Problem Based Learning in Linear Algebra İnternational Journal of Humanities and Social Science Vo

İnternational Journal of Humanities and Social Science, cilt.1, ss.187-196, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Topological characters in geometrical thinking

Mathematics Teaching, cilt.221, ss.37, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Problem Based Learning in Linear Algebra

International Journal of Humanities and Social Science, ss.187-196, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Matematik öğretmen adaylarının limit kavramının kavramsal anlamaları üzerine

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vidinli Huseyin Tevfik Pasha s triplets in history of mathematics

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.15, ss.4045-4047, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Matematik Öğretmen Adaylarının Limit Kavramını Kavramsal Anlamaları Üzerine

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.23, ss.279-291, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Visulation approach in teaching process of linear algebra

Procedia Social And Behavioral Sciences, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Secondary school mathematics teachers approaches to students possible mistakes

Procedia Social And Behavioral Sciences, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türev Kavramının Kavramsal Öğrenimi Üzerine Bazı Tespitler

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.22, ss.317-328, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Visualization approach in teaching process of linear algebra

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.15, ss.4040-4044, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trigonometrik Fonksiyonların Toplam ve Fark Formüllerinin Ortaöğretim Düzeyinde Görselleştirilmesi

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.24-37, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The pathway to absraction

Mathematics Teaching, cilt.217, ss.40-41, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fonksiyon Kavramının Kavramsal Öğretimi Üzerine

Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.70-80, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Eğitiminde Kavram Yanılgıları Grafikler ve Matematik Öğretimi

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.89-94, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A different form of geometrical thinking

Mathematics Teaching, cilt.220, ss.13, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Evaluation from Students Perspective on Visualization Approach Used in Linear Algebra Instructions

World Applied Science Journal,, cilt.6, ss.1046-1052, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim Öğrencilerinin Fonksiyon Grafiklerini Çizebilme Becerilerinin İncelenmesi

Kastamonu Education Journal, cilt.17, ss.919-932, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effectiveness of Visualization Approach on Student’s Conceptual Learning

Journal of Qafqaz University, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Role of Visualization Approach on Student s Conceptual Learning

International Journal of Mathematics Teaching and Learning, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Matematik Eğitiminde Görselleştirme Yaklaşımı

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.462-471, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

On the Teaching Linear Algebra at the University Level The Role of Visualization in the Teaching Vector Spaces

Jour.of the Korea Soci. of Math. Edu.Ser.D:RME, cilt.7, ss.67-75, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Matematik Derslerinde Planlı Eğitim Üzerine

KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, cilt.10, ss.351-358, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Farklı Bir Yaklaşımla Vektör Uzayı Kavramının Öğretimi

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.10, ss.325-332, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Expression of Planar Motions with Complex Numbers

J.Inst.Math.Comput.Sci.Math.Ser, cilt.15, ss.157-159, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Matematik Öğretmenlerinin Sınıf İçi Davranışları

Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.10, ss.119-125, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yapısalcılık, Ortaokullarda kümelerin buluş yoluyla öğretimi ve öğrenilmesi

Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.9, ss.29-36, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Relation Between Riemann Theta Functions and Jacobi Theta Functions

J.Inst.Math.Comput.Sci.Math.Ser, cilt.14, ss.259-264, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Preservice Elementary Mathematics Teachers’ Self-Efficacy Beliefs Towards TeachingProcess

6th International Congress on Curriculum and Instruction., Kars, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018, ss.947-950

Ekstremum ve Dönüm Noktaları Kavramlarındaki Hataların Düzeltilmesinde Geogebra

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.2704-2706

Ekstremum ve Dönüm Noktaları Kavramlarındaki Hataların Düzeltilmesinde Geogebra

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.2704-2706

Pre-service mathematics teachers’ conceptual knowledge of binary operation

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology (ICEMST), Aydın, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.158

Öğretmen Adaylarının Olasılık Konusuna İlişkin Hata Yaklaşımları

16th International Primary Teacher Education Symposium, Lefke, Kıbrıs (Kktc), 8 - 11 Mayıs 2017

Vidinli Hüseyin Tevfik Paşa

4. Uluslararası Türk Şöleni, 17 - 19 Mayıs 2016, ss.22-23

The Effect of Mistake Handling Activities in Mathematics Education Example of Proof

2st International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL, 21 - 23 Temmuz 2016

An Analysis of Primary School Teacher Candidates Mathematical Content Knowledge on Operations

2st International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL, 21 - 23 Temmuz 2016

Lineer Cebrin Kavramsal Öğrenimi Üzerine Bazı tespitler Matrislerde Çarpma

I. Uluslararası Katılımlı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Sempozyumu, 20 - 22 Eylül 2012

Secondary school mathematics teachers' approaches to students' possible mistakes

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011, cilt.15, ss.2569-2573 identifier identifier

Visualization approach in teaching process of linear algebra

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011, cilt.15, ss.4040-4044 identifier identifier

Vidinli Huseyin Tevfik Pasha's triplets in history of mathematics

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011, cilt.15, ss.4045-4047 identifier identifier

Pre-service mathematics teachers' multiple representation competencies about determinant concept

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011, cilt.15, ss.2554-2558 identifier identifier

Matris Yöntemi Kullanılarak Kimyasal Reaksiyonların Denkleştirilmesi

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi” ODTÜ, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Eylül 2002, ss.634-637

Kitap & Kitap Bölümleri

Students Focus

Contemporary Research in Adult and Lifelong Learning of Mathematics (International Perspectives), Katherine Safford-Ramus, Jürgen Maaß, Evelyn Süss-Stepancik, Editör, Springer, 2018

Mathematical Creativity: Social Interaction or Individual Cognition.

In Search of Creativity A compilation of international studies, Council for Creative Education (CCE) FInland, Editör, Council for Creative Education (CCE) FInland, 2016