Prof. Adem PEKER


Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı


Research Areas: Social Sciences and Humanities, Psychology, Developmental Psychology, Education, Educational Sciences, Guidance and Psychologicial Counseling

Metrics

Publication

150

Citation (WoS)

3000

H-Index (WoS)

25

Citation (Scopus)

94

H-Index (Scopus)

3

Project

10

Thesis Advisory

11

Open Access

18
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2008 - 2013

2008 - 2013

Doctorate

Ataturk University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık, Turkey

2003 - 2008

2003 - 2008

Postgraduate

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Bilimleri, Turkey

1999 - 2003

1999 - 2003

Undergraduate

Ataturk University, K.K.Eğitim Fakültesi , Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık, Turkey

Dissertations

2013

2013

Doctorate

İnsani Değerli Yönelimli Psiko-Eğitim Programının Problemli İnternet Kullanımı ve Siber Zorbalık Üzerindeki Etkisi

Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2008

2008

Postgraduate

Farklı Liselerdeki Öğrenci, Öğretmen ve Yöntecilerin Rehberlik Beklentilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Atatürk Üniversitesi, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2022

2022

Narratife Terapi Eğitimi-4

Vocational Training

Atatürk Üniversitesi

2021

2021

Narrative Terapi 2. Modül Eğitimi

Vocational Training

Narrative Terapi Türkiye Topluluğu

2021

2021

Oyun Terapisi Uygulayıcı Eğitimi

Vocational Training

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi

2021

2021

Eğitim Araştırmalarında Farklı İstatistiksel Analizler

Vocational Training

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

2021

2021

Narrative Terapi 1. Modül Eğitimi

Vocational Training

Narrative Terapi Türkiye Topluluğu

Research Areas

Social Sciences and Humanities

Psychology

Developmental Psychology

Education

Educational Sciences

Guidance and Psychologicial Counseling

Academic Titles / Tasks

2023 - Continues

2023 - Continues

Professor

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi

Managerial Experience

2022 - Continues

2022 - Continues

Strateji Geliştirme ve Planlama Kurulu Üyeliği

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2021 - Continues

2021 - Continues

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Başkan Yardımcılığına

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2021 - Continues

2021 - Continues

Anabilim Dalı Akademik Kurul Üyesi

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2021 - Continues

2021 - Continues

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2022 - 2022

2022 - 2022

Program Accreditation-Self-Assessment Committee Member

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

2021 - 2022

2021 - 2022

Deputy Director of the Center

Ataturk University, Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri

Non Academic Experience

2003 - 2014

2003 - 2014

Psikolojik Danışman

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele

Doctorate

Doctorate

İleri İstatistik

Undergraduate

Undergraduate

Çocuk ve Ergenlerle Psikolojik Danışma

Postgraduate

Postgraduate

Çocuklarda Bilişsel Davranışçı Terapi

Undergraduate

Undergraduate

Eğitimde Proje Hazırlama

Doctorate

Doctorate

İleri Bireyle Psikolojik Danışma Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması

Doctorate

Doctorate

Ortaöğretimde Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulamaları

Postgraduate

Postgraduate

Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Postgraduate

Postgraduate

Psikolojik Danışma Kuram ve Uygulamaları

Postgraduate

Postgraduate

Temel İstatistik

Undergraduate

Undergraduate

Okullarda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Grupla Psikolojik Danışma

Undergraduate

Undergraduate

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Advising Theses

Representation and Promotion Activities

Akademik teşvik başvuru ve inceleme komisyonu üyeliği

Institutional Promotion, Atatürk Üniversitesi, Turkey, Erzurum, 2021 - 2021

Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyeliği

Institutional Representation, ATASEM, Turkey, Erzurum, 2020 - 2020

Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu Üyeliği

Institutional Representation, Atatürk Üniversitesi, Turkey, Erzurum, 2020 - 2020

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2023

2023

Investigation of Depression Levels of Adults After Earthquake

CENGİZ S., PEKER A.

TRT Akademi , vol.8, no.18, pp.652-668, 2023 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Developing an “Internet Altruism” Scale for High School Students

Bilgiz Akbayır S., Peker A.

11. Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi (ICAR), Ankara, Turkey, 25 - 26 July 2023, pp.186-195

2022

2022

Ergenlerin Anksiyete, Sosyal Destek ve Psikolojik Sağlamlık Düzeyleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Bulut B., Peker A.

IXth INTERNATIONAL EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS, Ağrı, Turkey, 22 - 25 June 2022, pp.1269-1271

2022

2022

Investigation of The Relationshıp Between Internet Addıctıon and Subject Well Being In Adolescents

CENGİZ S., PEKER A.

Al-Farabi 11th International Congress on Social Sciences, Turkey, 19 August 2022

2022

2022

ERGENLERİN AKADEMİK BEKLENTİLERİNE İLİŞKİN STRES DÜZEYLERİ İLE AKADEMİK ERTELEMELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Cengiz S., Peker A.

11TH 11. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES, Erzurum, Turkey, 19 - 20 August 2022, pp.49-50

2021

2021

Turkish Adaptation of Academic Resilience Scale: Validity and Reliability Study

Cengiz S., Peker A.

22.Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği, Muş, Turkey, 7 - 10 October 2021, pp.152-153

2021

2021

Ergenlere Yönelik Psikolojik Yardım Arama Tutumu ve Niyetini Belirleme Ölçeklerinin Geliştirilmesi

Aras E., Peker A.

22.Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bilim Kurulu Üyeliği, Muş, Turkey, 7 - 10 October 2021, pp.379-380

2020

2020

Investigation Of The Relationship Between Kovid-19 Fear And Social Media Addiction In Adolescents

Cengiz S., PEKER A.

International Pegem Conference on Education, Turkey, 16 September 2020

2020

2020

Development Of The Scale For Determining The Needs Guidance Developmental Of Adolescents

AKAT M., PEKER A.

International Pegem Conference on Education, Turkey, 16 September 2020

2019

2019

Otomatik Düşünceler İle Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkiler

PEKER A., YALÇIN R. Ü.

21.th International Congress on Psychological Counseling and Guidance, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2019

2019

2019

INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL RESILIENCE AND SCHOOL ATTACHMENT OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS

PEKER A., KAYA M.

III. Congreso Internacional SEI 2019: Sociedad, Educacion E Inclusion, Granada, Spain, 24 - 26 April 2019, pp.111

2019

2019

INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN PSYCHOLOGICAL RESILIENCE AND SCHOOL ATTACHMENT OF MIDDLE SCHOOL STUDENTS

PEKER A., KAYA M.

III. Congreso Internacional SEI 2019: Sociedad, Educacion E Inclusion, Granada, Spain, 24 - 26 April 2019, pp.111

2018

2018

Lise Öğrencilerinde Okul Terki Nedenlerinin İncelenmesi

PEKER A., ARSLAN A.

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.164-170

2018

2018

Lise Öğrencilerinde Okul Terki Nedenlerinin İncelenmesi

PEKER A., ARSLAN A.

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.164-170

2018

2018

Psikolojik Danışmanların Rehberlik Yönetmeliğine Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi

PEKER A., Aras E.

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.148-152

2018

2018

Psikolojik Danışmanların Rehberlik Yönetmeliğine Yönelik Metaforik Algılarının İncelenmesi

PEKER A., Aras E.

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Turkey, 25 - 27 October 2018, pp.148-152

2018

2018

Yalnızlık, Dürtüsellik ve Problemli İnternet Kullanımı Arasındaki İlişkiler

ARAS E., PEKER A., YALÇIN R. Ü.

X. INTERNATION CONGRESS OF EDUCATION RESEARCH, 27 - 30 April 2018, pp.87

2018

2018

Ergenlerin Problem Çözme Becerileri ve Siber Zorbalıkla Başa Çıkma Davranışları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

PEKER A., GÜLEN H.

X. INTERNATION CONGRESS OF EDUCATION RESEARCH, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.86-87

2017

2017

Investigation of RelationsBetween Mindfulness and Aggressiveness in University Students

YALÇIN R. Ü., PEKER A.

GEORGIAN-TURKISH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE, 15 - 16 December 2017

2017

2017

Invenstigation of Relations Between Mindfulness and Aggressiveness in University Students

YALÇIN R. Ü., PEKER A.

Georgian-Turkish International Scientific Conference, 15 - 16 December 2017

2017

2017

Ergenlerin Sosyal Medyaya Yönelik Tutumları

PEKER A., ARAS E., İŞÇİ N.

Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, 27 - 29 October 2017

2017

2017

Siber zorbalık ve mağduriyet ile öznel iyi oluş arasındaki ilişkilerin incelenmesi

PEKER A., KAYA F., EROĞLU Y.

9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017

2017

2017

Sosyal Kaygının Yordanmasında Pozitif ve Negatif Duygunun Yordayıcı Etkisinin İncelenmesi

Peker A., Karabacak A.

9. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Turkey, 11 - 14 May 2017

2016

2016

ADAY REHBER ÖĞRETMENLERIN ADAY ÖĞRETMEN YETIŞTIRME SÜRECINE YÖNELIK ALGILARI

PEKER A., KAYA F., KALÇIK N.

VI. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Turkey, 13 - 15 October 2016

2016

2016

Aday Rehber Öğretmenlerin Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine Yönelik Algıları

PEKER A., KAYA F., KALÇIK N.

6. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi, 13 - 15 October 2016

2016

2016

Öz Yargılamanın Psikolojik Sağlamlık İle Siber Zorba ve Mağdur Olma Arasındaki İlişkide Aracılık Rolü

PEKER A.

10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, Turkey, 16 - 18 May 2016

2016

2016

STRES İLE BAŞA ÇIKMA TARZLARI İLE PSİKOLOJİK İYİ OLUŞ ARASINDAKİ İLİŞKİDE MUTLULUĞUN ARACI VE DÜZENLEYİCİ ROLÜ

PEKER A., Demir M.

3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Turkey, 31 May - 03 June 2016

2016

2016

ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN DEĞER İLE İLGİLİ ALGILARI

PEKER A., EROĞLU Y., ARICI B.

Quality Assurance in Higher Education and Accreditation of Faculties of Education, Turkey, 5 - 08 May 2016

2016

2016

Genel Öz yeterliğin Siber Zorbalıkla Başa Çıkma Üzerindeki Yordayıcı Etkisi

PEKER A., EKİNCİ E.

I.Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, Turkey, 28 - 30 April 2016

2016

2016

Examination of Relationship Between Internet Addiction and Cyber Bullying in Adolescents

PEKER A., EROĞLU Y., AY İ.

18th International Conference on Community Psychology to be held in Amsterdam, 12 - 13 May 2016

2016

2016

Yaşam Doyumu ile Pozitif ve Negatif Duygu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Karabacak A., Peker A., Demir M.

1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 15 May 2016, pp.1

2016

2016

Yaşam Doyumu ile Pozitif ve Negatif Duygu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

KARABACAK A., PEKER A., DEMİR M.

1. Avrasya Pozitif Psikoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 15 May 2016, pp.1

2016

2016

Ergenlerde Öznel Mutluluğun Öznel Zindeliği Yordama Gücünün Araştı

EROĞLU Y., PEKER A., KAYA F.

25.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 24 April 2016

2016

2016

Ergenlerde Öznel Mutluluğun Öznel Zindeliği Yordama Gücü

EROĞLU Y., PEKER A., KAYA F.

25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Turkey, 21 - 24 April 2016

2013

2013

Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorba ve Siber Mağdur Olma Durumu

PEKER A.

5. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, Antalya., Antalya, Turkey, 1 - 03 November 2013, pp.135

2015

2015

Üniversite Öğrencilerinde Okul Tükenmişliğinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

PEKER A., DEMİR M., KARABACAK A.

13. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Turkey, 7 - 09 October 2015

2015

2015

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE OKUL TÜKENMİŞLİĞİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

PEKER A., Demir M., KARABACAK A.

XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin, Turkey, 7 - 09 October 2015, pp.474-476

2015

2015

Ergenlerin Öz Kontrolü ile Siber Mağduriyet Davranışları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

PEKER A.

II. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015, pp.107-109

2015

2015

Psychological Counselors Perceptions about Their Roles and Responsibilities in School Safety

PEKER A.

The International Congress on Education for the Future: Issues and Challenges ICEFIC 2015, Ankara, Turkey, 13 - 15 May 2015, pp.251-254 Sustainable Development

2015

2015

Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Stres ile Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

PEKER A.

24 Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Niğde, Turkey, 16 - 19 April 2015, pp.465-467

2011

2011

From Cybervictimization to Coping Ways of Stress Gender as Moderator

EROĞLU Y., ÇETİN B., GÜLER N., PEKER A., PEPSOY S.

Proceedings of EDULEARN11 Conference.Barcelona: Spain, 4 - 06 July 2011

2010

2010

ERKEK ÖĞRENCİLERDE SİBER ZORBA VE KURBAN OLMANIN YORDAYICISI OLARAK İNTERNET BAĞIMLILIĞI

PEKER A., EROĞLU Y.

4th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Konya, Turkey, 24 - 26 September 2010

2010

2010

Engelli Çocuğa Sahip Olan Anneler İle Sağlıklı Çocuğa Sahip Olan Annelerin Umutsuzluk Düzeylerinin İncelenmesi

PEKER A.

1.Uluslararası Kadın ve Sağlık Kongresi, Sakarya, Turkey, 3 - 05 June 2010

2009

2009

Lise Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Oyun Bağımlılık Düzeyleri

PEKER A.

18. Eğitim Bilimleri Kurultayı, Turkey, 1 - 03 October 2009

Books & Book Chapters

2023

2023

Gestalt Psikolojisi

Peker A., Cengiz S.

in: Eğitim Bilimlerinde Yenilikçi Çalışmalar, Adem Bayar,Filiz Kayalar, Editor, Duvar, İzmir, pp.403-418, 2023

2023

2023

Gestalt Psikolojisi

PEKER A., CENGİZ S.

in: Eğitim Bilimlerinde Yenilikçi Çalışmalar, Adem Bayar, Filiz Kayalar, Editor, Duvar Yayınları, Ankara, pp.403-418, 2023

2022

2022

Siber Zorbalık

Peker A.

in: Çocuk Psikolojisi, Doç. Dr. Bünyamin Ateş, Editor, Vizetek, Ankara, pp.127-144, 2022

2022

2022

Siber Zorbalık

PEKER A.

in: Çocuk Psikolojisi, Bünyamin Ateş, Editor, Vizetek, Ankara, pp.127-144, 2022

2021

2021

Sanal Zorbalıkla Baş Etme

Peker A.

in: Pedagojik Anlayışın Uzakta Eğitime Uyarlanması, İlhan Genç,Mustafa Koç,Hasan Kağan Keskin,Abdullah Adıgüzel, Editor, PEGEM, Ankara, pp.131-137, 2021

2021

2021

Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmet Alanları

Peker A., Cengiz S.

in: Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Fahri Sezer, Editor, PEGEM, Ankara, pp.117-136, 2021

2021

2021

Sanal Zorbalıkla Baş Etme

PEKER A.

in: Pedagojik Anlayışın Uzaktan Eğitime Uyarlanması, İlhan Genç, Mustafa Koç, Hasan Kağan Keskin, Abdullah Adıgüzel, Editor, Pegem Akademi, pp.131-137, 2021

2021

2021

Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmet Alanları

PEKER A., Cengiz S.

in: Rehberlik ve Psikolojik Danışma, Fahri Sezer, Editor, Pegem Akademi, pp.117-136, 2021

2020

2020

Aile Danışmanlığında Uygulama Süreci ve Danışman Nitelikleri

Peker A.

in: Aile Eğitimi, Durdağı Akan, Editor, Atatürk Üniversitesi AÖF Yayınları, Erzurum, pp.301-322, 2020 Creative Commons License

2020

2020

INVESTIGATION OF RELATIONSHIPS BETWEEN PSYCHOLOGICAL WELL BEING AND MENTAL PROBLEMS OF IMMIGRANTS

Peker A., Kaya M.

in: Innovación Docente e Investigación Educativa en la Sociedad del Conocimiento, Francisco Javier Hinojo Lucena,Juan Manuel Trujillo Torres,José María Sola Reche,Santiago Alonso García, Editor, Editorial Dykinson, Cadiz, pp.139-150, 2020

2020

2020

Aile Danışmanlığının Kuramsal ve Tarihsel Temelleri

Peker A.

in: Aile Eğitimi, Durdağı Akan, Editor, Atatürk Üniversitesi AÖF Yayını, Erzurum, pp.270-300, 2020 Creative Commons License

2020

2020

OKULDA DUYGUSAL İSTİSMAR VE AKRAN ZORBALIĞI

PEKER A.

in: ÇOCUĞUN DUYGUSAL İSTISMARI, Mustafa Ercengiz, Mustafa Savcı, Erol Uğur, Editor, Nobel, Ankara, pp.151-184, 2020

2020

2020

ŞEMA TERAPİ

PEKER A., ÇELİK E.

in: Psikolojik Danışmada Kuramsal Anlayış, Tuğba Seda Çolak, Mustafa Koç, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.109-142, 2020

2015

2015

Öz-değer

PEKER A.

in: Psikolojide Güncel Kavramlar II, Ahmet Akın, Ümran AKIN, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.93-106, 2015

2015

2015

Hoşgörü

PEKER A.

in: Psikolojide Güncel Kavramlar VI Değerler, A.hmet Akın, Abdullah Akın, Ümran Akın, Editor, Nobel, Ankara, pp.141-159, 2015

Expert Reports

2020

2020

Bilirkişi Görevlendirme

Peker A., Gençdoğan B., Engin A. O.

Atatürk Üniversitesi, pp.48, Erzurum, 2020 Creative Commons License

Activities in Scientific Journals

2021 - Continues

2021 - Continues

EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL AND ECONOMIC RESEARCH

Scientific Committee Membership

2021 - Continues

2021 - Continues

Journal of family counselling and education

Scientific Committee Membership

2017 - Continues

2017 - Continues

Türkiye Eğitim Dergisi

Publication Committee Member

2016 - Continues

2016 - Continues

Journal of Family Counseling and Education

Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2022 - Continues

2022 - Continues

Türk Rehberlik ve Psikolojik Danışma Derneği

Member

2022 - Continues

2022 - Continues

Lisans Değerlendirme Modülü

Member of Science Committee

2022 - Continues

2022 - Continues

Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu

Member of Science Committee

2022 - Continues

2022 - Continues

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD Akreditasyon

Chairman

2021 - Continues

2021 - Continues

Grupla Psikolojik Danışma Yaşantısı Ulusal Standartları Hazırlama Komisyonu

Member of Science Committee

Scientific Refereeing

October 2022

October 2022

TUBITAK Project

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Ataturk University, Turkey

October 2022

October 2022

TUBITAK Project

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Ataturk University, Turkey

October 2022

October 2022

TUBITAK Project

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Ataturk University, Turkey

October 2022

October 2022

TUBITAK Project

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Ataturk University, Turkey

October 2022

October 2022

TUBITAK Project

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Ataturk University, Turkey

October 2022

October 2022

TUBITAK Project

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Ataturk University, Turkey

October 2022

October 2022

TUBITAK Project

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, Ataturk University, Turkey

April 2022

April 2022

TUBITAK Project

2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, Ataturk University, Turkey

April 2022

April 2022

TUBITAK Project

2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, Ataturk University, Turkey

April 2022

April 2022

TUBITAK Project

2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı, Ataturk University, Turkey

October 2021

October 2021

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

October 2021

October 2021

International Journal of Contemporary Educational Research

Other Indexed Journal

September 2021

September 2021

JOURNAL OF RELIGION & HEALTH

Journal Indexed in SSCI

September 2021

September 2021

CURRENT PSYCHOLOGY

Journal Indexed in SSCI

September 2021

September 2021

IJPES

Other Indexed Journal

July 2021

July 2021

IJPES

Other Indexed Journal

July 2021

July 2021

CURRENT PSYCHOLOGY

SCI Journal

June 2021

June 2021

Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi

Other journals

June 2021

June 2021

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi

Other journals

June 2021

June 2021

CURRENT PSYCHOLOGY

Journal Indexed in SSCI

June 2021

June 2021

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

May 2021

May 2021

e-Uluslarası Eğitim Araştırmaları Dergisi

Other journals

May 2021

May 2021

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

April 2021

April 2021

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2021

March 2021

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

March 2021

March 2021

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

February 2021

February 2021

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

February 2021

February 2021

ULUSLARARASI AVRASYA SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

February 2021

February 2021

Journal of family counselling and education

Other Indexed Journal

February 2021

February 2021

Adolescent Health, Medicine and Therapeutics

Journal Indexed in ESCI

January 2021

January 2021

AFYON KOCATEPE SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

January 2021

January 2021

Current Psychology

Journal Indexed in SSCI

August 2020

August 2020

EKEV AKADEMİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

August 2020

August 2020

CURRENT PSYCHOLOGY

Journal Indexed in SSCI

July 2020

July 2020

CURRENT PSYCHOLOGY

Journal Indexed in SSCI

June 2020

June 2020

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ ERZİNCAN EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ

National Scientific Refreed Journal

April 2020

April 2020

Journal of Family Counseling and Education

Other journals

February 2020

February 2020

CURRENT PSYCHOLOGY

SCI Journal

February 2020

February 2020

PSİKİYATRİDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

National Scientific Refreed Journal

July 2019

July 2019

Cumhuriyet Üniversitesi Uluslararası Eğitim Dergisi

National Scientific Refreed Journal

June 2019

June 2019

OJTAC

National Scientific Refreed Journal

June 2019

June 2019

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2019

April 2019

Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

April 2019

April 2019

OPUS

National Scientific Refreed Journal

January 2019

January 2019

OJTAC

National Scientific Refreed Journal

Tasks In Event Organizations

Aralık 2021

Aralık 2021

21. Yüzyılda Şiddet Olgusu

Workshop Organization

Peker A.
Erzurum, Turkey

Kasım 2021

Kasım 2021

UBCAK-2021

Scientific Congress

Peker A.
Turkey

Haziran 2021

Haziran 2021

EJER-2021 Bilim Kurulu Üyeliği

Scientific Congress

Peker A.
Turkey

Haziran 2021

Haziran 2021

ERPA 2021 International Congresses on Education

Scientific Congress

Peker A.
Turkey

Nisan 2021

Nisan 2021

ICAR-2021

Scientific Congress

Peker A.
Turkey

Nisan 2021

Nisan 2021

ASEAD 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu

Scientific Congress

Peker A.
Turkey

Kasım 2020

Kasım 2020

EYFOR-11

Scientific Congress

Peker A.
Antalya, Turkey

Eylül 2020

Eylül 2020

Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

Scientific Congress

Peker A.
Muş, Turkey

Eylül 2020

Eylül 2020

Uzaktan Eğitimi Değerlendirme İyileştirme ve İyi Örnekler Çalıştayı

Workshop Organization

Peker A.
Sakarya, Turkey

Temmuz 2020

Temmuz 2020

I. Uluslararası Pedagojik Araştırmalar Kongresi

Scientific Congress

Peker A.
Düzce, Turkey


Congress and Symposium Activities

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

20.Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

Panelists

Samsun-Turkey

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

10. Eğitim Araştırmaları Kongresi

Attendee

Nevşehir-Turkey

01 April 2018 - 01 April 2018

01 April 2018 - 01 April 2018

ICES-UEBK-2018

Attendee

Antalya-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 161

h-index (WOS): 5

Jury Memberships

December-2020

December 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

December-2020

December 2020

Post Graduate

Post Graduate - Bayburt Üniversitesi

December-2020

December 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

June-2020

June 2020

Doctoral Examination

Doctoral Examination - Atatürk Üniversitesi

February-2020

February 2020

Post Graduate

Post Graduate - Atatürk Üniversitesi

January-2020

January 2020

PhD Thesis Monitoring Committee Member

PhD Thesis Monitoring Committee Member - Atatürk Üniversitesi

July-2019

July 2019

Doctoral Examination

Doktora Yeterlik - Atatürk Üniversitesi

July-2019

July 2019

Doctoral Examination

Doktora Yeterlik - Atatürk Üniversitesi

June-2019

June 2019

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - Bayburt Üniversitesi

June-2019

June 2019

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - Atatürk Üniversitesi

June-2019

June 2019

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - Bayburt Üniversitesi

May-2019

May 2019

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - Atatürk Üniversitesi

May-2019

May 2019

Post Graduate

Tez Savunma Jürisi - Bayburt Üniversitesi