Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Determination of Recreation Potential of Turgut Özal Nature Park

Turizm Akademik Dergisi, vol.8, no.1, pp.193-212, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Local People's Perception of Ecotourism: The Case of Giresun Province

International Journal of Geography and Geography Education, no.43, pp.173-192, 2021 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Erzurum’daki Hastanelerin Sağlık Turizmi AçısındanDeğerlendirilmesi- Evaluation Of Hospitals In Erzurum Interms Of Health Tourism

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.4, pp.1681-1693, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Locals’ Views of Rural Tourism: A Case of Darende (Malatya/Turkey)

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, no.65, pp.1-15, 2020 (Other Refereed National Journals)

Research of Akcaabat Music and Folk Dance in Terms Of Social Effects on Local People

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.24, no.1, pp.279-289, 2020 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Local People’s Perceptions of Faith Tourism: The Case of Giresun Province

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, no.63, pp.143-162, 2019 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Measurement of Work-Family Conflict Levels of 3-4- and 5-Star Hotel Employees in Malatya

Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.4, pp.1485-1500, 2019 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Zigana Region in Terms of Gastronomy Tourism Attraction

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.22, pp.3043-3057, 2018 (International Refereed University Journal)

The Production of Rize Fabric Feretiko as a Traditional Handicraft and Touristic Product

International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, vol.6, pp.189-200, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Rize İlinde Kivi Üretiminin Coğrafi Esasları

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.20, pp.225-241, 2016 (Other Refereed National Journals)

An Example of the Copper Production Area in Anatolia Coppersmith in Erzincan Turkey and Importance of theProduction Branch as the Cultural Heritage Value

International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, vol.6, pp.37-53, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

A Lesser Known Important Cultural Heritage Source and Religious Tourism Value in Turkey Vazelon Zavulon Monastery

International Journal of Humanities and Social Science, vol.6, pp.190-199, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

A New Winter Tourism Center in Turkey's Winter Tourism Corridor: Konakli

MARMARA COĞRAFYA, no.31, pp.345-365, 2015 (Other Refereed National Journals)

Trabzon da Doğa Turizmi Açısından Değerlendirilmesi Gereken Turistik Bir Alan Sera Gölü

TÜRK COĞRAFYA, no.63, pp.43-49, 2014 (Other Refereed National Journals)

KÜLTÜREL MİRAS KAYNAĞI OLARAK KÖPRÜBAŞI İLÇESİNDE TRABZON GELENEKSEL TAHTA KAŞIK ÜRETİMİ

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ, vol.29, pp.423-433, 2014 (Other Refereed National Journals)

GELENEKSEL EL SANATLARINA BİR ÖRNEK SÜRMENE BIÇAĞI ÜRETİMİ

DOĞU COĞRAFYA, vol.18, pp.51-64, 2013 (Other Refereed National Journals)

İNAÇ TURİZMİ İŞLEVİYLE GELİŞMEKTE OLAN HAÇKA YAYLASI

DOĞU COĞRAFYA DERGİSİ, vol.17, pp.215-229, 2012 (Other Refereed National Journals)

Trabzon da Gelişmekte Olan Bir Turizm Merkezi Kayabaşı Yaylası

DOĞU COĞRAFYA, vol.15, no.23, pp.203-222, 2010 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Artvin İlindeki Geleneksel Kırsal Mesken Mimarisine Bir Örnek: Ahşap Yığma Evler

I. Uluslararası İstanbul Coğrafya Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 June 2019, pp.420-430

Turistik Konaklamada Alternatif Bir Yöntem-Ev Pansiyonculuğu ve Geleneksel Artvin Evlerinde Uygulanabilirliği

III. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 26 September - 29 June 2019, pp.649-659

A Study to Investigate The Gastronomic Experience of Russian Tourists: The Case Of Antalya

I.Uluslararası Kış Turizmi Kongresi - First International Winter Tourism Congress, Erzurum, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.411-418 Creative Commons License

Status of Traditional Foods in Catering Management and Its Contribution to Tourism: Trabzon Sample

I. Uluslararası Kış Turizmi Kongresi - The First International Winter Tourism Congress, Erzurum, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.468-475 Creative Commons License

Erzurum's Tradional Wedding Rituals and Weddings Meals Examination in Terms of Tourism

I. Uluslararası Kış Turizmi Kongresi - The First International Winter Tourism Congress, Erzurum, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.290-298 Creative Commons License

An Alterntative Method for Touristic Accomodation Home Pnesion and Applicability in Traditional Artvin Houses

International West Asia Tourism Congress - Uluslararası Batı Asya Turizm Kongresi, Van, Turkey, 26 - 29 September 2019, pp.649-658 Creative Commons License

BİNGÖL İLİ TURİZM POTANSİYELİNİN YEREL PAYDAŞLAR TARAFINDANBELİRLENMESİ

3. ULUSLARARASI BATI ASYA TURİZMARAŞTIRMALARI KONGRESİ, 26 - 29 September 2019

Artvin İlindeki Geleneksel Mesken Mimarisine Bir Örnek: Göz Dolması Evler

III. Uluslararası Avrasya Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Gaziantep, Turkey, 4 - 07 April 2019, pp.303

Locals’ Views Of Rural Tourism: A Case Of Darende (Malatya/Turkey)

2019 Annual Meeting of the Association of American Geographers (AAG), Washington, Kiribati, 3 - 07 April 2019

2019 Annual Meeting of the Association of American Geographers (

2019 Annual Meeting of the Association of American Geographers (AAG), Washington, United States Of America, 3 - 07 April 2019 Sustainable Development

Gastronomi Turizmine Kaynak Değer Oluşturması Açısından Akçaabat’ta Büyükbaş Hayvancılık

International Symposium Akcaabat From The Past To Present, 12 - 14 October 2018

Gastronomi Turizmi Çekiciliği Açısında Zigana Yöresi

DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 23 - 24 October 2017, pp.94

Kentsel Dönüşümün Turizme Etkisi: Erzurum Kalesi ve Çevresi Örneğ

Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Van, Turkey, 28 September - 01 October 2017

Van Gölü Mİkrobiyalitlerinin Dalış Turizmi Açısından Değerlendirilmesi

Futourism Congress, Mersin, Turkey, 28 - 30 September 2017, pp.1177-1178

Erzincan da Bakırcılığın Dünü Bugünü ve Yarını

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, vol.2, pp.61-70

Changing Tourism Activity In Middle East After Arab Spring And Its Impact On Turkish Tourism

Annual Meeting of The Assocıatıon of Amerıcan Geographers, San-Francisco, Costa Rica, 29 March - 02 April 2016, pp.198-199

Rize İlinde Kivi Üretiminin Coğrafi Esasları

Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2015

A Lesser Known Important Cultural Heritage Source In Turkey And Religious Tourism Centre Vazelon Zavulon Monastery

Annual Meeting of the Association of American Geographers, Chicago, United States Of America, 19 - 25 April 2015

Traditional Wooden Handicrafts Production in Köprübaşı Trabzon

Annual Meeting of the Association of American Geographers, Tama, Japan, 6 - 12 April 2014

GELİŞİMİ YAPISI SORUNLARIYLA AKÇAABAT SANAYİSİ

DÜNDEN BÜGÜNE AKÇAABAT SEMPOZYUMU, Turkey, 26 - 28 April 2013, pp.623-637

Kültürel Miras Kaynağı Olarak Köprübaşı İlçesinde TRABZON Geleneksel Tahta Kaşık Üretimi

Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi, Turkey, 19 - 21 June 2013, pp.918

Gastronomi Turizmi Bakımından Akçaabat Köftesi ve Trabzon’daki Turistik Aktiviteye Katkısı

ULUSLARAARASI DOĞU KARADENİZ TURİZM SEMPOZYUMU, Giresun, Turkey, 7 - 09 October 2010, pp.184-199

Books & Book Chapters

Yerel Yöneticiler ve Turizm İşletme Yöneticileri Gözünden; Bingöl İlinde Turizminin Geliştirilebilirliği

in: Turizm Araştırmaları, Prof. Dr. Faruk ALAEDDİNOĞLU,Dr. Öğr. Üyesi Songül ÖZER,Dr. Öğr. Üyesi Sedat ŞAHİN,Dr. Öğr. Üyesi Hacer ARSLAN KALAY, Editor, Paradigma Akademi, İstanbul, pp.479-504, 2019 Creative Commons License

Investigation of The Views Of Domestic Tourists On Gastronomy Tourism And Erzurum Cuisine: Erzurum Palandoken Winter Tourism Center Example

in: Yerli Turistlerin Gastronomi Turizmine ve Erzurum Mutfağına Yönelik BakışAçılarının İncelenmesi: Erzurum Palandöken Kış Turizm Merkezi Örneği, Doç. Dr. Ahmet ÇAVUŞ, Editor, Paradigma Akademi, İstanbul, pp.130-151, 2019 Creative Commons License

EVALUATION OF ENVIRONMENTAL SENSITIVITY OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS IN ERZURUM, ONE OF THE MOST IMPORTANT WINTER TOURISM DESTINATIONS IN TURKEY

in: Winter Tourism from Different Perspectives, Doç. Dr. Ahmet ÇAVUŞ, Editor, Paradigma Akademi, İstanbul, pp.169-192, 2019 Creative Commons License

Tur Kavramı ve Çeşitleri

in: Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, Ahmet Çavuş, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2017

Seyahat ve Ulaştırma Sistemleri

in: Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, Ahmet Çavuş, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2017

Turizm ve Seyahat

in: Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü, Ahmet Çavuş, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2017

Rize İlinde Sanayi

Pegem Akademi, Ankara, 2016

Öğrencileri Gözüyle Prof. Dr. Hayati Doğanay

in: Coğrafya ya Adanmış Bir Ömür Prof Dr Hayati Doğanay, Serhat Zaman,Ogün Coşkun, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.125-134, 2015

Türkiye Ekonomik Coğrafyası

Pegem Akademi, İstanbul, 2013