Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Tüketici Temelli Marka Değeri Kapsamında Bir Nitel Çalışma: Apple ve Samsung Markaları Örneği

Karadeniz İletişim Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.2, pp.119-163, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRKİYE’DE SPONSORLUK ALANINDA YAPILAN DOKTORA TEZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Uluslararası Sosyal Medya ve İletişim Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.1-27, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Endüstri 4.0’ın Endüstrilerin Yapısı ve Paydaş İlişkileri ÜzerineYansımaları

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, vol.23, no.2, pp.684-705, 2020 (International Refereed University Journal)

İKNA SÜREÇLERİNDE ZİHİN, DİL VE SÖZCÜKLERİN ROLÜ

Digital Communication Journal, vol.3, no.3, pp.34-49, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Teknolojik Yeniliklerin Yönetimi ve Tüketen Bireyin Dönüşümü

Karadeniz İletişim Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.2, pp.1-161, 2019 (National Refreed University Journal)

Instagram Örneğinde Sosyal Medyadan Yansıyanlar

INIF İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.3, no.1, pp.23-36, 2018 (Other Refereed National Journals)

KÜRESEL VE YEREL MARKALARIN SOSYAL MEDYA KULLANIMLARI: TWİTTER ÜZERİNE BİR İNCELEME

Journal of International Social Research, vol.11, no.56, pp.851-863, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

TARİHİ VE HUKUKİ PERSPEKTİFTEN MARKALARINKORUNMASINA İLİŞKİN GENEL BİR ÇERÇEVE: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI HAKEMLI İLETİŞİM VE EDEBİYAT ARAŞTIRMALARI DERGISI, no.18, pp.54-73, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

HALKLA İLİŞKİLERDE KONU YÖNETİMİ:ŞİKAYETVAR SİTESİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

Atatürk İletişim Dergisi, no.13, pp.103-124, 2017 (National Refreed University Journal)

Mekan Eğlence ve Popüler Kültür İlişkisini Değerlendirmek

TRT Akademi, vol.1, no.1, pp.136-153, 2016 (Other Refereed National Journals)

Pazarlama İletişimi Ekseninde Çevrecilik Yeşil Kurum Marka ve Halkla İlişkiler

Atatürk İletişim Dergisi, vol.9, no.9, pp.77-89, 2015 (Other Refereed National Journals)

Çağrı Merkezi Hizmetlerinde Kişisel Satış Süreci Memnuniyeti Erzurum İli Örneğinde Bir İnceleme

Atatürk İletişim Dergisi, vol.8, no.8, pp.115-136, 2015 (Other Refereed National Journals)

Halkla İlişkiler Eğitiminin Bağlamı: İletişim, Sosyal Bilimler ya da Onay Üretimi

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, no.15, 2011 (Other Refereed National Journals)

Kültürel İncelemelerde Eleştiri Sınırlılık Geçerlilik ve Nesnellik

Gazi Üniversitesi SBE Dergisi Bilim ve Eleştiri, vol.5, no.8, pp.71-93, 2008 (Other Refereed National Journals)

TÜKETİM KÜLTÜRÜ VE CEP TELEFONLARININ POPÜLERLİĞİ

Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, vol.5, no.57, pp.137-142, 2004 (National Non-Refereed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

PERSONALIZED GIFT: DESIGN IN A BOX

I. International Artuklu Congress on Economic Administrative and Political Sciences, Mardin, Turkey, 20 November 2021, vol.1, pp.104-105

İKNANIN TASARIM ÖYKÜSÜ: REKLAM VE GÖRSELLİK

5th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS, İstanbul, Turkey, 12 June 2021, vol.1, pp.1-10

MIND MAPPING AS A COMMUNICATION AND LEARNING TOOL

4th INTERNATIONAL ‘COMMUNICATION IN NEW WORLD’ CONGRESS, Tokyo, Japan, 19 February 2021, vol.1, pp.51-62

Görsel Düşünme: İmajlar Çağında Reklamcılık Endüstrisi

1. Uluslararası Yeni Dünyada İletişim Kongresi, Adana, Turkey, 22 February 2020, vol.1, pp.1-11

Reklamcılık Endüstrisinin Bilinçaltına Uzanan Eli

7. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, Şanlıurfa, Turkey, 24 January 2020, vol.1, pp.87-96

The Changing Face of Fashion: Wearable Technology Showing Up on the Runway https://cevirsozluk.com/

3. Uluslararası İKSAD Sosyal Bilimler Kongresi, Adana, Turkey, 08 March 2019, vol.1, pp.92-104

REKLAM VE RİSK YÖNETİMİ İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR AÇILIM VE DEĞERLENDİRME

ÇUKUROVA I. ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Adana, Turkey, 13 - 16 December 2018, vol.1, pp.279-289

MARKALARIN ÇEVRECİ REKLAMLARINDA KULLANDIKLARİ METAFORLAR BAĞLAMINDA DEĞERLEDİRİLMESİ

1. ULUSLARARASI IĞDIR MULTİ DİSİPLİNER ÇALIŞMALAR KONGRESİ, Iğdır, Turkey, 6 - 07 November 2018, vol.1, pp.122

Today and Future of Advertising: Toyota Ads from Printed to Digital

16th International Symposium“Communication in the Millennium”, Eskişehir, Turkey, 25 - 28 April 2018, vol.1, pp.629-648

SOSYAL MEDYA VE İLİŞKİ YÖNETİMİ: INSTAGRAM PAYLAŞIMINDAN ÇIKARIMLAR

2. ULUSLARARASI İLETİŞİM, EDEBİYAT,MÜZİK VE SANAT ÇALIŞMALARINDAGÜNCEL YAKLAŞIMLAR KONGRESİ, Kocaeli, Turkey, 26 - 27 October 2017, pp.116

Akıllı Ambalajlama Sistemlerinin Tüketicilere Yansımaları

5. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 05 November 2016, pp.435-444

Çevreci Bir Bakış Açısının Markaya Getirdikleri

5. Uluslararası Matbaa Teknolojileri Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 4 - 05 November 2016

Türkiye de Popüler Müziğin Dönüşümünü Sosyolojik Bağlamda Tartışmak

I. Erzurum Ulusal Müzik Bilimleri Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 28 - 29 April 2016, vol.1, pp.297-308

Yeni Medya Etik ve Mahremiyet Sorunlar Sınırlılıklar Açmazlar

2. Uluslararası Medya Çalışmaları Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2016, vol.1, pp.874-883

Türk Dünyasında Turizm ve Kültürel Miras İlişkisini İrdelemek

I. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 19 - 21 November 2015, vol.1, pp.116-127

Nesnelerin İnterneti ve Giyilebilir Teknolojiler Sayısal Donanımların Gelişim Potansiyelini Tartışmak

2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Erzurum, Turkey, 8 - 10 October 2015, vol.1, pp.345-354

Kültürel Dönüşümü Oyun Üzerinden Tartışmak

Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi, Erzurum, Turkey, 7 - 08 May 2015, vol.1, pp.426-433

HALKLA İLİŞKİLER ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN LİSANSÜSTÜ TEZLERİ YENİDEN OKUMAK

3. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM SEMPOZYUMU, Eskişehir, Turkey, 17 - 20 October 2007, pp.494-503

Books & Book Chapters

DİJİ-REKLAM ÇAĞINDA TÜKET(TİRİL)EN OLMANIN DİNAMİKLERİ

in: İLETİŞİM ÇALIŞMALARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE ARAŞTIRMALAR, DİKER, ERSİN, ÇALIŞIR, GÜLSÜM, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.35-55, 2021

BÜYÜK VERİYİ YÖNETMEK: DİJİTAL DÜNYA VE DEĞİŞEN KURALLARINA HALKLA İLİŞKİLER EKSENLİ BİR BAKIŞ

in: STRATEJİK HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİMİ: KAVRAM, KURAM VE UYGULAMALAR, GEÇİKLİ, FATMA, Editor, BETA, İstanbul, pp.275-293, 2021

İLETİŞİM VE SOSYAL MEDYANIN ETKİN KULLANIMI

in: İLETİŞİMİN TEMEL PRENSİPLERİ, TAŞTAN, Kenan, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.80-95, 2021

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EKSENİNDE 'YEŞİL' MARKA ŞEHİR

in: YEŞİL YÖNETİM, TEKİN, MAHMUT, MERT, GÖZDE, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.325-341, 2021

COVİD-19 PANDEMİ DÖNEMİNDE MARKALARIN DİJİTAL OLANDA YANSIMA STRATEJİLERİNE GÖZ GEZDİRME ÇABASI

in: COVID 19 SÜRECİNDE İLETİŞİM VE MEDYA ÇALIŞMALARI, Yılmaz, Mehmet, Çiftçi, Hasan, Doğar, Mehmet, Editor, İKSAD Publishing House, Ankara, pp.19-70, 2021 Sustainable Development

İLETİŞİM VE ZAMAN YÖNETİMİ

in: İLETİŞİMİN TEMEL PRENSİPLERİ, TAŞTAN, Kenan, Editor, Eğitim Yayınevi, İstanbul, pp.66-79, 2021

GİRİZGÂH: 'KORKU'NUN KORUYUCU DOĞASININ ÖTESİNDE YENİDEN ÜRETİMİ

in: MEDYADA KORKU KÜLTÜRÜ ÜZERİNE ELEŞTİREL YAKLAŞIMLAR, ERDEM, SERHAT, Editor, LİTERATÜRK ACADEMIA, Konya, pp.17-31, 2021

Reklamcılık ve Dijital Reklamlarda Etik Tartışması

in: Dijital Reklamcılık, Derya Öcal,Hıdır Polat, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.519-566, 2020 Creative Commons License

Çoklu Medyada Ayak İzlerini Sürmek: Büyük Veri ve Yönetimi

in: Dijital Reklamcılık, Öcal,Derya Polat Hıdır, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.99-130, 2020 Creative Commons License

Dijital Reklamı Ölçme

in: Dijital Reklamcılık, Öcal, Derya Polat, Hıdır, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.467-487, 2020

Reklamcılık: Nereden Nereye...

in: Dijital Reklamcılık, Öcal Derya,Polat Hıdır, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.1-41, 2020 Creative Commons License

Dijitalleşen Siyasal Reklamcılık

in: Dijital Reklamcılık, Derya Öcal,Hıdır Polat, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.343-370, 2020 Creative Commons License

Consumed Consumer Within the Framework of New Communication Technologies

in: Handbook of Research on the Political Economy of Communications and Media, Karlıdağ Serpil,Bulut Selda, Editor, IGI Global, Indiana, pp.275-286, 2020 Creative Commons License

Endüstri 4.0 Teknolojilerini Üreten Firmaların Geleceğe İlişkin Önermeleri

in: İletişimde Seçme Konular, Gezgin Suat,Çiftçi Hasan, Editor, İKSAD Publishing House, Ankara, pp.159-200, 2020 Creative Commons License

Sosyal Ağlar Üzerinde Markaların Dijitalleşmesi

in: Dijital Reklamcılık, Derya Öcal,Hıdır Polat, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.159-184, 2020 Creative Commons License

Reklamcılık ve Kriz Yönetimi İlişkiselliği: Dijital Dünyayla Kesişmeler

in: Dijital Reklamcılık, Öcal Derya,Polat Hıdır, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.435-463, 2020 Creative Commons License

Managing Big Data Turbulence in the Industry World

in: New Communication Approaches in the Digitalized World, Ercis Mehmet Serdar,Başar Enes Emre, Editor, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle, pp.49-59, 2020 Creative Commons License

Sürdürülebilirlik, Pazarlama ve Marka Ekseninde Yavaş Şehirler

in: Sürdürülebilirlik: Ekonomik ve Sosyal Eğilimler, Başar, Enes Emre, Ağ, Alirıza, Gülhan, Ünal, Editor, İmaj Yayınevi, Ankara, pp.1-16, 2019 Sustainable Development

Risk Management: The Rising Philosophy of PublicRelations in Turkey

in: Practice Fields in Public Relations: The Panorama of Turkey, Ümit Arklan, Editor, Peter Lang, New York, pp.167-182, 2017

ÇAĞLAR BOYU İNSAN YAŞAMINA EŞLİK EDEN OYUN

in: YAŞAM PRATİKLERİYLE DÖNÜŞEN OYUN, DERYA ÖCAL, Editor, ÜTOPYA, Ankara, pp.11-24, 2016

D. Tellan ve A. Yılmaz, 2009, "Görüntünün Egemenliği: Televizyon Reklamcılığı", s. 230-258

in: Reklamcılık Bakmak ve Görmek, DERYA TELLAN, Editor, ÜTOPYA, Ankara, pp.230-258, 2009

Tüketim Kavramını Anlamlandırmak: Tarihi ve Sosyolojisi

in: Medya Tüketim Kültürü ve Yaşam Tarzları, Banu Dağtaş ve Erdal Dağtaş, Editor, ÜTOPYA, Ankara, pp.76-102, 2009

Sanayileşmenin Ürünü Olarak Reklamcılık

in: Reklamcılık: Bakmak ve Görmek, Öcal Derya, Editor, Ütopya, Ankara, pp.15-45, 2009