Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fish Gelatin

4 th International Congress on Engineering and Life Science, Comrat, Moldova, 17 - 19 November 2023, pp.25-28 Sustainable Development

Use of Algae in Human Nutrition

4 th International Congress on Engineering and Life Science, Comrat, Moldova, 17 - 19 November 2023, pp.29-31 Sustainable Development

Fish Oil

th International Conference on Food, Agriculture and Animal Sciences, Antalya, Turkey, 23 - 26 November 2023, pp.516-520 Sustainable Development

Probiotics in Aquaculture

5 th International Conference on Food, Agriculture and Animal Sciences, Antalya, Turkey, 23 - 26 November 2023, pp.469-472 Sustainable Development

Genomic Insights into the Fugu (Takifugu rubripes) crhbp Gene: An In Silico Analysis for Functional Characterization

5th International Conference on Food, Agriculture and Animal Sciences, Antalya, Turkey, 23 November 2023 Sustainable Development

Food Poisoning From Seafood

4 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD, AGRICULTURE AND ANIMAL SCIENCES, Sivas, Turkey, 27 April 2023, pp.164-168 Creative Commons License

Food Safety and Aquaculture

4 th INTERNATIONAL CONFERENCE ON FOOD, AGRICULTURE AND ANIMAL SCIENCES, Sivas, Turkey, 27 April 2023, pp.179-181 Creative Commons License

SU ÜRÜNLERİNDE, UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMALARI, DEĞİŞİKLİKLER VE YENİLİKLER

INTERNATIONAL CONGRESS ON OPEN LEARNING AND DISTANCE EDUCATION 2022, Erzurum, Turkey, 29 November 2022, pp.108-110

Carbon Footprint

6 th International Anatolian Agriculture, Food, Environment and Biology Congress, Kütahya, Turkey, 07 October 2022, pp.181-183 Sustainable Development

Su yönetimi ve sürdürebilirlik

6. ULUSAL ALABALIK SEMPOZYUMU, Isparta, Turkey, 15 - 16 September 2022, pp.31-32

SU ÜRÜNLERİ MUHAFAZA TEKNİKLERİ

21. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu (2021), Erzurum, Turkey, 15 November 2021

Turkey in the Context of the Common Fisheries Policy of the European Union

International Conference on Food, Agriculture and Animal Sciences 2021, Erzurum, Turkey, 13 - 17 October 2021, pp.365-370

Sustainable Aquaculture

International Conference on Food, Agriculture and Animal Sciences 2021, Erzurum, Turkey, 13 - 17 October 2021, pp.358-364

Trend Analysis for the Aquaculture Production of Rainbow Trout(Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) in Erzurum, Turkey

International Conference on Food, Agriculture and Animal Sciences 2021, Erzurum, Turkey, 13 - 17 October 2021, pp.292-298

Sous-Vide Technology in Aquaculture

International Conference on Food, Agriculture and Animal Sciences 2021, Erzurum, Turkey, 13 - 17 October 2021, pp.251-256

Balık Yemlerinde Kullanılan Katkı Maddeleri

AKDENİZ 4. UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 24 April 2021, pp.137-143 Creative Commons License Sustainable Development

IN SILICO ANALYSIS OF THREE SPINED STICKLEBACK SOD1, SOD2 AND SOD3B GENES

MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-V, Ankara, Turkey, 27 March 2021

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE ETKİLERİ

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu/22‐25 Şubat 2021, Balıkesir, Turkey, 22 - 25 February 2021

Balık Tüketimini Etkileyen Faktörler

KARADENİZ ZİRVESİ 5. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ 19-21 ŞUBAT 2021 RİZE, Rize, Turkey, 19 February 2021, pp.195-202

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN TARIMSAL ÜRETİMDEKİ PAYI

Cumhuriyet 4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 22 January 2021, pp.206-213

AQUACULTURE PROCESSING WASTES AND ITS EVALUATION

ANADOLU KONGRELERİ 5. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ26-27 ARALIK 2020DİYARBAKIR, Diyarbakır, Turkey, 26 - 27 December 2020, pp.143-148

ORGANIC AQUACULTURE

V. ULUSLARARASIBİLİMSEL VE MESLEKİÇALIŞMALAR KONGRESİ – MÜHENDİSLİK(BILMES EN 2020), Ankara, Turkey, 12 - 15 December 2020 Sustainable Development identifier identifier

Erzurum İlindeki Tüketicilerin Tütsülenmiş Balığa Bakış Açısı Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Kongresi, Erzurum, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.236-243

ERZURUM İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN TÜTSÜLENMİŞ BALIĞA BAKIŞ AÇISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

HOCA AHMET YESEVİ 2ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.236-243 Creative Commons License

Properties of medicinal plant used in aquaculture as immunostimulant

International Congress On Engineering And Life Sciences, 11 - 14 April 2019

Properties of Medicinal Plants Used in Aquaculture asImmunostimulant

2. INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE11-14 APRIL 2019 KASTAMONU (ICELIS), 11 - 14 April 2019, pp.688-692

Pharmacokinetic/Pharmacodynamic Relationship of Danofloxacin in Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

3.International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences (ICAFOP), 16 - 18 April 2019

Books & Book Chapters

SÜLÜK ÜRETİMİ VE KULLANIM ALANLARI

in: Ziraat & Orman, Su Ürünleri Alanında Akademik Çalışmalar Ekim 2023, Prof. Dr. Banu DOĞANLAR Prof. Dr. Şebnem ELLİALTIOĞLU, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.15-33, 2023 Creative Commons License

YAPAY ZEKÂ VE TARIM ALANINDA KULLANIMI

in: TARIMSAL ÜRETİMDE GÜNCEL GELİŞMELER, Zeynep Dumlu Gül, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.241-262, 2023 Creative Commons License

DÜNYA VE TÜRKİYE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

in: Ziraat & Orman, Su Ürünlerinde Güncel Araştırmalar , Prof. Dr. Oğuzhan DOĞANLAR,Dr. Öğr. Üyesi Figen CERİTOĞLU, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.13-28, 2023 Creative Commons License Sustainable Development

SU ÜRÜNLERİ MUHAFAZASINDA GELENEKSEL VE GÜNCEL AMBALAJLAMA TEKNİKLERİ

in: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Yeni Trendler, Prof. Dr. Nilda Ersoy, Editor, duvar , İzmir, pp.497-515, 2022 Sustainable Development

Balık Unu Üretimi

in: Ziraat, Orman ve Su Ürünlerinde Güncel Araştırmalar, Prof. Dr. Koray ÖZRENK, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.243-258, 2022 Sustainable Development

SU ÜRÜNLERİ İŞLEME ATIKLARI

in: TARIMSAL VE DOĞAL KAYNAKLARI ENDÜSTRİYEL AVANTAJA DÖNÜŞTÜRMEK, Dr. Öğr. Üyesi Nizamettin TURAN, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.207-227, 2021 Creative Commons License

Balık Eti Besin Kompozisyonunun İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

in: SU ÜRÜNLERI VE HAYVANCILIK, YÜCEL Banu, TOLON Mustafa Tolga, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.29-42, 2021

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ

in: Ziraat, Orman ve SuÜrünlerinde Araştırma veDeğerlendirmeler, DOÇ. DR. TUGAY AYAŞAN DOÇ.DR. ALI BEYHAN UÇAK DR. ÖĞRETIM ÜYESI NUMAN BILDIRICI, Editor, Gece Kitaplığı Yayın Evi, Ankara, pp.67-88, 2021 Sustainable Development

Balık Eti Besin Kompozisyonunun İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

in: SU ÜRÜNLERI VE HAYVANCILIK, YÜCEL Banu, TOLON Mustafa Tolga, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.29-42, 2021

TÜRKİYE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU VE İLGİLİ KURUMLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

in: GELECEĞİN DÜNYASINDA BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR 2020 DOĞA BİLİMLERİ VE ZİRAAT / I, Yasin Bedrettin KARAN, Seda Bice ATAKLI, Editor, EKİN BASIM YAYIN DAĞITIM, Bursa, pp.56-71, 2020

BALIK YEMLERİNDE KULLANILANYEM KATKI MADDELERİ VEETKİLERİ

in: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Akademik Çalışmalar, Onur ÜLKER, Editor, Gece Kitaplığı Yayın Evi, Ankara, pp.37-56, 2020 Sustainable Development

GELECEĞİN DÜNYASINDABİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR2020DOĞA BİLİMLERİ VE ZİRAAT / I

in: GELECEĞİN DÜNYASINDABİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR2020DOĞA BİLİMLERİ VE ZİRAAT / I, DR. ÖĞR. ÜYESİ YASİN BEDRETTİN KARANÖĞR. GÖR. DR. SEDA BİCE ATAKLI, Editor, Nobel Yayınevi, Bursa, pp.56-71, 2020

Türkiye Su Ürünleri Üretim Ve Tüketim Durumu

in: Tarım Bilimleri ve Su Ürünlerinde Vizyonel Çalışmalar ( AYBAK 2020 Mart ), Banu YÜCEL, Mustafa Tolga TOLON, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.141-158, 2020

Metrics

Publication

89

Citation (WoS)

83

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

81

H-Index (Scopus)

5

Project

15

Thesis Advisory

1

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals