Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Cytokine gene expression, immune responses and disease resistance of Oncorhynchus mykiss after Raphanus sativus by-products supplementation

TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.21, no.10, pp.521-534, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License

Mucus from different fish species alleviates carrageenan-induced inflammatory paw edema in rats

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF TROPICAL BIOMEDICINE, vol.10, no.10, pp.452-459, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Trend analysis and forecasting of the Gokirmak River streamflow (Turkey)

OCEANOLOGICAL AND HYDROBIOLOGICAL STUDIES, vol.49, no.3, pp.230-246, 2020 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

High Stocking Density Impairs Mineral Content of Brown Trout

Asian Journal of Fisheries and Aquatic Research, vol.2, pp.1-5, 2018 (Journal Indexed in AHCI)

Metals in Two Species of Fish in Karasu River

BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY, vol.89, no.6, pp.1190-1195, 2012 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Türkiye Su Ürünleri Sektörüne Genel Bakış

Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, vol.7, no.1, pp.46-57, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Determination of Shellfish Consumption Preferences and Habits in Erzurum Province

Marine Science and Technology Bulletin, vol.10, no.1, pp.16-22, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Application of HACCP in Aquaculture Processing

Journal of Agricultural Production, vol.1, no.1, pp.31-33, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Phylogeny, Characterisation and Identification of Creatine Kinase Genes (ckma and ckmb) in Zebrafish (Danio rerio)

Journal of Agricultural Production, vol.1, no.1, pp.12-21, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Educational Status and Income Levels on Seafood Consumption in Erzurum

Journal of the Institute of Science and Technology, vol.10, no.3, pp.2101-2113, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Characterization, Identification and Phylogeny of the Cretaine Kinase (ckma) Gene in Medaka (Oryzias latipes)

Marine Science and Technology Bulletin, vol.9, no.1, pp.15-22, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

TOPRAK VE BETON HAVUZLARDA YAPILAN ALABALIK YETİŞTİRİCİLİĞİNİNSU VE TOPRAKTAKİ BAZI FİZİKO-KİMYASAL PARAMETRELERE ETKİSİ

Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, vol.6, no.1, pp.1-5, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Balon Balığı (Fugu rubripes)’nda Katalaz Geninin Biyoinformatik Analizleri

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.8, no.6, pp.1413-1417, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erzurum İli Merkez İlçelerinin Su Ürünleri Tüketim Davranışları Üzerine Araştırmalar

Acta Aquatica Turcica, vol.16, no.2, pp.290-300, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Gökkuşağı Alabalığı (Oncorhynchus mykiss) Filetolarının Kimyasal ve Duyusal Kaliteleri Üzerine Çörek Otu Yağının Etkisi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.51, no.2, pp.183-189, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Determination of Fish Consuming Habits of Vocational School Students from Different Families

Marine Science and Technology Bulletin, vol.8, no.2, pp.40-45, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Journal of Applied and Physical Sciences

Journal of Applied and Physical Sciences, vol.5, no.2, pp.60-66, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Effects of Genetically Modified Organisms (GMOs) on sustainable agricultural and aquaculture production for rural development

Journal of Applied and Physical Sciences, vol.5, no.2, pp.60-66, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

ORGANİK TARIM, ORGANİK BALIKÇILIK VE ÜLKEMİZİN YAPILSAL ANALİZİ

ALINTERI JOURNAL OF AGRICULTURE SCIENCES, vol.13, pp.27-32, 2007 (Other Refereed National Journals)

Öğün Sayısının Gökkuşağı Alabalık (Oncorhynchus mykiss) Yavrularının Büyümeleri Üzerine Etkisi

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.38, pp.159-161, 2007 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SU ÜRÜNLERİ MUHAFAZA TEKNİKLERİ

21. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu (2021), Erzurum, Turkey, 15 November 2021

Turkey in the Context of the Common Fisheries Policy of the European Union

International Conference on Food, Agriculture and Animal Sciences 2021, Erzurum, Turkey, 13 - 17 October 2021, pp.365-370

Sustainable Aquaculture

International Conference on Food, Agriculture and Animal Sciences 2021, Erzurum, Turkey, 13 - 17 October 2021, pp.358-364

Trend Analysis for the Aquaculture Production of Rainbow Trout(Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792) in Erzurum, Turkey

International Conference on Food, Agriculture and Animal Sciences 2021, Erzurum, Turkey, 13 - 17 October 2021, pp.292-298

Sous-Vide Technology in Aquaculture

International Conference on Food, Agriculture and Animal Sciences 2021, Erzurum, Turkey, 13 - 17 October 2021, pp.251-256

Balık Yemlerinde Kullanılan Katkı Maddeleri

AKDENİZ 4. UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ, Girne, Cyprus (Kktc), 24 April 2021, pp.137-143 Creative Commons License Sustainable Development

IN SILICO ANALYSIS OF THREE SPINED STICKLEBACK SOD1, SOD2 AND SOD3B GENES

MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-V, Ankara, Turkey, 27 March 2021

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNE ETKİLERİ

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Yenilikçi Çalışmalar Sempozyumu/22‐25 Şubat 2021, Balıkesir, Turkey, 22 - 25 February 2021

Balık Tüketimini Etkileyen Faktörler

KARADENİZ ZİRVESİ 5. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ 19-21 ŞUBAT 2021 RİZE, Rize, Turkey, 19 February 2021, pp.195-202

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN TARIMSAL ÜRETİMDEKİ PAYI

Cumhuriyet 4. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 22 January 2021, pp.206-213

AQUACULTURE PROCESSING WASTES AND ITS EVALUATION

ANADOLU KONGRELERİ 5. ULUSLARARASI UYGULAMALI BİLİMLER KONGRESİ26-27 ARALIK 2020DİYARBAKIR, Diyarbakır, Turkey, 26 - 27 December 2020, pp.143-148

ORGANIC AQUACULTURE

V. ULUSLARARASIBİLİMSEL VE MESLEKİÇALIŞMALAR KONGRESİ – MÜHENDİSLİK(BILMES EN 2020), Ankara, Turkey, 12 - 15 December 2020 Sustainable Development identifier identifier

Erzurum İlindeki Tüketicilerin Tütsülenmiş Balığa Bakış Açısı Üzerine Bir Araştırma

Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Kongresi, Erzurum, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.236-243

ERZURUM İLİNDEKİ TÜKETİCİLERİN TÜTSÜLENMİŞ BALIĞA BAKIŞ AÇISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

HOCA AHMET YESEVİ 2ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.236-243 Creative Commons License

Properties of medicinal plant used in aquaculture as immunostimulant

International Congress On Engineering And Life Sciences, 11 - 14 April 2019

Properties of Medicinal Plants Used in Aquaculture asImmunostimulant

2. INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE11-14 APRIL 2019 KASTAMONU (ICELIS), 11 - 14 April 2019, pp.688-692

Pharmacokinetic/Pharmacodynamic Relationship of Danofloxacin in Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

3.International Conference on Agriculture, Food, Veterinary and Pharmacy Sciences (ICAFOP), 16 - 18 April 2019

Books & Book Chapters

Balık Unu Üretimi

in: Ziraat, Orman ve Su Ürünlerinde Güncel Araştırmalar, Prof. Dr. Koray ÖZRENK, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.243-258, 2022 Sustainable Development

SU ÜRÜNLERİ İŞLEME ATIKLARI

in: TARIMSAL VE DOĞAL KAYNAKLARI ENDÜSTRİYEL AVANTAJA DÖNÜŞTÜRMEK, Dr. Öğr. Üyesi Nizamettin TURAN, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.207-227, 2021 Creative Commons License

Balık Eti Besin Kompozisyonunun İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

in: SU ÜRÜNLERI VE HAYVANCILIK, YÜCEL Banu, TOLON Mustafa Tolga, Editor, Akademisyen Kitabevi, pp.29-42, 2021

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SU ÜRÜNLERİ

in: Ziraat, Orman ve SuÜrünlerinde Araştırma veDeğerlendirmeler, DOÇ. DR. TUGAY AYAŞAN DOÇ.DR. ALI BEYHAN UÇAK DR. ÖĞRETIM ÜYESI NUMAN BILDIRICI, Editor, Gece Kitaplığı Yayın Evi, Ankara, pp.67-88, 2021 Sustainable Development

Su Ürünleri İşleme Atıkları

in: TARIMSAL VE DOĞAL KAYNAKLARI ENDÜSTRİYEL AVANTAJA DÖNÜŞTÜRMEK, Nizamettin TURAN, Editor, İksad Publishing House, pp.207-229, 2021

Balık Eti Besin Kompozisyonunun İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri

in: SU ÜRÜNLERI VE HAYVANCILIK, YÜCEL Banu, TOLON Mustafa Tolga, Editor, Akademisyen Kitabevi A.Ş., Ankara, pp.29-42, 2021

SU ÜRÜNLERİ İŞLEME ATIKLARI

in: TARIMSAL VE DOĞAL KAYNAKLARI ENDÜSTRİYEL AVANTAJA DÖNÜŞTÜRMEK, Dr. Öğr. Üyesi Nizamettin TURAN, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.207-227, 2021

BALIK YEMLERİNDE KULLANILANYEM KATKI MADDELERİ VEETKİLERİ

in: Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Akademik Çalışmalar, Onur ÜLKER, Editor, Gece Kitaplığı Yayın Evi, Ankara, pp.37-56, 2020 Sustainable Development

TÜRKİYE SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNÜN MEVCUT DURUMU VE İLGİLİ KURUMLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI

in: GELECEĞİN DÜNYASINDA BİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR 2020 DOĞA BİLİMLERİ VE ZİRAAT / I, Yasin Bedrettin KARAN, Seda Bice ATAKLI, Editor, EKİN BASIM YAYIN DAĞITIM, Bursa, pp.56-71, 2020

Türkiye Su Ürünleri Üretim Ve Tüketim Durumu

in: Tarım Bilimleri ve Su Ürünlerinde Vizyonel Çalışmalar ( AYBAK 2020 Mart ), Banu YÜCEL, Mustafa Tolga TOLON, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.141-158, 2020

GELECEĞİN DÜNYASINDABİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR2020DOĞA BİLİMLERİ VE ZİRAAT / I

in: GELECEĞİN DÜNYASINDABİLİMSEL VE MESLEKİ ÇALIŞMALAR2020DOĞA BİLİMLERİ VE ZİRAAT / I, DR. ÖĞR. ÜYESİ YASİN BEDRETTİN KARANÖĞR. GÖR. DR. SEDA BİCE ATAKLI, Editor, Nobel Yayınevi, Bursa, pp.56-71, 2020