Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

VİDEO KULÜP SÜRECİNE KATILAN ÖĞRETMENLERİN DENEYİMLERİNİ YANSITAN BİR FENOMENOGRAFİ ARAŞTIRMASI

Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), cilt.14, ss.1142-1188, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrencilerin Matematiksel Öğrenmeleri Boyutunda Öğretmenlerin Sınıf Uygulamalarının bir Video Kulüp Sürecinde İncelenmesi

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, cilt.11, ss.619-645, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Video Kulüp Modelinin Öğretmenlerin Mesleki Gelişiminde Katkısının İncelenmesi

Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.127-145, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrencilerin Matematiksel Düşünmelerine Yönelik Öğretmenlerin Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi: Ders İmecesi Modeli

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), cilt.9, ss.122-146, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Katı Cisimlerin Alan Ve Hacimlerinin Matematiksel Model Ve Matematiksel Modelleme Yöntemiyle Öğretimine Yönelik Öğretmen Görüşleri

Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt.23, ss.1251-1276, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çalışma Yapraklarıyla Olasılık Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi

Middle Eastern African Journal of Educational Research, cilt.12, ss.4-16, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bir Ortaokul Matematik Öğretmenin Fark Etme Becerisinin Ders Videoları Kullanılarak İncelenmesi

International Pegem Conference on Education, Diyarbakır, Türkiye, 16 - 19 Eylül 2020

Öğretmenlerin Fark Etmeyi Öğrenmelerinde Video Kulüpler: Bir Literatür Taraması

Hoca Ahmet Yesevi II. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 6 - 08 Aralık 2019

Orataokul Matematik Öğretmenlerinin Ders İmecesi Mesleki Gelişim Sürecine İlişkin Görüşleri

4. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 26 - 28 Eylül 2019

Ortaokul matematik öğretmenlerinin öğrenciyi tanıma bilgilerinin gelişimi: Ders imecesi modeli

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018

Kitap & Kitap Bölümleri