Publications & Works

Articles Published in Other Journals

ESKİ TÜRK İNANÇLARINDA TABİAT KÜLTÜ: ERZURUM KAZANCI ÖRNEĞİ

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.67, pp.443-454, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETİNDE METAFORİK BAĞLAMINDA OYUN-İNANÇ VE MASKE

Journal of Turkish Studies, vol.14, no.7, pp.3733-3747, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

ALEVİ-BEKTAŞİ GELENEĞİNDE HZ. ALİ: KİŞİLEŞTİRME VE PLASTİK

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.66, pp.589-596, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

SUBJEDEN OBJEYE GÖRSEL PLASTİK BAĞLAMINDA MİTOLOJİK TAHAYYÜL

Turkish Studies - Social Sciences dergisi, vol.14, pp.1489-1498, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

SANAT METAFOR VE DÖNÜŞÜM

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SANAT DERGİSİ, vol.0, no.30, pp.44-51, 2016 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

18. Yüzyıl Babür Dönemi Minyatürlerinde Eklektik Üslup

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR VE SANATI SEMPOZYUMU, ANKARA, Ankara, Turkey, 29 - 30 October 2020, pp.73

ORTAÇAĞ SANATINDA İKONOGRAFİK BİR TEMSİL: TAÇKAPI ÖRNEĞİ

HOCA AHMET YESEVİ 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, ERZURUM, 6 - 08 December 2019

SUBJEDEN OBJEYE GÖRSEL PLASTİK BAĞLAMINDA MİTOLOJİK TAHAYYÜL

AL -FARABİ4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ2-5 Mayıs 2019 ERZURUM, 2 - 05 May 2019

ALEVİ-BEKTAŞİ İNANÇLARINDA TABİAT KÜLTÜ OLARAK: ERZURUM KAZANCI ÖRNEĞİ

UMTEB-4. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018

ALEVİ-BEKTAŞİ GELENEĞİNDE HZ. ALİ: KİŞİLEŞTİRME VE PLASTİK

9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, ORDU, Ordu, Turkey, 20 - 24 November 2017

Türk-İslam Sanatında Kişileştirme ve Metafor Olgusu

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2017

Avrupa Sanatında Türk İslam Sanatının İkonografik Çözümlemeleri

Humboldt Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi İşbirliği İle Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, ALMANYA, Berlin, Germany, 18 - 21 May 2017

FARABİ FELSEFESİNDE ”CEVHER VE ARAZ” İLİŞKİSİNİN MODERN SANAT ÜZERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

AL FARABİ I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 11-14 Mayıs\Gaziantep, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017

AMASYALI ÜNLÜ ALİM SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN’İN CERRAHİYYETÜ’xxLHANİYYEESERLERİNDEKİ MİNYATÜRLERİN RENK DESEN VE ÜSLUPKARŞILAŞTIRILMASI

2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi-İnsan ve Toplum BilimleriIBAD – 2017, 20-23 Nisan, İSTANBUL, İstanbul, Turkey, 20 - 23 April 2017

TheTraces of The Central AsianTurkish Art in Sicily

XI.Europan Conference on SocialandBehavioralSciences, September 1-4,2016 Rome, Italy., ROMA, Italy, 1 - 04 September 2016

SANAT METAFOR VE DÖNÜŞÜM

1st International ScientificResearches Congress – Humanity and Social Sciences(IBAD-2016)May 19-22, 2016 – Madrid, SPAIN, Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016

Türk Kültür ve Medeniyetinde Oyun İnanç ve Maske

Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi Bildiriler Kitabı, 7-8 Mayıs 2015, Erzurum, 7 - 08 May 2015