Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

18. YÜZYIL BABÜR DÖNEMİ MİNYATÜRÜNDE BURAK: KUTSAL DÖRT YÖN SİMGESELLİĞİ

JOURNAL OF THE HUMAN AND SOCIAL SCIENCE RESEARCHES, vol.2, no.3, pp.1458-1473, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Osmanlı Devleti’nin Kumaş Sanatına Verdiği Önem

SANAT VE İKONOGRAFİ, vol.1, no.1, pp.19-27, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

ESKİ TÜRK İNANÇLARINDA TABİAT KÜLTÜ: ERZURUM KAZANCI ÖRNEĞİ

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, no.67, pp.443-454, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETİNDE METAFORİK BAĞLAMINDA OYUN-İNANÇ VE MASKE

Journal of Turkish Studies, vol.14, no.7, pp.3733-3747, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

ALEVİ-BEKTAŞİ GELENEĞİNDE HZ. ALİ: KİŞİLEŞTİRME VE PLASTİK

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, no.66, pp.589-596, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

SUBJEDEN OBJEYE GÖRSEL PLASTİK BAĞLAMINDA MİTOLOJİK TAHAYYÜL

Turkish Studies - Social Sciences dergisi, vol.14, pp.1489-1498, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

SANAT METAFOR VE DÖNÜŞÜM

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ SANAT DERGİSİ, vol.0, no.30, pp.44-51, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

NATURALLY FUNCTIONALIZATION OF A TRADITIONAL TEXTILE GOOD “EHRAM”

2. International Congress on Wool and Luxury Fibres-ICONWOOLF 2022,, Tekirdağ, Turkey, 20 May 2022, pp.155-161 Creative Commons License

Bir Hattat Olarak Yeşilzade Mehmet Salih Efendi

I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 9 - 11 May 2022

Erzurum Merkez Çortan Mescidinde Bulunan Hattat Şevket Özdem’e Ait Hat Levhalar”

"UKSANİL" Opening Ceremony of International Culture, Art and Communication Exhibition Bayburt, Bayburt, Turkey, 13 - 15 May 2022, pp.184-199

Türk İslam Sanatında Türkesk Motifi: Stilizasyon ve Soyutlama

I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 9 - 11 May 2022

TÜRK TASAVVUF DÜŞÜNCE SİSTEMİNDE ESKİ TÜRK İNANÇLARININ İZLERİ: ANTROPOMORFİK, ZOOMORFİK VE KOZMOLOJİK RUH DÖNÜŞÜMLER

25. Uluslararası Orta Çağ Ve Türk Dönemi Kazıları Ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Konya, Konya, Turkey, 14 - 16 October 2021, pp.112-114

18. Yüzyıl Babür Dönemi Minyatürlerinde Eklektik Üslup

ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR VE SANATI SEMPOZYUMU, ANKARA, Ankara, Turkey, 29 - 30 October 2020, pp.73

ORTAÇAĞ SANATINDA İKONOGRAFİK BİR TEMSİL: TAÇKAPI ÖRNEĞİ

HOCA AHMET YESEVİ 2. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, ERZURUM, Erzurum, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.396-408

SUBJEDEN OBJEYE GÖRSEL PLASTİK BAĞLAMINDA MİTOLOJİK TAHAYYÜL

AL -FARABİ4. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ2-5 Mayıs 2019 ERZURUM, Erzurum, Turkey, 2 - 05 May 2019, pp.128-134

ALEVİ-BEKTAŞİ İNANÇLARINDA TABİAT KÜLTÜ OLARAK: ERZURUM KAZANCI ÖRNEĞİ

UMTEB-4. ULUSLARARASI MESLEKİ VE TEKNİK BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 7 - 09 December 2018, pp.531-541

ALEVİ-BEKTAŞİ GELENEĞİNDE HZ. ALİ: KİŞİLEŞTİRME VE PLASTİK

9. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, ORDU, Ordu, Turkey, 20 - 24 November 2017, pp.183-191

Türk-İslam Sanatında Kişileştirme ve Metafor Olgusu

III. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 26 - 28 October 2017, pp.152-153

Avrupa Sanatında Türk İslam Sanatının İkonografik Çözümlemeleri

Humboldt Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi İşbirliği İle Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, Berlin, ALMANYA, Berlin, Germany, 18 - 21 May 2017

FARABİ FELSEFESİNDE ”CEVHER VE ARAZ” İLİŞKİSİNİN MODERN SANAT ÜZERİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

AL FARABİ I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 11-14 Mayıs\Gaziantep, Gaziantep, Turkey, 11 - 14 May 2017

AMASYALI ÜNLÜ ALİM SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN’İN CERRAHİYYETÜ’xxLHANİYYEESERLERİNDEKİ MİNYATÜRLERİN RENK DESEN VE ÜSLUPKARŞILAŞTIRILMASI

2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi-İnsan ve Toplum BilimleriIBAD – 2017, 20-23 Nisan, İSTANBUL, İstanbul, Turkey, 20 - 23 April 2017

TheTraces of The Central AsianTurkish Art in Sicily

XI.Europan Conference on SocialandBehavioralSciences, September 1-4,2016 Rome, Italy., Rome, Italy, 1 - 04 September 2016, pp.242

SANAT METAFOR VE DÖNÜŞÜM

1st International ScientificResearches Congress – Humanity and Social Sciences(IBAD-2016)May 19-22, 2016 – Madrid, SPAIN, Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016

Türk Kültür ve Medeniyetinde Oyun İnanç ve Maske

Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi Bildiriler Kitabı, 7-8 Mayıs 2015, Erzurum, Erzurum, Turkey, 7 - 08 May 2015, pp.601-611