Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Öğreticinin Görüntüsünü İçeren Eğitsel Videoların Çeşitli Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi

5th International Open & Distance Learning Conference, Eskişehir, Turkey, 28 October - 30 December 2022, pp.1280-1281 Sustainable Development

Çevrim içi Ters-Yüz Sınıf Yöntemine Yönelik Çalışmaların Bibliometrik Analiz Yöntemi ile İncelenmesi

5th International Open & Distance Learning Conference, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 October 2022, pp.1251 Sustainable Development

Using The Online Flipped Classroom Model In The Covid - 19 Pandemic Process

8. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 17 - 19 November 2021, pp.69-70 Creative Commons License

Students' Views About the E-Flipped Classroom Model

International Conference on Studies in Education and Social Sciences (ICSES), Antalya, Turkey, 11 - 14 November 2021, pp.73 Creative Commons License Sustainable Development

Ortaokul öğrencilerinin covid-19 salgın sürecinde yürütülen uzaktan matematik öğretimine yönelik görüşleri

8th International Eurasian Educational Research Congress, Aksaray, Turkey, 07 July 2021, pp.679-680 Sustainable Development

Otizm spektrum bozukluğu bağlamında çevrimiçi öğretim çalışmalarının sistematik tarama yöntemiyle incelenmesi

7th International Eurasian Educational Research Congress, Eskişehir, Turkey, 10 - 13 September 2020, pp.427-440

Origami: İlkokul öğrencilerinin el yazısını geliştirmek için alternatif bir yol

7. International Eurasian Educational Research Congress, Eskişehir, Turkey, 10 - 13 September 2020

Reconsidering The Media-Method Debate Within The Boundaries Of Special Education

7th International Conference on Instructional Technology and Teacher Education, Antalya, Turkey, 30 October - 01 November 2019, pp.430-431

Examining the design of a mobile alternative and augmentative communication system for individuals with ASD

13th International Computer and Instructional Technology Symposium, Kırşehir, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.73-74

Investigating the effect of a mobile alternative and augmentative communication application on communication skills of individuals with ASD

13th International Computer and Instructional Technology Symposium, Kırşehir, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.75-76

Investigating the Use of Text Positions on Instructional Videos: An Eye Movement Study

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.114-116

Faculty of Education Students’ Views about Adaptation of Web 2.0 Tools in Future Classrooms

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.117-120

Design of mobile Applications for the Communication Needs of Individuals with Autism Spectrum Disorders

11th International Computer and Instructional Technology Symposium, Malatya, Turkey, 24 - 26 April 2017

Dağıtık Biliş Teorisinin Ders Planında Kullanımı

ICES UEBK 2017 (26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi), Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017 Sustainable Development

Influential Factors on Academic Achievement of Pre-service Teachers: An SEM Model

II nd International Eurasian Educational Research Congress, Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015

A Design for Graduate Students of CEIT Department Using Community of Practice Framework

3. International Conference on Interdisciplinary Research in Education, Milan, Italy, 29 - 31 October 2014

Redesigning Existing Online Courses for Mobile Learning Environments

8th International Computer Instructional Technologies Symposium, Ankara, Turkey, 18 - 20 September 2014

Books & Book Chapters

The Use of Gamification Elements in an Online Introduction to Programming Course

in: Shaping the Future of Online Learning: Education in the Metaverse, Gürhan Durak,Serkan Çankaya, Editor, IGI Global, Alabama, pp.300-315, 2023 Sustainable Development

Eğitimde video tasarımına yönelik pedagojik yaklaşımlar

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2022, Hatice Ferhan Odabaşı,Aytekin İşmam,Buket Akkoyunlu, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.333-369, 2022 Sustainable Development

Eğitimde sanal dünyalar ve metaverse: Tanımı, olası katkıları ve kullanım örnekleri

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2022, Hatice Ferhan Odabaşı,Aktekin İşmam,Buket Akkoyunlu, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.263-283, 2022 Sustainable Development

An emerging trend in online instruction: E-flipped classroom

in: Handbook of Research on Managing and Designing Online Courses in Synchronous and Asynchronous Environments, Durak Gürkan,Çankaya Serkan, Editor, IGI Global, New York, pp.159-177, 2022 Sustainable Development

Özel Gereksinimli Bireyler İçin Çevrimiçi Öğrenmenin Erişilebilirliği

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2021, Akkoyunlu Buket,İşman Aytekin,Odabaşı Hatice Ferhan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.369-388, 2021

Video Ders Materyali Tasarımında Bir İkilem: Öğreticinin Görüntüsü

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2021, Akkoyunlu Buket,İşman Aytekin,Odabaşı Hatice Ferhan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.575-600, 2021

Çevrimiçi Öğretimde Bilişsel Yük Yönetimi

in: Eğitim Teknolojisi Okumaları 2020, Odabaşı Hatice Ferhan, Akkoyunlu Buket, İşman Aytekin, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.101-130, 2020

Mobil öğrenmenin yaşam boyu öğrenme temelinde yapılandırılması

in: Öğrenme-Öğretme Sürecinde Teknoloji Entegrasyonu Üzerine Karma Yazılar, Orhan Feza, Kurt Adile Aşkım, Bardakcı Salih, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.237-255, 2020

Medya mı Yöntem mi? Özel Eğitim Açısından Değerlendirme

in: Eğitim Teknolojileri Okumaları 2019, İşmam Aytekin, Odabaşı Hatice Ferhan, Akkoyunlu Buket, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.415-433, 2019