Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Ciencia Rural, vol.50, no.5, pp.1-11, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development

ENERGY BALANCE AND ENERGY ECONOMICS ANALYSIS OF BEEKEEPING PRODUCTION: A CASE STUDY FROM TURKEY

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.27, no.11, pp.7776-7780, 2018 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier

A regional comparative analysis of factors affecting farmers’ decision to benefit from milk incentive premium in Turkey

AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, vol.6, no.9, pp.3356-3363, 2012 (Journal Indexed in AHCI)

A regional comparative analysis of factors affecting farmers’ decision to benefit from milk incentive premium in Turkey

AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT, vol.6, no.9, pp.3356-3363, 2012 (Journal Indexed in AHCI)

An analysis on factors effective in benefiting from forage crops support

SCIENTIFIC RESEARCH AND ESSAYS, vol.5, no.15, pp.2022-2026, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

An analysis on the production of potato in Turkey according to NUTS level 1 regions

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.5, no.13, pp.1584-1590, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Cytosolic and non-cytosolic carbonic anhydrase enzymes from bovine leukocytes.

Preparative biochemistry & biotechnology, vol.31, pp.421-31, 2001 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Zinc determination in pleural fluid

TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.24, no.4, pp.377-380, 2000 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Carbonic anhydrase from Vicia canencens leaves

PREPARATIVE BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY, vol.29, no.3, pp.235-244, 1999 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Apocarbonic anhydrase-enzymatic determination of zinc in fruit juices

TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.21, no.3, pp.162-166, 1997 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Carbonic anhydrase from Camelia sinensis (tea) leaves

PREPARATIVE BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY, vol.27, no.4, pp.271-278, 1997 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

A different structural feature for carbonic anhydrases in human erythrocytes

PREPARATIVE BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY, vol.27, no.4, pp.279-287, 1997 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Electron spin resonance studies on cobalt carbonic anhydrase-substrate complexes

TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.21, no.2, pp.134-138, 1997 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

AN ENZYMATIC METHOD FOR ZINC DETERMINATION IN SERUM

BIOFACTORS, vol.4, no.2, pp.129-132, 1993 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Competitive power of Turkey’s aquaculture sector and comparison with other leading countries

Marine Science and Technology Bulletin, vol.10, no.3, pp.258-268, 2021 (Other Refereed National Journals)

Investigation of Seasonal Female and Child Labor Use in Cotton Agriculture: The Case of Mardin Province

Journal of Agricultural Production, vol.1, no.2, pp.16-25, 2021 (International Refereed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Determinants of obesity in Turkey: appetite or disease?

JOURNAL OF PUBLIC HEALTH-HEIDELBERG, vol.27, no.2, pp.151-161, 2019 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

An Analysis on Determinants of Farmers’ Tractor Purchasing Behaviorin Erzurum Province

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.50, pp.73-83, 2019 (Other Refereed National Journals)

Seed sector of Turkey in terms of sustainable agriculture

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.48, pp.133-138, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Determining the Factors Affecting Farmers’ Decision on Organic Livestock

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.4, no.4, pp.313-317, 2016 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Evaluation of the Possible Socio Economic Effects of Dam Projects on People Living on Agricultural Activities

Journal of Environment and Earth Science, vol.6, pp.16-21, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License Sustainable Development

Analysis of The Factors Affecting The Cooperative Membership of The Cattle Enterprises: The Case of TRA Region

ALINTERI JOURNAL OF AGRICULTURE SCIENCES, vol.30, no.1, pp.38-45, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Sığırcılık işletmelerinde kooperatife üyeliği etkileyen faktörlerin analizi:TRA 1 bölgesi örneği

ALINTERİ ZIRAİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.30, no.1, pp.1-8, 2016 (Other Refereed National Journals)

A Research On Determining The Effective Factors on The Students to Choose Education of Agricultural Economics: Case of Erzurum Atatürk University

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.2, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analysis of the factors affective on farmers’ nonagricultural activities: sample of western marmara region

AMERİCAN-EURASIAN JOURNAL OF AGRICULTURAL ENVİRONMENTAL SCİENCES, vol.15, no.2, pp.226, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Estimating Tobacco Demand in Turkey Using a Censored Double Hurdle Model with Pooled Data

Social Sciences Research Journal, vol.4, no.4, pp.165-166, 2015 (Other Refereed National Journals)

Erzurum Daphan Ovası Sulama Yatırımının Tarımsal Üretim Üzerine Etkileri

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.97-103, 2014 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License Sustainable Development

Erzurum Daphan ovası sulama yatırımının tarımsal üretim üzerine etkisi

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ZIRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.2, no.2, pp.97-103, 2014 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Willingness to buy the branded local food products on the consumers: the case of Ispir bean as a local food product

INTERNATİONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH, vol.2, no.5, pp.386-393, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Düzey I bölgelerine göre yoksulluk ve göç durumu

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ZIRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.44, no.1, pp.99-102, 2013 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

AB ve Türkiye’de hayvancılık politikalarındaki son gelişmelerin uyum süreci açısından karşılaştırılması

ALINTERİ ZIRAİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.23, pp.58-63, 2012 (Other Refereed National Journals)

Gümüşhane ili ve çevresinde süt sığırcılığı yapan işletmelerin sosyal, ekonomik ve teknik analizi

ALINTERİ ZIRAİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.23, pp.18-28, 2012 (Other Refereed National Journals)

Koyunculuk Sektörüne Genel Bir Bakış

İL ÖZEL İDARESİ DERGİSİ, vol.1, no.3, 2011 (National Non-Refereed Journal)

Organik Tarım

İL ÖZEL İDARESİ DERGİSİ, vol.1, no.2, 2011 (National Non-Refereed Journal)

A study on regional impact on selected support policies on cattle farming sector in Turkey

KIIT RESEARCH JOURNAL, vol.1, no.1, pp.317-323, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

A regional comparative analysis of farmers approaches to livestock support policies

Ziraat Fakültesi Dergisi, Atatürk Üniversitesi, 2010 (Other Refereed National Journals)

Functional analysis of cattle fattening farms: the case of Erzurum province

JOURNAL OF APPLIED SCIENCES, vol.5, no.6, pp.1071-1077, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Kırsal Göç Olgusunun Sosyo-Ekonomik Etkileri

4. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, 22 - 24 November 2019 Sustainable Development

Artvin İli Hidroelektrik Santrallerinin Sosyo-Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi

4. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, Samsun, Turkey, 22 - 24 November 2019 Sustainable Development

Türkiye’de Hanelerin İçecek Tüketim Harcamalarında Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

4. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, 22 - 24 November 2019

Trabzon İli’nde IPARD Programı Kapsamındaki Arıcılık Hibelerinin Etkinliğinin Belirlenmesi.

4. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, 22 - 24 November 2019

Pamuk Tarımında Mevsimlik Kadın ve Çocuk İşgücü Kullanımının İncelenmesi: Mardin İli Örneği

4. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, 22 - 24 November 2019 Sustainable Development

Muş İlinde Şekerpancarı Yetiştiriciliğinin Sosyo-Ekonomik Yönü ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma.

4. Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimlerde Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu, 22 - 24 November 2019 Sustainable Development

Comparison of Consumer Gender on the Effect of Shopping Mall Behavior

I. International Agricultural Science Congress, Van, Turkey, 9 - 12 May 2018

Women’s labor force in patato production

II.INTERNATIONAL IĞDIR SYMPOSIUM, 9 - 11 October 2017 Sustainable Development

Factors affecting consumers’ preferences for purchase place of local food product

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN NATURAL AND APPLIED SCIENCES, 18 - 21 May 2017

Effect on increase of energy resources in Iran on agriculture sector an publıc welfare

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE AGRICULTURE AND ENVIRONMENT, 26 - 28 September 2016

Erzurum İlinde Muhtemel Tarımsal Yatırım Alanları Rehberinin HazırlanmasıÜzerine Bir Çalışma

XII. Uluslararası Tarım Ekonomisi Kongresi, Turkey, 25 - 27 May 2016, vol.1, pp.319-328

Sığırcılık İşletmelerinde Kooperatif Üyeliğini Etkileyen Faktörlerin Analizi

21. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi, Karabük, Turkey, 14 - 15 May 2015

Türk Şeker Sanayi ve Pancar Kooperatiflerinin Küresel Trendler Doğrultusunda Değişimi.

21. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi., Karabük, Turkey, 14 - 15 May 2015, pp.678-691 Creative Commons License

Türk Şeker Sanayi ve Pancar Kooperatiflerinin Küresel Trendler Doğrultusunda Değişimi.

21. Milletlerarası Türk Kooperatifçilik Kongresi., Karabük, Turkey, 14 - 15 May 2015, pp.678-691

Türkiye de Tarımsal Amaçlı Su kullanımı ve Sürdürülebilirliği

XI. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Samsun, Turkey, 3 - 05 September 2014, vol.462

Ağrı İlinde Üreticilerin Hayvancılık İle İlgili Eğitimlere Katılma İsteklerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.

Kafkasya Üniversiteler Birliği Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi., Ağrı, Turkey, 25 - 27 September 2013, pp.541-550

Erzurum İli Hayvancılık İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri İle Tarımsal Gelir Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Üzerine Çalışma.

Kafkasya Üniversiteler Birliği Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi, Ağrı, Turkey, 25 - 27 September 2013, pp.498-506 Creative Commons License Sustainable Development

Erzurum İli Hayvancılık İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Özellikleri İle Tarımsal Gelir Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Üzerine Çalışma.

Kafkasya Üniversiteler Birliği Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi, Ağrı, Turkey, 25 - 27 September 2013, pp.498-506 Sustainable Development

Ağrı İlinde Üreticilerin Hayvancılık İle İlgili Eğitimlere Katılma İsteklerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma.

Kafkasya Üniversiteler Birliği Uluslararası Ağrı Sosyal Bilimler Kongresi., Ağrı, Turkey, 25 - 27 September 2013, pp.561-567 Creative Commons License Sustainable Development

Düzey I bölgelerine göre yoksulluk ve göç durumu

10. ULUSAL TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ, Turkey, 5 - 07 September 2012 Sustainable Development

Düzey 1 Bölgelerine Göre Yoksulluk ve Göç Durumu.

10. Tarım Ekonomisi Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 07 September 2012, pp.440-443 Creative Commons License Sustainable Development

Düzey 1 Bölgelerine Göre Yoksulluk ve Göç Durumu.

10. Tarım Ekonomisi Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 07 September 2012, pp.440-443 Creative Commons License Sustainable Development

Türkiye de Düzey 1 NUTS 1 Bölgelerine Göre Koyunculuğun Ekonomik Analizi

VI. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, Erzurum, Turkey, 24 - 26 June 2009, pp.56-59 Creative Commons License

Hayvancılık desteklerinin yem bitkileri üretime etkilerinin analizi

TÜRKİYE VII.TARLA BİTKİLERİ KONGRESİ, Turkey, 25 - 27 June 2007

Hayvancılık Desteklerinin Yem Bitkileri Üretimine Etkilerinin Analizi

Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, Turkey, 25 - 27 June 2007

Doğrudan gelir desteğinin bölgesel (NUTS I) ürün deseni üzerine etkilerinin analizi

TÜRKİYE VII.TARIM EKONOMİSİ KONGRESİ, Turkey, 13 - 15 September 2006

Books & Book Chapters

TRABZON İLİNDE ARICILIK İŞLETMELERİNİN IPARD KAPSAMINDA VERİLEN HİBELERDEN YARARLANMA DURUMLARINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ

in: TOHUMDAN SOFRAYA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK TARIMSAL KAYNAK TÜKETİMİ İÇİN BAZI ÖNERİLER, Osman Celil Keleş,Nuray DEMİR, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.351-379, 2021 Creative Commons License Sustainable Development

BİNGÖL İLİNDE ÇİFTÇİLERİN HAYVANCILIK DESTEKLERİNDEN FAYDALANMA DÜZEYLERİNİN ANALİZİ

in: TRABZON İLİNDE ARICILIK İŞLETMELERİNİN IPARD KAPSAMINDA VERİLEN HİBELERDEN YARARLANMA DURUMLARINDA ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ, Melike Hasar,Nuray Demir, Editor, İksad Yayınevi, Ankara, pp.379-400, 2021 Creative Commons License

eksik rekabet ve faktör piyasaları

in: Genel Ekonomi, Fahri YAVUZ, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, pp.101-106, 2015

Ulusal İstatistiklerle İlgili Gerçekler

in: Genel Ekonomi, Fahri Yavuz, Editor, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum, pp.139-150, 2015

Other Publications