Dr.Öğr.Üyesi

Kadir DELİGÖZ


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

Eğitim Bilgileri

2015 - 2019

2015 - 2019

Ön Lisans

Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, İş Sağlığı Ve Güvenliği, Türkiye

2015 - 2018

2015 - 2018

Doktora

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü/Üretim Yönetim Ve Pazarlama , İşletme, Türkiye

2012 - 2014

2012 - 2014

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü/Üretim Yönetim Ve Pazarlama , İşletme, Türkiye

2008 - 2012

2008 - 2012

Lisans

Atatürk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme, Türkiye

2009 - 2011

2009 - 2011

Ön Lisans

Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Adalet, Türkiye

Yaptığı Tezler

2018

2018

Doktora

Tüketicilerin markalara yönelik satın alma niyetlerinde antropomorfik maskotun etkisi: Deneysel bir çalışma

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama

2014

2014

Yüksek Lisans

Deneyimsel pazarlama uygulamalarının marka tercihi üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma (Kahve Dünyası ve Starbucks örneği)

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2019

2019

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Birey ve Aileler için Afet Bilinci Eğitimi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

2018

2018

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Pazarlama Eğitimi

Ankara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi

2018

2018

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Sosyal Medya Pazarlaması Eğitimi

İstanbul işletme Enstitüsü

2018

2018

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Müşteri İlişkileri Yönetimi Eğitimi

İstanbul işletme Enstitüsü

2018

2018

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Satış ve Pazarlama Eğitimi

İstanbul işletme Enstitüsü

2018

2018

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Pazarlama Yönetimi Eğitimi

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İşletme, Üretim Yönetimi, Pazarlama, Kalite ve Üretim Yönetimi

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Dr.Öğr.Üyesi

Atatürk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Üretim Yönetimi Ve Pazarlama

Yönetimsel Görevler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Üyesi

Atatürk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Program Koordinatörü

Atatürk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

2020 - 2020

2020 - 2020

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Atatürk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

2020 - 2020

2020 - 2020

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Atatürk Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

Bütünleşik Pazarlama İletişimi

Doktora

Doktora

Araştırma Yöntemleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Lisans

Lisans

Pazarlama

Lisans

Lisans

Güncel Pazarlama Uygulamaları

Lisans

Lisans

Pazarlama İlkeleri

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Bütünleşik Pazarlama

Lisans

Lisans

Müşteri İlişkileri Yönetimi

Lisans

Lisans

Uluslararası Pazarlama

Lisans

Lisans

Pazarlama Yönetimi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uluslararası Pazarlama

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Pazarlama Araştırması

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2019

2019

KEŞİFSEL SATIN ALMANIN PLANSIZ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: HEDONİK TÜKETİMİN ROLÜ

Erciş A. , Deligöz K. , Özkan B. S.

The Journal of International Social Research, cilt.12, ss.1120-1130, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

YEŞİL PAZARLAMA FAALİYETLERİNİN TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİLERİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ

Erciş A. , Deligöz K. , Gül B.

Journal of Academic Value Studies , cilt.5, ss.942-956, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2019

2019

Tüketicilerin Sigorta Ürünlerine Karşı Dini Tutumları ve Risk Algısı

Deligöz K. , Kurnuç M.

The International New Issues In Social Sciences, cilt.7, ss.109-136, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2017

2017

Deneyimsel Pazarlama Uygulamalarının Marka Tercihi Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma (Kahve Dünyası ve Starbucks Örneği)

Deligöz K. , Ünal S.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.31, ss.135-156, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2016

2016

Verimlilik Açısından Zaman Yönetimi ve Erzurum Adliyesi Uygulaması

Deligöz K. , Güzel D.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, ss.437-449, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2015

2015

F Klavye ile Q Klavyenin Ergonomik Açıdan Karşılaştırılması ve Erzurum Adliyesi Uygulaması

GÜZEL D. , DELİGÖZ K.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, ss.169-186, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2014

2014

UYAP BİLİŞİM SİSTEMİNİN TÜRK YARGI SİSTEMİNDE KULLANILMASININ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

GÜZEL D. , DELİGÖZ K.

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.63-78, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

Tüketicilerin İntikam Davranışlarının Öncülleri ve Sonuçları: Bir Model Önerisi

KURNUÇ M. , DELİGÖZ K. , ÜNAL S.

Al-Farabi 4. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 2 - 04 May 2019

2019

2019

İNTERAKTİF PLATFORMLARDA SANAL TOPLULUKLAR VE SANAL MARKA TOPLULUKLARI

Deligöz K. , Kurnuç M. , Ünal P. D. S.

4. Al-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Erzurum, Türkiye, 2 - 05 May 2019, ss.189

2018

2018

Taklit Ürün Satın Alma Niyetine Etki Eden Unsurların İncelenmesine Yönelik Bir Model Önerisi

ÜNAL S., DELİGÖZ K. , KURNUÇ M.

4.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 3 - 05 May 2018, cilt.1, ss.330

2018

2018

Tüketicilerin Pişmanlık ve Ölüm Kaygılarının Tekrar Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkileri: Bir Model Önerisi

ÜNAL S., KURNUÇ M. , DELİGÖZ K.

4.ULUSLARARASI SOSYAL BEŞERİ VE İDARİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Türkiye, 3 - 05 May 2018, cilt.1, ss.346

2018

2018

TAKLİT ÜRÜN SATIN ALMA NİYETİNE ETKİ EDEN UNSURLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

ÜNAL S., KURNUÇ M. , DELİGÖZ K.

17.Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, İzmir, Türkiye, 26 - 28 April 2018

2017

2017

THE EFFECTS OF REGRET AND DEATH ANXIETYS OF ORGANIC PRODUCT CONSUMER’xxS INTENTION TO REPURCHASE

KURNUÇ M. , ÜNAL S., DELİGÖZ K.

ııı. Uluslararası Afro-Avrasya Araştırmaları Kongresi, 19 - 21 October 2017, ss.65

2016

2016

Determining the Influence of Fanatical Tendencies onConsumption Styles Based on Lifestyles

ERCİŞ A. , DEVECİ F. G. , DELİGÖZ K.

4th International Conference on New Challenges in Management and Business, İzmir, Türkiye, 5 - 06 September 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

2016

2016

Deneyimsel Pazarlama

Deligöz K.

Siyasal Kitabevi, Ankara, 2016

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Research Studies Anatolia Journal

Yayın Kurul Üyesi

2020 - Devam Ediyor

2020 - Devam Ediyor

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Editör

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Akademik Pazarlama Dergisi

Yardımcı Editör

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Digital Çağda Pazarlama

Editörler Kurulu Üyesi

Bilimsel Hakemlikler

Mart 2020

Mart 2020

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2020

Mart 2020

İşletme, Ekonomi Ve Yönetim araştırmaları Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2019

Mayıs 2019

Ege Akademik Bakış

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2019

Mayıs 2019

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2019

Mayıs 2019

Journal of Life Economics

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Mayıs 2019

Mayıs 2019

Toplum Bilimleri Dergisi

Diğer İndekslerce Taranan Dergi

Nisan 2019

Nisan 2019

The Journal of International Scientific Researches

Diğer İndekslerce Taranan DergiDavetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

2019

2019

Pazarlama Araştırmalarında Etnografi Çalıştayı

Katılımcı

Ankara-Türkiye

2018

2018

23. Ulusal Pazarlama Kongresi

Katılımcı

Kocaeli-Türkiye

2018

2018

4. Uluslararası Sosyal Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu

Katılımcı

Antalya-Türkiye

2018

2018

17. Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi

Katılımcı

İzmir-Türkiye

2017

2017

22. Ulusal Pazarlama Kongresi

Katılımcı

Trabzon-Türkiye

2013

2013

18. Ulusal Pazarlama Kongresi

Katılımcı

Kars-Türkiye

Duyurular & Dokümanlar

Deneyimsel Pazarlama Makale
Ders Notu
18.02.2020

Yüksek Lisans tezimden türettiğim makaleme ait dosyadır.

Deneyimsel Pazarlama Makale Atatürk....pdf Creative Commons License