Doç.Dr.

Mahir Murat CENGİZ


Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Bitkisel ve Hayvansal Üretim

Eğitim Bilgileri

1999 - 2007

1999 - 2007

Doktora

Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni/Hayvan Yetiştirme, Türkiye

1995 - 1999

1995 - 1999

Yüksek Lisans

Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni/Hayvan Yetiştirme, Türkiye

1991 - 1995

1991 - 1995

Lisans

Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni, Türkiye

Yaptığı Tezler

2007

2007

Doktora

KONTROLLÜ ŞARTLARDA YETİŞTİRİLEN ANA ARILARLA OLUŞTURULAN BALARISI (Apis mellifera L.) KOLONİLERİNİN FARKLI İŞLETMELERDEKİ PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ

Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni/Hayvan Yetiştirme

1999

1999

Yüksek Lisans

ERZURUM YÖRESİNDE ARICILIĞIN YAPISAL ANALİZİ

Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zootekni/Hayvan Yetiştirme

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2017

2017

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİMİ

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

2017

2017

Bal Arılarında Suni Tohumlama

Diğer

Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraaat Fakültesi Zootekni Bölümü

2014

2014

BİLİRKİŞİ YETKİ BELGESİ

Eğitim Yönetimi ve Planlama

ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI

Araştırma Alanları

Tarımsal Bilimler, Ziraat, Zootekni ve Hayvan Besleme, Zootekni, Arı ve İpek Böceği

Akademik Unvanlar / Görevler

2019 - Devam Ediyor

2019 - Devam Ediyor

Doç.Dr.

Atatürk Üniversitesi, Erzurum Meslek Yüksekokulu, Bitkisel Ve Hayvansal Üretim

Yönetimsel Görevler

2008 - 2016

2008 - 2016

Bölüm Başkanı

Atatürk Üniversitesi, Narman Meslek Yüksekokulu, Veterinerlik Bölümü

2005 - 2016

2005 - 2016

Yüksekokul Müdür Yardımcısı

Atatürk Üniversitesi, Narman Meslek Yüksekokulu, Veterinerlik Bölümü

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2009

2009

Some Characteristics of Queenbees (Apis mellifera L.) Rearing in Queenright and Queenless Colonies

Cengiz M. M. , Emsen B., Dodoloğlu A.

JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, cilt.8, ss.1083-1085, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Bal Arısı Kolonilerinde (Apis mellifera L.) Sodyum Humat Katkılı Beslemenin Performans Üzerine Etkileri

Tunç M. A. , Cengiz M. M. , Yazıcı K., Turan M.

Uludağ Arıcılık Dergisi, cilt.20, ss.181-188, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2020

2020

TÜRKİYE’NİN FARKLI İLLERİNDE SONBAHAR DÖNEMİNDE ÜRETİLEN ANA ARILARIN KALİTE KRİTERLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ARSLAN S., CENGİZ M. M.

Uludağ Arıcılık Dergisi, cilt.20, ss.62-71, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

2018

2018

Effectiveness of combining certain biotechnical methods with thymol treatment against Varroa destructor infestation

CENGİZ M. M.

African Journal Of Agricultural Research, cilt.13, ss.2735-2740, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Ardahan Yöresinde Bal Arısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinde Kışlama Kayıpları ve Muhtemel Sebepleri Üzerine Bir Anket

CENGİZ M. M. , YAZICI K.

Uludağ Arıcılık Dergisi, cilt.18, ss.111-122, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Effectiveness of combining certain biotechnical methods with thymol treatment against Varroa destructor infestation

CENGİZ M. M.

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, cilt.13, ss.2735-2740, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

2018

2018

Arıcılık ve Organik Bal Üretimi İçin Narman (Erzurum, Türkiye) Doğal Meralarında Ballı Bitki Potansiyeli

CENGİZ M. M.

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.8, ss.358-364, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2018

2018

Doğu Anadolu Koşullarında Farklı Balarısı (Apis mellifera L.) Genotiplerinin Davranış Özelliklerinin Belirlenmesi

Cengiz M. M. , Erdoğan Y.

Türkiye Ziraat Dergisi - Gıda Bilimi ve Teknolojisi, cilt.6, ss.97-101, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2016

2016

Effects of rearing periods on some reproductive characteristics of caucasian (Apis mellifera caucasica) queen bees

Önk K., Cengiz M. M. , Yazici K., Kirmizibayrak T.

Ataturk Universitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.11, ss.259-266, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier

2013

2013

Doğal Mera Alanlarının Arıcılık veOrganik Bal Üretimi Açısından Önemi

Cengiz M. M.

Arıcılık Araştırma Dergisi, cilt.5, ss.14-17, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

2008

2008

Erzurum Arıcılığının Yapısal Analizi 1.Ana Arı Yetiştirme ve Kullanımı İle İlkbahar Bakımı

CENGİZ M. M. , GENÇ F. , DÜLGER C.

Hasad Hayvancılık, cilt.24, ss.52-56, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2007

2007

Erzurum’da Arıcılığın Yapısal Analizi 2. Hasat, Sonbahar Bakımı, Kışlatma ve Hastalıklar

CENGİZ M. M. , GENÇ F. , Dülger C.

Hasad Hayvancılık, cilt.23, ss.59-63, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2019

2019

The Overall Look Of Beekeepıng In Turkey And Marketing Issues

ARSLAN S., KARKACIER O., CENGİZ M. M. , ARSLAN H. S.

5th International Congress on Vocational Technical Sciences, Cairo, Mısır, 24 - 27 Ocak 2019, ss.157-164

2019

2019

Determination of the Quality Criteria of Queen Bees Produced in Different Provinces of Turkey in Autumn

ARSLAN S., KARKACIER O., CENGİZ M. M. , ARSLAN H. S.

5th International Congress on Vocational Technical Sciences, Cairo, Mısır, 24 - 27 Ocak 2019

2018

2018

Kafkas Bal Arısı Gen Merkezi ve Korunması için Alternatif Yöntemler

GÜL A., YAZICI K., CENGİZ M. M.

IPSSS (I. Uluslararası Siyaset ve Sosyal Bilimler Sempozyumu), Ardahan, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2018

2018

2018

Determination of the Standards Compliance of the Quality Criteria of theQueen Bees Grown in the Early Period of the Mediterranean Region

ARSLAN S., ARSLAN H. S. , CENGİZ M. M. , KARAKUŞ B.

6th International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, Muğla, Türkiye, 15 - 19 Ekim 2018, ss.42-48

2018

2018

Egg and Hatchability Traits in Pekin Ducks

KIRMIZIBAYRAK T., BOĞA KURU B., CENGİZ M. M. , ADIGÜZEL IŞIK S.

International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch’2018, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018

2018

2018

Structural Status of Beekeepers and Beekeeping Enterprises in Ardahan

YAZICI K., DİLER A. , CENGİZ M. M.

International Congress on Engineering and Life Science, Kastamonu, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018

2018

2018

Growth Traits in Turkish Native Geese

KIRMIZIBAYRAK T., BOĞA KURU B., CENGİZ M. M. , YAZICI K.

International Conference on Agriculture, Forest, Food, Veterinary Sciences and Technologies, İzmir, Türkiye, 2 - 05 Nisan 2018, ss.327

2017

2017

Effect on Some Honeybee Behavior of Different Radio Frequency

ERDOĞAN Y., BAYRAM N. E. , CENGİZ M. M.

45th Apimondia International Apicultural Congress, İstanbul, Türkiye, 29 Eylül - 04 Ekim 2017

2017

2017

Organic/Conventional Poultry Production of Turkey, Its Future and Record

CENGİZ M. M. , HAŞİMOĞLU S., TUNÇ M. A.

1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium, Bayburt, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2017

2017

2017

Determination of Some Behavioural Characteristics of Different Honey bee (Apis mellifera L.) Genotypes in Eastern Anatolian Conditions

CENGİZ M. M. , ERDOĞAN Y.

1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium, Bayburt, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2017

2017

2017

Bal Arısı (Apis mellifera L.) Kolonilerinde Populasyon Kontrolü İle verimliliği Artırmaya Yönelik Uygulamalar

CENGİZ M. M. , ÖNK K., GENÇ F. , SARI M.

III. Nahcivan Uluslar Arası Arıcılık Konferansı, NAHCİVAN, Azerbaycan, 26 - 27 Mayıs 2017

2017

2017

Bal Arısı (apis. Mellifera L. ) Kolonilerinde Populasyon Kontrolü ile Verimliliği Artırmaya Yönelik Uygulamalar

CENGİZ M. M. , ÖNK K., GENÇ F. , SARI M.

III. NAHCİVAN ULUSLARARASI ARICILIK KONFERANSI, NAHCİVAN, Azerbaycan, 26 - 27 Mayıs 2017

2017

2017

Some Important Honey Plant Species In Natural Rangeland Vegetations of Narman (Erzurum, Turkey) For Beekeeping And Honey Production

CENGİZ M. M. , TUNÇ M. A.

2nd International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Nisan 2017

2014

2014

Research from the point of view some reproductive charesteristic of queenbees (Apis mellifera L.) in posof ecotyp

CENGİZ M. M. , YAZICI K.

4 .International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, Muğla, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2014

2011

2011

Narman’da Sığır Yetiştiriciliğinin, Hayvan yetiştiriciliği Yönünden Değerlendirilmesi.

CENGİZ M. M.

Narman’da Sığır Yetiştiriciliğinin Durumu ve Geleceği Paneli, Erzurum/Narman, Türkiye, 10 Mayıs 2011

2010

2010

A Look to Beekeeping EU Countries and Turkey.

ŞAHİNLER N., CENGİZ M. M.

2.st International Muğla Beekeeping and Pine Honey Congress, Muğla, Türkiye, 5 - 08 Ekim 2010

2010

2010

Arı Ekoloji İlişkisi ve Organik Arıcılık.

CENGİZ M. M. , GENÇ F. , DODOLOĞLU A.

Türkiye I. Organik Hayvancılık Kongresi, Gümüşhane, Türkiye, 1 - 04 Temmuz 2010

2000

2000

Türkiye 3. Arıcılık Kongresi (1-3 Kasım, 2000-Adana),

CENGİZ M. M. , GENÇ F.

Erzurum Arıcılığının Yapısal Analizi. 2. Hasat, sonbahar bakım ve kontrolleri, kışlatma ve hastalıklar., Türkiye, 1 - 03 Kasım 2000

1999

1999

Erzurum’da Arıcıların ve Arıcılık İşletmelerinin Nitelikleri. Kemaliye-Erzincan.

CENGİZ M. M. , GENÇ F.

Türkiye’de Arıcılık Sorunları ve I. Ulusal Arıcılık Sempozyumu (28-30Eylül,1999), Türkiye, 28 - 30 Eylül 1999

Kitap & Kitap Bölümleri

2020

2020

ÖNEMLİ BAL ARISI IRKLARI

Genç F. , Cengiz M. M.

ARICILIK ÜZERİNE BİLİMSELARAŞTIRMALAR, Prof. Dr. Vecihi AKSAKAL, Doç. Dr. Yaşar ERDOĞAN, Editör, Iksad Publications, Ankara, ss.45-74, 2020 Creative Commons License

2020

2020

ANA ARI YETİŞTİRME TEKNİKLERİ

Genç F. , Cengiz M. M.

ARICILIK ÜZERİNE BİLİMSELARAŞTIRMALAR, Prof.Dr. Vecihi AKSAKAL, Doç.Dr.Yaşar ERDOĞAN, Editör, Iksad Publications, Ankara, ss.1-43, 2020 Creative Commons License

2019

2019

ARDAHAN İLİ ARICILIK İŞLETMELERİNDE KOLONİ YÖNETİMİNDE YÖNETİMİNDE YAPILAN BAŞLICA YANLIŞLIKLAR

CENGİZ M. M.

Ardahan derlemeleri, Doç.Dr.İhsan KURTBAŞ, Editör, Nobel, Ardahan, ss.483-505, 2019

2019

2019

KAFKAS BALARISI GEN MERKEZİ VE KORUNMASI İÇİN ALTERNATİF YÖNTEMLER

GÜL A., CENGİZ M. M. , YAZICI K.

Ardahan derlemeleri, DoçDr.İhsan KURTBAŞ, Editör, Nobel, Ardahan, ss.507-517, 2019

2017

2017

İç Denetim/Kontrol Sistemi (idks) Kayıtları, İç kalite kontrol sistemi (ikks) ve Organik Grup sertifikasyonu

HAŞİMOGLU S., AKSAKAL V., BAYRAM B., DELLAL G., CENGİZ M. M.

Organik Tarım Ve Hayvancılıkta Kayıt Tutma, Kayıt Formları, Organik Sistem Planlanması (Osp) ve Birliklerin Yeniden Yapılandırılması Sertifikasyon Uygulamaları Ders Kitabı (İç Denetim/Kontrol Sistemi (idks) Kayıtları, İç kalite kontrol sistemi (ikks) ve Organik Grup sertifikasyonu Bölümü), Prof.Dr. Vecihi AKSAKAL, Doç.Dr.Sümer HAŞİMOĞLU, Editör, Gündüz Ofset ve Matbaacılık, Trabzon, ss.109-125, 2017

2017

2017

İç Denetim/Kontrol Sisteminin Organizasyonu

HAŞİMOĞLU S., AKSAKAL V., BAYRAM B. , DELLAL G., CENGİZ M. M.

Organik Tarım ve Hayvancılıkta Kayıt Tutma, Kayıt Fornları, Organik Sistem Planlaması ve Birliklerin Yeniden Yapılandırılması Sertifikasyon Uygulamaları, Prof.Dr.Vecihi AKSAKAL Doç.Dr.Sümer HAŞİMOĞLU, Editör, Gündüz Ofset ve Matbaacılık, Gümüşhane, ss.109-125, 2017

Bilirkişi Raporları

2019

2019

Hukuk Dava Dosyası No:2016/200

Cengiz M. M.

Tekman Asliye Hukuk Mahkemesi, ss.5, Erzurum, 2019

2019

2019

Hukuk Dava Dosyası No: 2016/198

Cengiz M. M.

Erzurum 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, ss.5, Erzurum, 2019


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 16

h-indeksi (WOS): 2