Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Synthesis and anticancer properties of mono Mannich bases containing vanillin moiety

MEDICINAL CHEMISTRY RESEARCH, cilt.26, sa.7, ss.1528-1534, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of solvent effect on photophysical properties of some sulfonamides derivatives

TURKİSH JOURNAL OF CHEMİSTRY, cilt.41, ss.282-293, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Investigation of solvent effect on photophysical properties of some sulfonamides derivatives

TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.41, sa.2, ss.282-293, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Crystal structure of (E)-2-({4-hydroxy-5-methoxy3-[(4-methyl-1-piperazinyl) methyl] phenyl} methylidene)-1-indanone, C23H26N2O3

ZEITSCHRIFT FUR KRISTALLOGRAPHIE-NEW CRYSTAL STRUCTURES, cilt.232, sa.1, ss.113-115, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis and Cytotoxic Activity of 4 Substituted benzylidene 3 Phenyl 1 2 4 Oxadiazol 5 yl methylamines

PHARMACEUTICAL CHEMISTRY JOURNAL, cilt.50, sa.4, ss.234-238, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Synthesis of some acrylophenones with N-?methylpiperazine and evaluation of their cytotoxicities

JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.31, sa.1, ss.147-151, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Synthesis of mono Mannich bases of 2-(4-hydroxybenzylidene)-2,3-dihydroinden-1-one and evaluation of their cytotoxicities

JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.31, sa.5, ss.818-823, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Synthesis of some acrylophenones with N-methylpiperazine and evaluation of their cytotoxicities

JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.31, sa.1, ss.147-151, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier identifier

The inhibitory effects of phenolic Mannich bases on carbonic anhydrase I and II isoenzymes

JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.31, sa.6, ss.1678-1681, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Radiation Parameters of Some Potential Bioactive Compounds

SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS, cilt.35, sa.6, ss.1501-1505, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Synthesis and Cytotoxicities of 2-[4-hydroxy-(3,5-bis-aminomethyl)-benzylidene]-indan-1-ones

LETTERS IN DRUG DESIGN & DISCOVERY, cilt.12, sa.10, ss.806-812, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Inhibitory effects of the chalcones towards carbonic anhydrase I, II and acetylcholinesterase enzymes

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.13, sa.3, ss.1138-1146, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Design, Synthesis and Biological Activities of Chalcones with Piperonal Moiety

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acetylcholinesterase inhibitory potency of new pyrazoline derivative

JOURNAL OF RESEARCH IN PHARMACY, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

PHOSPHODIESTERASE PDE ENZYMES AND INHIBITORS

Türkiye klinikleri, cilt.1, ss.19-35, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

, Sulfonamide Derivatives as Carbonic Anhydrase Inhibitors

Euro Asıa 7th. International Congress on Applıed Sciences, Trabzon, Türkiye, 21 - 22 Ağustos 2020

DESIGN AND SYNTHESIS OF SOME CHALCONE DERIVATIVES HAVING FLUORINE

5. ULUSLARARASI ISPECMÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ KONGRESİ, 20 - 22 Aralık 2019

New Cytotoxic Mannich Bases having Indanone Moiety

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ONADVANCES INNATURAL APPLIED SCIENCEICANAS 2018, Antalya, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018

Synthesis and Cytotoxic Activity of New Mannich Bases

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ONADVANCES INNATURAL APPLIED SCIENCEICANAS 2018, Antalya, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018

Synthesis and Carbonic Anhydrase InhibitoryActivities of Some Indenopyridine Derivatives

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ONADVANCES INNATURAL APPLIED SCIENCEICANAS 2018, Antalya, Türkiye, 9 - 12 Mayıs 2018

Bazı Azaflorenon Bileşiklerinin Kimyasal yapılarınınDinamik NMR Yöntemiyle Belirlenmesi.

Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin MaddesiTasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 25 Mart 2018

Illumination of Chemical Structures of Novel indeno Pyridine Compounds Targeting DNA Topoisomerase by 1D and 2D NMR techniques

International Workshop on Application of NMR in Pharmaceutics, Phytotherapeutics and Medicine”, 15 - 17 Kasım 2017

SYNTHESIS OF NEW MANNICH BASES

3 rd International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development, Erzurum, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.1

DISCOVERY OF NOVEL INDENO-PYRIDINE DERIVATIVES AS ANTICANCER AGENTS

International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development, Erzurum, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.1

SYNTHESIS AND CARBONIC ANHYDRASE INHIBITORY ACTIVITIES OF SOME NOVEL AZAFLUORENONE DERIVATIVES

3 rd International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development0, Erzurum, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.1

SYNTHESIS AND CARBONIC ANHYDRASE INHIBITORY ACTIVITIES OF SOME NOVEL AZAFLUORENONE DERIVATIVES

Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development, Erzurum, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.1

CYTOTOXIC ACTIVITIES OF NEW SULPHONAMIDES ON OSCC

International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development, Erzurum, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.1

DISCOVERY OF NOVEL INDENO-PYRIDINE DERIVATIVES AS ANTICANCER

3 rd International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development, Erzurum, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.1

CYTOTOXIC ACTIVITIES OF NEW SULPHONAMIDES ON OSCC

3 rd International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development, Erzurum, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.1

SYNTHESIS OF NEW MANNICH BASES

International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development, Erzurum, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2017, ss.1

Bazı İndenopiridin Bileşiklerinin Kimyasal Yapılarının 1D ve 2D NMR ile Aydınlatılması

Uluslararası Katılımlı “5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Mart - 02 Nisan 2017, ss.1

Bazı İndenopiridin Bileşiklerinin Kimyasal Yapılarının 1D ve 2D NMR ile Aydınlatılması

Uluslararası Katılımlı “5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Mart - 02 Nisan 2017, ss.1

Synthesis and Anticancer Properties of Vanillin Moiety Containing Mono Mannich Bases

4th International Bahçeşehir University (BAU) Drug Design Congress, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.1

Synthesis and Anticancer Properties of Vanillin Moiety Containing Mono Mannich Bases

4th International Bahçeşehir University (BAU) Drug Design Congress, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.1

1 İndanon Türevi Mono Mannich Bazlarının Sentezi ve Antikanser Aktiviteleri

III. Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri Lisansüstü Yaz Okulu, Erzurum, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.1

N Metilpiperazin Taşıyan Akrilofenonların Antikanser Etkileri

III. Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri Lisansüstü Yaz Okulu, Erzurum, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.1

1 İndanon Türevi Mono Mannich Bazlarının Sentezi ve Antikanser Aktiviteleri

III. Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri Lisansüstü Yaz Okulu, Erzurum, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.1

N Metilpiperazin Taşıyan Akrilofenonların Antikanser Etkileri

III. Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri Lisansüstü Yaz Okulu, Erzurum, Türkiye, 19 - 22 Mayıs 2016, ss.1

Synthesis of new indanones

Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Kasım 2015, ss.1

Synthesis of new indanones

Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry, Antalya, Türkiye, 11 - 15 Kasım 2015, ss.1

SYNTHESIS and BIOLOGICAL EVALUATION of 4 AZAFLUORENONEDERIVATIVES

İnternatinal Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development, Antalya, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015, ss.1

SYNTHESIS and BIOLOGICAL EVALUATION of 4 AZAFLUORENONEDERIVATIVES

İnternatinal Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development, Antalya, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2015, ss.1

4 4 Hydroxy phenyl 2 4 substitue phenyl indeno 1 2 b pyridin 5 one Synthesis and spectral analysis

1th International Congress: From Drug Discovery to Drug Delivery, Atina, Yunanistan, 13 - 15 Kasım 2014, ss.1

4 4 Hydroxy phenyl 2 4 substitue phenyl indeno 1 2 b pyridin 5 one Synthesis and spectral analysis

1th International Congress: From Drug Discovery to Drug Delivery, Atina, Yunanistan, 13 - 15 Kasım 2014, ss.1

New mono Mannich derivatives of 2 4 hydroxy 3 aminomethyl benzylidene indan 1 ones synthesis and cytotoxic activities

1th International Congress: From Drug Discovery to Drug Delivery, Atina, Yunanistan, 13 - 15 Kasım 2014, ss.1

New mono Mannich derivatives of 2 4 hydroxy 3 aminomethyl benzylidene indan 1 ones synthesis and cytotoxic activities

1th International Congress: From Drug Discovery to Drug Delivery, Atina, Yunanistan, 13 - 15 Kasım 2014, ss.1

SYNTHESIS AND NMR ANALYSIS OF 2 4 HYDROXY 3 AMINOMETHYL BENZYLIDENE INDAN 1 ONES

International Multidisciplinary Symposıum on Drug Research and Development, Antalya, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2013, ss.1

SYNTHESIS AND NMR ANALYSIS OF 2 4 HYDROXY 3 AMINOMETHYL BENZYLIDENE INDAN 1 ONES

International Multidisciplinary Symposıum on Drug Research and Development, Antalya, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2013, ss.1

Spectral Analysis of 1 Aryl 2 4 methylpiperazine 1 yl methyl 2 propene 1 one Dihydrochlorides

25 th National Chemistry Congress With İnternational Participation, Erzurum, Türkiye, 27 Haziran - 02 Temmuz 2011, ss.1

Spectral Analysis of 1 Aryl 2 4 methylpiperazine 1 yl methyl 2 propene 1 one Dihydrochlorides

25 th National Chemistry Congress With İnternational Participation, Erzurum, Türkiye, 27 Haziran - 02 Temmuz 2011, ss.1

CYTOTOXICITIES OF SOME 1 ARYL 2 4 METHYLPIPERAZINE 1 YL METHYL 2 PROPENE 1 ONE DIHYDROCHLORIDES AGAINST HEP 3B CELL LINE

International Symposıum on Drug Research and Development “From Chemistry To Medicine, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2011, ss.1

CYTOTOXICITIES OF SOME 1 ARYL 2 4 METHYLPIPERAZINE 1 YL METHYL 2 PROPENE 1 ONE DIHYDROCHLORIDES AGAINST HEP 3B CELL LINE

International Symposıum on Drug Research and Development “From Chemistry To Medicine, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2011, ss.1

SYNTHESIS AND STRUCTURAL ELUCIDATION OF SOME MANNICH BASES HAVING N METHYLPIPERAZINE MOIETY

First International Postgraduate Student Meeting on Pharmaceutical Sciences, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Haziran 2010, ss.1

SYNTHESIS AND STRUCTURAL ELUCIDATION OF SOME MANNICH BASES HAVING N METHYLPIPERAZINE MOIETY

First International Postgraduate Student Meeting on Pharmaceutical Sciences, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Haziran 2010, ss.1