Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Synthesis and anticancer properties of mono Mannich bases containing vanillin moiety

MEDICINAL CHEMISTRY RESEARCH, cilt.26, ss.1528-1534, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Investigation of solvent effect on photophysical properties of some sulfonamides derivatives

TURKISH JOURNAL OF CHEMISTRY, cilt.41, ss.282-293, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Investigation of solvent effect on photophysical properties of some sulfonamides derivatives

TURKİSH JOURNAL OF CHEMİSTRY, cilt.41, ss.282-293, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Crystal structure of (E)-2-({4-hydroxy-5-methoxy3-[(4-methyl-1-piperazinyl) methyl] phenyl} methylidene)-1-indanone, C23H26N2O3

ZEITSCHRIFT FUR KRISTALLOGRAPHIE-NEW CRYSTAL STRUCTURES, cilt.232, ss.113-115, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Synthesis and Cytotoxic Activity of 4 Substituted benzylidene 3 Phenyl 1 2 4 Oxadiazol 5 yl methylamines

PHARMACEUTICAL CHEMISTRY JOURNAL, cilt.50, ss.234-238, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Synthesis and Cytotoxic Activity of 4 Substituted benzylidene 3 Phenyl 1 2 4 Oxadiazol 5 yl methylamines

PHARMACEUTICAL CHEMISTRY JOURNAL, cilt.50, ss.234-238, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Synthesis of some acrylophenones with N-?methylpiperazine and evaluation of their cytotoxicities

JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.31, ss.147-151, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Synthesis of some acrylophenones with N-?methylpiperazine and evaluation of their cytotoxicities

JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.31, ss.147-151, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The inhibitory effects of phenolic Mannich bases on carbonic anhydrase I and II isoenzymes

JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.31, ss.1678-1681, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Synthesis of mono Mannich bases of 2-(4-hydroxybenzylidene)-2,3-dihydroinden-1-one and evaluation of their cytotoxicities

JOURNAL OF ENZYME INHIBITION AND MEDICINAL CHEMISTRY, cilt.31, ss.818-823, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Radiation Parameters of Some Potential Bioactive Compounds

SPECTROSCOPY AND SPECTRAL ANALYSIS, cilt.35, ss.1501-1505, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Synthesis and Cytotoxicities of 2-[4-hydroxy-(3,5-bis-aminomethyl)-benzylidene]-indan-1-ones

LETTERS IN DRUG DESIGN & DISCOVERY, cilt.12, ss.806-812, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Design, Synthesis and Biological Activities of Chalcones with Piperonal Moiety

Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Acetylcholinesterase inhibitory potency of new pyrazoline derivative

JOURNAL OF RESEARCH IN PHARMACY, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PHOSPHODIESTERASE PDE ENZYMES AND INHIBITORS

Türkiye klinikleri, cilt.1, ss.19-35, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

PHOSPHODIESTERASE PDE ENZYMES AND INHIBITORS

Türkiye klinikleri, cilt.1, ss.19-35, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Synthesis and Carbonic Anhydrase InhibitoryActivities of Some Indenopyridine Derivatives

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ONADVANCES INNATURAL APPLIED SCIENCEICANAS 2018, Antalya, Türkiye, 9 - 12 May 2018

Synthesis and Cytotoxic Activity of New Mannich Bases

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ONADVANCES INNATURAL APPLIED SCIENCEICANAS 2018, Antalya, Türkiye, 9 - 12 May 2018

New Cytotoxic Mannich Bases having Indanone Moiety

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ONADVANCES INNATURAL APPLIED SCIENCEICANAS 2018, Antalya, Türkiye, 9 - 12 May 2018

Bazı Azaflorenon Bileşiklerinin Kimyasal yapılarınınDinamik NMR Yöntemiyle Belirlenmesi.

Uluslararası Katılımlı 6. İlaç Kimyası: İlaç Etkin MaddesiTasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 25 March 2018

ılluminationof chemical structures of novel ındeno pyridine compounds targeting DNA topoisomerase ınhibition by 1D and 2D NMR technıques

The International Workshop on the Application of NMR in Pharmaceutics, Phytotherapeutics and Medicine, İstanbul, Türkiye, 15 - 17 November 2017

SYNTHESIS AND CARBONIC ANHYDRASE INHIBITORY ACTIVITIES OF SOME NOVEL AZAFLUORENONE DERIVATIVES

Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development, Erzurum, Türkiye, 5 - 07 October 2017, ss.1

CYTOTOXIC ACTIVITIES OF NEW SULPHONAMIDES ON OSCC

3 rd International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development, Erzurum, Türkiye, 5 - 07 October 2017, ss.1

SYNTHESIS AND CARBONIC ANHYDRASE INHIBITORY ACTIVITIES OF SOME NOVEL AZAFLUORENONE DERIVATIVES

3 rd International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development0, Erzurum, Türkiye, 5 - 07 October 2017, ss.1

SYNTHESIS OF NEW MANNICH BASES

3 rd International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development, Erzurum, Türkiye, 5 - 07 October 2017, ss.1

SYNTHESIS OF NEW MANNICH BASES

International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development, Erzurum, Türkiye, 5 - 07 October 2017, ss.1

DISCOVERY OF NOVEL INDENO-PYRIDINE DERIVATIVES AS ANTICANCER AGENTS

International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development, Erzurum, Türkiye, 5 - 07 October 2017, ss.1

CYTOTOXIC ACTIVITIES OF NEW SULPHONAMIDES ON OSCC

International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development, Erzurum, Türkiye, 5 - 07 October 2017, ss.1

DISCOVERY OF NOVEL INDENO-PYRIDINE DERIVATIVES AS ANTICANCER

3 rd International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development, Erzurum, Türkiye, 5 - 07 October 2017, ss.1

SYNTHESIS AND BIOACTIVITIES OF PHENOLIC CHALCONE AND BIS MANNICH BASES

New Trends in Carbonic Anhydrases research, Montecatini, İtalya, 24 - 27 May 2017

Bazı İndenopiridin Bileşiklerinin Kimyasal Yapılarının 1D ve 2D NMR ile Aydınlatılması

Uluslararası Katılımlı “5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 March - 02 April 2017, ss.1

Bazı İndenopiridin Bileşiklerinin Kimyasal Yapılarının 1D ve 2D NMR ile Aydınlatılması

Uluslararası Katılımlı “5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 March - 02 April 2017, ss.1

Synthesis and Anticancer Properties of Vanillin Moiety Containing Mono Mannich Bases

4th International Bahçeşehir University (BAU) Drug Design Congress, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 October 2016, ss.1

Synthesis and Anticancer Properties of Vanillin Moiety Containing Mono Mannich Bases

4th International Bahçeşehir University (BAU) Drug Design Congress, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 October 2016, ss.1

N Metilpiperazin Taşıyan Akrilofenonların Antikanser Etkileri

III. Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri Lisansüstü Yaz Okulu, Erzurum, Türkiye, 19 - 22 May 2016, ss.1

1 İndanon Türevi Mono Mannich Bazlarının Sentezi ve Antikanser Aktiviteleri

III. Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri Lisansüstü Yaz Okulu, Erzurum, Türkiye, 19 - 22 May 2016, ss.1

N Metilpiperazin Taşıyan Akrilofenonların Antikanser Etkileri

III. Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri Lisansüstü Yaz Okulu, Erzurum, Türkiye, 19 - 22 May 2016, ss.1

1 İndanon Türevi Mono Mannich Bazlarının Sentezi ve Antikanser Aktiviteleri

III. Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri Lisansüstü Yaz Okulu, Erzurum, Türkiye, 19 - 22 May 2016, ss.1

Synthesis of new indanones

Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry, Antalya, Türkiye, 11 - 15 November 2015, ss.1

Synthesis of new 1 2 4 oxadiazoles

Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic ChemistryTRAMECH VIII, 11 - 15 November 2015

Synthesis of new indanones

Trans Mediterranean Colloquium on Heterocyclic Chemistry, Antalya, Türkiye, 11 - 15 November 2015, ss.1

SYNTHESIS and BIOLOGICAL EVALUATION of 4 AZAFLUORENONEDERIVATIVES

İnternatinal Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development, Antalya, Türkiye, 15 - 17 October 2015, ss.1

NEW ACRYLOPHENONE DERIVATIVES of 1 ARYL 2 NMETHYLPIPERAZINOMETHYL 2 PROPEN 1 ONE SYNTHESIS and CYTOTOXIC ACTIVITY

InternationalMultidisciplinary Symposium on Drug Research and Development 2015, 15 - 17 October 2015

SYNTHESIS and SPECTRAL ANALYSIS of2 4 HYDROXY 3 5 BIS AMINOMETHYL BENZYLIDENE INDAN 1 ONES

International Multidisciplinary Symposium on Drug Research and DevelopmenT, 15 - 17 October 2015

SYNTHESIS and BIOLOGICAL EVALUATION of 4 AZAFLUORENONEDERIVATIVES

İnternatinal Multidisciplinary Symposium on Drug Research and Development, Antalya, Türkiye, 15 - 17 October 2015, ss.1

4 4 Hydroxy phenyl 2 4 substitue phenyl indeno 1 2 b pyridin 5 one Synthesis and spectral analysis

1th International Congress: From Drug Discovery to Drug Delivery, Atina, Yunanistan, 13 - 15 November 2014, ss.1

New mono Mannich derivatives of 2 4 hydroxy 3 aminomethyl benzylidene indan 1 ones synthesis and cytotoxic activities

1th International Congress: From Drug Discovery to Drug Delivery, Atina, Yunanistan, 13 - 15 November 2014, ss.1

4 4 Hydroxy phenyl 2 4 substitue phenyl indeno 1 2 b pyridin 5 one Synthesis and spectral analysis

1th International Congress: From Drug Discovery to Drug Delivery, Atina, Yunanistan, 13 - 15 November 2014, ss.1

New mono Mannich derivatives of 2 4 hydroxy 3 aminomethyl benzylidene indan 1 ones synthesis and cytotoxic activities

1th International Congress: From Drug Discovery to Drug Delivery, Atina, Yunanistan, 13 - 15 November 2014, ss.1

SYNTHESIS AND NMR ANALYSIS OF 2 4 HYDROXY 3 AMINOMETHYL BENZYLIDENE INDAN 1 ONES

International Multidisciplinary Symposıum on Drug Research and Development, Antalya, Türkiye, 28 - 30 November 2013, ss.1

SYNTHESIS AND NMR ANALYSIS OF 2 4 HYDROXY 3 AMINOMETHYL BENZYLIDENE INDAN 1 ONES

International Multidisciplinary Symposıum on Drug Research and Development, Antalya, Türkiye, 28 - 30 November 2013, ss.1

Spectral Analysis of 1 Aryl 2 4 methylpiperazine 1 yl methyl 2 propene 1 one Dihydrochlorides

25 th National Chemistry Congress With İnternational Participation, Erzurum, Türkiye, 27 June - 02 July 2011, ss.1

Spectral Analysis of 1 Aryl 2 4 methylpiperazine 1 yl methyl 2 propene 1 one Dihydrochlorides

25 th National Chemistry Congress With İnternational Participation, Erzurum, Türkiye, 27 June - 02 July 2011, ss.1

CYTOTOXICITIES OF SOME 1 ARYL 2 4 METHYLPIPERAZINE 1 YL METHYL 2 PROPENE 1 ONE DIHYDROCHLORIDES AGAINST HEP 3B CELL LINE

International Symposıum on Drug Research and Development “From Chemistry To Medicine, Antalya, Türkiye, 27 - 29 May 2011, ss.1

CYTOTOXICITIES OF SOME 1 ARYL 2 4 METHYLPIPERAZINE 1 YL METHYL 2 PROPENE 1 ONE DIHYDROCHLORIDES AGAINST HEP 3B CELL LINE

International Symposıum on Drug Research and Development “From Chemistry To Medicine, Antalya, Türkiye, 27 - 29 May 2011, ss.1

SYNTHESIS AND STRUCTURAL ELUCIDATION OF SOME MANNICH BASES HAVING N METHYLPIPERAZINE MOIETY

First International Postgraduate Student Meeting on Pharmaceutical Sciences, İzmir, Türkiye, 24 - 27 June 2010, ss.1

SYNTHESIS AND STRUCTURAL ELUCIDATION OF SOME MANNICH BASES HAVING N METHYLPIPERAZINE MOIETY

First International Postgraduate Student Meeting on Pharmaceutical Sciences, İzmir, Türkiye, 24 - 27 June 2010, ss.1