Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A Cactus Species in The North of Erzurum: Opuntia ficus-indica

V. International Agricultural, Biological & Life Science Conference, Edirne, Turkey, 18 - 20 September 2023, pp.622-623 Sustainable Development

BIR KÖPEKTE ALLOTROFAJİ OLGUSU

6. ULUSLARARASI EGE KONGRELERİ, İzmir, Türkiye, 20 December 2022, pp.239-240 Creative Commons License Sustainable Development

Variation of intraocular pressure measurements using Tono-Pen Vet® and TonoVet® tonometry in calves

7th International congress on veterinary and animal sciences, 20 - 22 October 2022, vol.1, pp.76-88

Yabani kuşlara yaklaşımda tür bilgisinin önemi

2. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi, Van, Turkey, 26 - 28 May 2022, vol.1, pp.71-74

The Influence of Human and Environmental Factors upon the Reproduction in Wild Birds

XI. INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY CONGRESS OF EURASIA (Ecology, Climate Change and Migration), St Petersburg, RUSSIA. (Accepted on: 07.05.2020), St. Petersburg, Russia, 7 - 09 July 2020

Kedi ve köpeklerde bandaj teknikleri

ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019

Septik Carpitisli Sığırlarda Eklem Lavajının Yaşama Oranına Etkisi

ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019, pp.149-150 Creative Commons License Sustainable Development

BİR BUZAĞIDA BİLATERAL OKULER DERMOİDİN CERRAHİ SAĞALTIMI

ATAVET 1. ULUSLARARASI( 2. ULUSLARARASI KATILIMLI )ÖĞRENCİ KONGRESİ, 4 - 06 December 2019

Pain management in dogs

ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019

KEDİLERİN YÜKSEKTEN DÜŞME SENDROMU:25 OLGU

ATAVET 1.ULUSLARARASI (2.ULUSLARARASI KATILIMLI) ÖĞRENCİ KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019, pp.158

BİR KÖPEKTE DEV HÜCRELİ TÜMÖR OLGUSU

1. ULUSLARARASI (2. ULUSLARARASI KATILIMLI) ÖĞRENCİ KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019

Erkek Kedilerde İntratestiküler Enjeksiyon ile Kısırlaştırma

ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019, pp.139

Köpeklerde Total İntravenöz Anestezi

ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019, pp.71

Bir Cirit Atında 2. Carpal Kemik Kırığının Radyografik Ve Termografik Değerlendirilmesi

ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019, pp.216

Kedi ve köpeklerde cerrahi kastrasyon teknikleri

ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019

Urinary bladder rupture in a ”Tabby” cat

ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019

Tips for avian anesthesia

ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019

Köpeklerde Ağrı Yönetimi

ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019, pp.69

Sterilization via intratesticular injection in male cates

ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019

High rise syndrome in cats: 25 cases

ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019

The effect of joint lavage on survival rate in cattle with septic carpitis

ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019

Total intravenous anesthesia in dogs

ATAVET 1. International (2. International Participants) Student Congress, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019

Tekir Bir Kedide İdrar Kesesi Rupturu

ATAVET 1. ULUSLARARASI (2. ULUSLARARASI KATILIMLI) ÖĞRENCİ KONGRESİ, Erzurum, Turkey, 4 - 06 December 2019, pp.171-172

Bir Erkek Arap Atında Peri-Tarsal Fibrosarkom Olgusu

I. International Equine Medicine Traınıng Congress, 21 - 24 March 2019

Bir Anadolu Mastifinde Ekstremitelerde Oluşan Kitleler

XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi IInd International Veterinary Surgery Congress of Turkey, 20 - 23 September 2018

İki cirit atında karşılaşılan proksimal sesamoid kemik lezyonunun termografik değerlendirilmesi.

XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi IInd International Veterinary Surgery Congress of Turkey, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 20 - 23 September 2018

Omasotomy in the treatment of omasum constipation in calf

XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi XVI National Veterinary Surgery Congress, Girne, Turkey, 20 - 23 September 2018, pp.92-93

Ocular Dermoid in Three Different Species

XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi & IInd International Veterinary Surgery Congress of Turkey, Girne, Turkey, 20 - 23 September 2018, pp.284-285

Rectal Prolapse in a Tortiose

XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi XVI National Veterinary Surgery Congress, Girne, Turkey, 20 - 23 September 2018, pp.226-227

Traumatic Cleft Palate in Cats: 3 Cases

XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi XVI National Veterinary Surgery Congress, Girne, Turkey, 20 - 23 September 2018, pp.228-229

A Heterotopic Unilateral Notomelia case Removed by Surgical Intervetion in a Simmental Calf

XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi XVI National Veterinary Surgery Congress, Girne, Turkey, 20 - 23 September 2018, pp.318-319

Surgical Treatment of Avascular Necrosis Due to Frontal Bone Fracture in a Dog

XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi XVI National Veterinary Surgery Congress, Girne, Turkey, 20 - 23 September 2018, pp.282-283

Effects of Mydriatics on Intraocular Pressure and Corneal Thickness in Rabbits

XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi XVI National Veterinary Surgery Congress, Girne, Turkey, 20 - 23 September 2018, pp.324-325

Infrared Thermal Imagıng in a Dog With Chondroma

3rd International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (ICAVST), Belgrad, Serbia And Montenegro, 5 - 09 September 2018, pp.117

Retrospective evaluation of feline extremity fractures: 96 cases

2017 Uluslararası Veteriner Hekimliği Bahar Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 30 March 2017, pp.329

The Effects of Total Intravenous Anesthesia with Various Dose Combinations of Ketofol on Intraocular Pressure in Dogs

47th Annual Conference of the American College of Veterinary Ophtalmologists Conference, Monterey California, United States Of America, 26 - 29 October 2016, pp.61

The Effects of Anaesthetic Agents on Intraocular Pressure ın New Zealand White Rabbits

The International Conference on Science, Ecology and Technology, Vienna, Austria, 25 - 28 August 2015, pp.146

Epifizeal Plak Yaralanmalarının Yeniden Sınıflandırılması

3. Veteriner Ortopedi Travmatoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 06 June 2015, pp.230-231

Montofon Irkı Bir Buzagıda Dogmasal Çoklu Iskelet Sistemi Anomalisi

3. Veteriner Ortopedi Travmatoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 06 June 2015, pp.199-200

Optimal Dose of Ketafol in New Zealand White Rabbits

II International VETistanbul Group Congress, Saint Petersburg, Russia, 7 - 09 April 2015, pp.750

A case of second phalanx fracture and anaonychia in an English Setter dog

14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 October 2014, pp.135-136

Basic principles of thermography in horses

14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Turkey, 23 - 26 October 2016, pp.125-126

A case of congenital laryngeal hemiplegia in brown Swiss calf

14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 October 2014, pp.248-249

Retrospective study of 100 calves with umbilical disease

14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 October 2014, pp.285-286

A case of meningocele in a Red Karaman lamb

14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 October 2014, pp.291-292

Evaluation of septic arthritis in newborn calves

14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Turkey, 23 - 26 October 2014, pp.241-242

Yeni Dogan Buzagılarda Septik Artritislerin Degerlendirilmesi

14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 October 2014, pp.241-242

Umbilikal Hastalıklı 100 Buzagıda Retrospektif Çalısma

14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 October 2014, pp.285-286

Montofon Irkı Bir Buzagıda Kongenital Laringeal Hemipleji Olgusu

14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 October 2014, pp.247-248

İngiliz Seter Irkı Bir Köpekte Anonychia ve Ikinci Falanks Kırıgı Olgusu

14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 October 2014, pp.135-136

Mor Karaman Irkı Bir Kuzuda Meningosel Olgusu

14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 23 - 26 October 2014, pp.291-292

Books & Book Chapters

Kedi ve Köpeklerde Beyin Omurilik Sıvısı: Koleksiyon Teknikleri

in: Güncel Veteriner Hekimliği Çalışmaları, Akın Kırbaş; Seçil Sevinç Temizkan; Sema Çakır Bayrak, Editor, Livre de Lyon, Lyon, pp.199-211, 2023

Ötenazi:Endikasyon-Yöntem

in: VETERİNER GENEL CERRAHİ, Prof Dr. İsa ÖZAYDIN, Editor, VETERİNER GENEL CERRHİ, pp.1-10, 2022

Genel Radyoloji Bilgisi

in: Veteriner Dış Hastalıkları Bilgisi, Yanmaz Latif Emrah, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.271-292, 2018

Cerrahi İplikler ve Dikiş Yöntemleri

in: Veteriner Dış Hastalıkları Bilgisi, Yanmaz Latif Emrah, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.177-200, 2018

Temel Cerrahi Alet Bilgisi

in: Veteriner Dış Hastalıkları Bilgisi, Yanmaz Latif Emrah, Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, pp.114-145, 2018

Metrics

Publication

109

Citation (WoS)

16

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

21

H-Index (Scopus)

3

Project

12

Intellectual Property

1

Thesis Advisory

3

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals