Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Comparison of propofol, ketamine and ketofol on intraocular pressure in New Zealand white rabbits

Revue De Medecine Veterinaire, cilt.167, ss.18-21, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Xylazine-Ketamine Anesthesia Following Premedication of New Zealand White Rabbits with Vitamin C

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.22, ss.115-118, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Solunum Sistemi Tümörleri

Turkiye Klinikleri J Vet Sci Surg-Special Topics, cilt.2, ss.29-33, 2016 (Hakemsiz Dergi)

A Case of Second Phalanx Fracture and Anonychia in an English Setter Dog

Acta Botanica Sinica, cilt.11, ss.224-227, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İskelet Sistemi Tümörleri.

Turkiye Klinikleri J Vet Sci Surg-Special Topics, cilt.2, ss.29-33, 2016 (Hakemsiz Dergi)

Erkek Sığır Üreme Sisteminde Yangısal Bozukluklar ve Sağaltımı

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri, cilt.1, ss.40, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sığır Ayak Hastalıklarında Tanı Yöntemleri

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.4-7, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Sığırlarda Prepisyum ve Penis Hastalıkları

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.43-47, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Sığırlarda Topallığın Değerlendirilmesi ve Skorlanması

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.1-3, 2015 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

BİR KÖPEKTE DEV HÜCRELİ TÜMÖR OLGUSU

1. ULUSLARARASI (2. ULUSLARARASI KATILIMLI) ÖĞRENCİ KONGRESİ, Erzurum, Türkiye, 4 - 06 December 2019

Bir Erkek Arap Atında Peri-Tarsal Fibrosarkom Olgusu

I. International Equine Medicine Traınıng Congress, 21 - 24 March 2019

İki cirit atında karşılaşılan proksimal sesamoid kemik lezyonunun termografik değerlendirilmesi.

XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi IInd International Veterinary Surgery Congress of Turkey, 20 - 23 September 2018

Bir Anadolu Mastifinde Ekstremitelerde Oluşan Kitleler

XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi IInd International Veterinary Surgery Congress of Turkey, 20 - 23 September 2018

Effects of Mydriatics on Intraocular Pressure and Corneal Thickness in Rabbits

XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi XVI National Veterinary Surgery Congress, Girne, Türkiye, 20 - 23 September 2018, ss.324-325

Ocular Dermoid in Three Different Species

XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi & IInd International Veterinary Surgery Congress of Turkey, Girne, Türkiye, 20 - 23 September 2018, ss.284-285

Rectal Prolapse in a Tortiose

XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi XVI National Veterinary Surgery Congress, Girne, Türkiye, 20 - 23 September 2018, ss.226-227

Traumatic Cleft Palate in Cats: 3 Cases

XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi XVI National Veterinary Surgery Congress, Girne, Türkiye, 20 - 23 September 2018, ss.228-229

A Heterotopic Unilateral Notomelia case Removed by Surgical Intervetion in a Simmental Calf

XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi XVI National Veterinary Surgery Congress, Girne, Türkiye, 20 - 23 September 2018, ss.318-319

Surgical Treatment of Avascular Necrosis Due to Frontal Bone Fracture in a Dog

XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi XVI National Veterinary Surgery Congress, Girne, Türkiye, 20 - 23 September 2018, ss.282-283

Omasotomy in the treatment of omasum constipation in calf

XVI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi XVI National Veterinary Surgery Congress, Girne, Türkiye, 20 - 23 September 2018, ss.92-93

Infrared Thermal Imagıng in a Dog With Chondroma

3rd International Congress on Advances in Veterinary Science and Technics (ICAVST), Belgrad, Sırbistan Ve Karadağ, 5 - 09 September 2018, ss.117

Retrospective evaluation of feline extremity fractures: 96 cases

2017 Uluslararası Veteriner Hekimliği Bahar Kongresi, Antalya, Türkiye, 27 - 30 March 2017, ss.329

The Effects of Total Intravenous Anesthesia with Various Dose Combinations of Ketofol on Intraocular Pressure in Dogs

47th Annual Conference of the American College of Veterinary Ophtalmologists Conference, Monterey California, Amerika Birleşik Devletleri, 26 - 29 October 2016, ss.61

The Effects of Anaesthetic Agents on Intraocular Pressure ın New Zealand White Rabbits

The International Conference on Science, Ecology and Technology, Vienna, Avusturya, 25 - 28 August 2015, ss.146

Optimal Dose of Ketafol in New Zealand White Rabbits

II International VETistanbul Group Congress, Saint Petersburg, Rusya, 7 - 09 April 2015, ss.750