Prof. Orhan ÇINAR


İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

Yönetim ve Çalışma Psikolojisi Anabilim Dalı


Research Areas: Labor Economics and Industrial Relations, Management and Industrial Psychology, Management and Organization, Human Resources Management

Office Phone: +90 442 231 1187
Fax Phone: +90 442 231 1907
Web: https://avesis.atauni.edu.tr/orhanar
Office: Dahili Tel: 11 87, Kapı No: 322
Address: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ERZURUM

Metrics

Publication

93

Citation (WoS)

307

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

312

H-Index (Scopus)

6

Citation (Scholar)

79

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

53

H-Index (TrDizin)

4

Project

3

Thesis Advisory

12

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1994 - 1999

1994 - 1999

Doctorate

Ataturk University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Ve Organizasyon, Turkey

1990 - 1993

1990 - 1993

Postgraduate

Istanbul Technical University, Fen Bilimleri Enstitüsü, İşletme Mühendisliği, Turkey

1986 - 1990

1986 - 1990

Undergraduate

Istanbul Technical University, Maden Fakültesi, Petrol Mühendisliği, Turkey

Dissertations

1999

1999

Doctorate

Örgütsel Kültür ve Yöneticilerde Kendini Geliştirme

Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yönetim Ve Organizasyon

1993

1993

Postgraduate

Türkiye'de Petrol ve Petrol Sektörünün Girdi-Çıktı Analizi Sustainable Development

İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İşletme Mühendisliği

Foreign Languages

C1 Advanced

C1 Advanced

English

Research Areas

Labor Economics and Industrial Relations

Management and Industrial Psychology

Management and Organization

Human Resources Management

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Professor

Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

2013 - 2018

2013 - 2018

Associate Professor

Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

2011 - 2013

2011 - 2013

Assistant Professor

Ataturk University, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri

2009 - 2011

2009 - 2011

Assistant Professor

Erzincan Binali Yildirim University

2008 - 2009

2008 - 2009

Assistant Professor

Agri Ibrahim Cecen University, Faculty Of Educatıon, Department Of Prımary School

2000 - 2008

2000 - 2008

Assistant Professor

Ataturk University

1994 - 2000

1994 - 2000

Research Assistant

Ataturk University

Managerial Experience

2020 - 2021

2020 - 2021

Dean

Agri Ibrahim Cecen University, Faculty Of Economıcs And Admınıstratıve Scıences

2009 - 2011

2009 - 2011

Vice Dean

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, İibf

2005 - 2007

2005 - 2007

Director of Vocational School

Atatürk Üniversitesi, Ağrı Myo

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Bilim Eğitim ve Etik

Undergraduate

Undergraduate

Professional English 2

Undergraduate

Undergraduate

Eğitim ve İstihdam

Undergraduate

Undergraduate

HayatıTechnology and Working Life

Doctorate

Doctorate

Cross-Cultural Differentiation and Management

Undergraduate

Undergraduate

Mesleki İngilizce 1

Advising Theses

2021

2021

Postgraduate

Örgütsel yalnızlığın iş tatminine etkisi: Bir araştırma

Çınar O. (Advisor)

H.ÖZASLAN(Student)

2020

2020

Postgraduate

Mobbing ile Motivasyon Arasındaki İlişki: Bir Uygulama

Çınar O. (Advisor)

S.Yılmaz(Student)

Representation and Promotion Activities

Atatürk Üniversitesi İİBF Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Tanıtımı

Institutional Promotion, Ziya Gökalp Anadolu Lisesi, Turkey, Erzurum, 2023 - 2023

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2009

2009

Eğitimde Cinsiyete Dayalı Eşitsizlik

ÇINAR O.

Ekev Akademi Dergisi , vol.42, pp.251-262, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Leader-member exchange as the mediator of the relationship between perceived organizational supportand job satisfaction

ÇINAR O., KOÇAK D.

15th International Strategic Management Conference, Poznan, Poland, 27 - 29 June 2019, pp.257-264

2017

2017

POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE, İŞ STRESİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİ: DENİZLİ VE ERZURUM UYGULAMASI

ÇINAR O., BOZMA K.

18. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.137-141

2017

2017

POZİTİF PSİKOLOJİK SERMAYE, İŞ STRESİ VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLİŞKİSİ: DENİZLİ VE ERZURUM UYGULAMASI

ÇINAR O., BOZMA K.

18. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 October 2017, pp.137-141

2015

2015

Measuring the Effectivenessand Innovative Capability of the University of Bingöl and Atatürk University

ÇINAR O., ASLAN İ.

Ekonomi Forumu: Bilişim Teknolojisi ve İnovasyon Yönetimi, Munich, Germany, 4 - 06 November 2015

2015

2015

The relationship between cyber loafing and organizational citizenship behavior A survey study in Erzurum Turkey

ÇINAR O., KARCIOĞLU F.

11th International Strategic Management Conference, 23 July 2015 - 25 July 2016, pp.444-453

2015

2015

İş Yaşamında İş Tatmini Örgütsel Özdeşleme ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi Erzurum İli Örneği

ÇINAR O., KARCIOĞLU F., AKDAŞ K.

16. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, Sakarya, Turkey, 15 - 17 May 2015

2014

2014

Analyzing Technology Usage of Students at the University of Erzincan

Aslan İ., Çınar O., Özen Ü., Yavuz S.

International Conference on Information and Social Science-ISS 2013, Nagoya, Japan, 24 - 26 September 2014, pp.1-11

2014

2014

Developing Strategies for the Future of Healthcare in Turkey by Benchmarking and SWOT Analysis

ASLAN I., ÇINAR O., ÖZEN Ü.

10th International Strategic Management Conference, Rome, Italy, 19 - 21 June 2014, vol.150, pp.230-240 Sustainable Development identifier

2012

2012

Belediyelerde Sosyal Politikalara Yönelik Uygulamalar Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Ağrı Belediyesi Örneği

BAKIRCI F., ÇINAR O.

14.Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İstanbul, Turkey, 25 - 27 May 2012, pp.320-364

2012

2012

RANKING AND EVALUATING NEW ASIAN SUPPLIERS WITH EUROPEAN SUPPLIERS BASED ON PERFORMANCE CRITERIA

Aslan I., Cinar O.

7th International Scientific Conference on Business and Management, Vilnius, Lithuania, 10 - 11 May 2012, pp.949-956 identifier

2011

2011

Erzincan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencilerinin Yetkinliklerinin İncelenmesi

ÇINAR O., ASLAN İ.

10. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İzmir, Turkey, 5 - 07 May 2011, pp.392-395

2010

2010

Ağrı Bölgesi Turizminin SWOT Analizi ve Tanıtımı TOWS Matris Modeline Dayalı Strateji Geliştirme Önerisi

ÇINAR O.

III.Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu, Ağrı, Turkey, 12 - 14 October 2010, pp.648-658

2010

2010

2009 Yılı Ekonomik Krizinin Erzincan daki Yerel İşletmeler Üzerindeki Etkisi

ASLAN İ., ÇINAR O.

2.Yerel Ekonomiler Kongresi: Ekonomik Krizlerin Yerel Ekonomilere Etkisi, Sivas, Turkey, 17 - 19 June 2010, pp.282-294

2010

2010

Bir Aile Şirketinin Kurumsallaşması Yeniden Yapılandırma ve Varislerin Yönetime Hazırlanması Süreci

ASLAN İ., ÇINAR O.

Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, İzmir, Turkey, 9 - 10 October 2010, vol.2, pp.89-97

2010

2010

Self Assessment of Several Companies in Order to Establish a Holding

ASLAN İ., ÇINAR O.

6th International Strategic Management Conference, ST. PETERSBURG, Russia, 6 - 08 July 2010, pp.477-497

2008

2008

Eğitimde Cinsiyete Dayalı Eşitsizlik

ÇINAR O.

II.Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, Ağrı, Turkey, 8 - 10 October 2008, vol.528

2004

2004

Lise Öğrencilerinin Okuldan Kaçma Sebepleri

ÇINAR O.

13.Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya, Turkey, 6 - 09 July 2004

2004

2004

Sınıfların Kalabalık Olmasının Öğretmen ve Öğrenciye Etkisi

ÇINAR O.

13.Eğitim Bilimleri Kurultayı, Malatya, Turkey, 6 - 09 July 2004

2004

2004

Okulöncesi Eğitim Alma Durumlarına Göre İlköğretime Yeni Başlayan Öğrencilerin Karşılaştırılması

ÇINAR O., HATUNOĞLU Y., HATUNOĞLU H. K. A.

1.Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi, İstanbul, Turkey, 30 June - 03 July 2004, pp.93

2004

2004

Demokrasi Eğitimi Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Birlikte Yaşama Kültürü Düzeyleri

ÇINAR O., BÜYÜKKASAP E.

Uluslararası Demokrasi Eğitimi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 20 - 21 May 2004, pp.283-289

2004

2004

İlköğretim Okullarında Dayak

KAYA F., ÇINAR O., BÜYÜKKASAP E.

Birinci Sosyal Hizmetler Şurası, Ankara, Turkey, 19 - 21 April 2004, pp.155-164

2003

2003

Ağrı İlinde Görev Yapan Ana Çocuk Sağlığı Personelinin İnsan İlişkileri

ARSLAN H., ÇINAR O.

II.Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 06 June 2003, pp.195

2002

2002

Eğitimde Toplam Kalite Yönetimine Geçiş Sürecinde Eğitim Fakültelerinin Rolü

ÇINAR O., ATALAY S., BÜYÜKKASAP E.

Uluslararası Katılımlı 2000’li Yıllarda 1.Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 29 - 31 May 2002, pp.243-244

Books & Book Chapters

2023

2023

Motivasyonel Dil Kullanımı ile Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Alan Araştırması

ÇINAR O., HACI ASLAN U.

in: Sosyal Bilimlerde Özgün Araştırmalar, Yanık Ramazan, Küçükali Adnan, Editor, Eğitim Yayınevi, Konya, pp.233-260, 2023

2018

2018

Measuring the Effectiveness and Innovative Capability of Bingöl Universityand Atatürk University

ASLAN İ., ÇINAR O.

in: German-Turkish Perspectives on IT and Innovation Management: Challenges and Approaches, Fehim Bakırcı, Thomas Heupel, Orhan Kocagöz, Üstün Özen, Editor, Springer Gabler, 2018

2018

2018

The Impact of Management Informatıon Systems’ Effectıveness on Innovatıon

ASLAN İ., ÇINAR O.

in: İşletme Fonksiyonlarında Bazı Temel Uygulamalar ve Güncel Yaklaşımlar, Gamze Ebru Çiftçi, Editor, İksad Yayınları, pp.117-144, 2018

2017

2017

Örgütsel Küçülme ve Benzer Kavramlar

ÇINAR O.

in: Çağdaş Yönetim Teknikleri, , Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim fakültesi, 2017

2017

2017

Yönetici Asistanlığı Eğitimi

ÇINAR O.

in: Yönetici Asistanlığı, , Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim fakültesi, 2017

2017

2017

Yönetici Asistanlığı Mesleği ve Tarihi Gelişimi

ÇINAR O.

in: Yönetici Asistanlığı, , Editor, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2017

2011

2011

Maliyet, Gelir ve Kâr Kavramları

ÇINAR O.

in: İşletme Bilimine Giriş, YILDIZ Gültekin, AKIN H. Bahadır, Editor, LİSANS, İstanbul, 2011

2007

2007

Genel Olarak İşletim Sistemi ve Bilgisayar Kullanımı

ÇINAR O.

in: Bilgisayar I II, Ali Güneş, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, 2007

2002

2002

Eğitim Fakülteleri İçin Bilgisayar

ÇINAR O.

BAKANLAR, Erzurum, 2002

Awards

December 2023

December 2023

2022 Yılı Atıf Ödülü (Sosyal Bilimler)

Atatürk Üniversitesi

March 2023

March 2023

Mart 2023 Makale Ödülü

Atatürk Üniversitesi

April 2021

April 2021

Akademik Teşvik Ödülü

İbrahim Çeçen Vakfı

June 2012

June 2012

2012 Yılı Sosyal Bilimler Makale Alanı 2.lik Ödülü

Atatürk ÜniversitesiCongress and Symposium Activities

21 October 2023 - 21 October 2023

21 October 2023 - 21 October 2023

Aile Çalıştayı

Session Moderator

Erzurum-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 312

h-index (WOS): 8