Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The variation of the features of SnO2 and SnO2:F thin films as a function of V dopant

JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE-MATERIALS IN ELECTRONICS, vol.25, no.6, pp.2808-2828, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Investigation the effect of preparing Powerpoint presentations about science topics on prospective teachers' science achievements and science process skills

Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, vol.4, no.1, pp.213-222, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Students' understandings of air pressure

Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, vol.3, no.4, pp.751-760, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

STEM UYGULAMALARINDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ KODLAMA EĞİTİMİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.71-83, 2020 (Other Refereed National Journals)

STEM UYGULAMALARINDA ÖĞRETMEN ADAYLARININ 3D YAZICI KULLANIMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.5, no.2, pp.1-8, 2019 (Other Refereed National Journals)

ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİNİN 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARINA ETKİSİ

Researcher:Social Science Studies, vol.5, pp.128-139, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

HIGH SCHOOL STUDENTS MISCONCEPTIONS ABOUT MAGNETISM

Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, vol.25, pp.547-554, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

THE CONTRIBUTION OF MODEL TEACHING AND MATERIAL DEVELOPMENT TO PHYSICS TEACHING FARADAY S LAW OF INDUCTION

Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education, vol.25, pp.176-196, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Görsel Okuma Yaklaşımının Üniversite Öğrencilerinin Fizik Dersindeki Akademik Başarılarına Etkisi

The Journal of academic Social Science, vol.3, pp.104-124, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effects of Analogy on Students Understanding of Direct Current Circuits and Attitudes towards Physics Lessons

European Journal of Educational Research, vol.1, pp.211-223, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Preparation of LiCoO2 and LiNixCo1 xO2 by Solid State Reaction Technique

Progresses in Nanotechnology and Nanomaterials, vol.1, pp.5-8, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effect of conceptual change instruction on students' understanding of electricity concepts

International Journal of Innovation and Learning, vol.7, no.4, pp.478-496, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

High school students' understanding of projectile motion concepts

EDUCATIONAL RESEARCH AND EVALUATION, vol.15, no.3, pp.203-222, 2009 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Teaching of Water Waves Effectivenes of Using Computer Simulations on Students Success and Elimination of Misconception

Bulgarian Journal of Chemistri Education, vol.17, no.1, pp.33-45, 2008 (International Refereed University Journal)

Teaching of Water Waves Effectivenes of Using Computer Simulations on Students Success and Elimination of Misconception

Bulgarian Journal of Chemistri Education, vol.17, no.1, pp.33-45, 2008 (International Refereed University Journal)

Teachinf of Newton s Law Force and Motion The effectiveness of Demonstrations

Essays in Education, vol.1, no.1, pp.63-75, 2008 (National Refreed University Journal)

Teachinf of Newton s Law Force and Motion The effectiveness of Demonstrations

Essays in Education, vol.1, no.1, pp.63-75, 2008 (National Refreed University Journal)

Effectiveness of Analogy on Students Success and Elimination of Misconceptions

Lat. Am. Journal of Physics Education, vol.2, pp.174-183, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

2006 Öğrenci Seçme Sınavında Çıkmış Olan Fizik Sorularının Kapsam Geçerliliğinin Analizi

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.16, pp.79-110, 2007 (Other Refereed National Journals)

STUDENTS PERCEPTIONS REGARDING SOME PHYSICAL CONCEPTS

BALKAN PHYSICS LETTERS, vol.15, pp.44-50, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Dersinin Öğrenci Açısından Önemine Yönelik Bir Çalışma

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Degisi, vol.13, pp.112-119, 2006 (Other Refereed National Journals)

Fizikte Öğrenme Güçlüklerinin Saptanmasına Yönelik Bir Çalışma

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Degisi, vol.13, pp.431-437, 2006 (Other Refereed National Journals)

Ortaöğretim Başari Ölçütleri Ile Öss Puanlari Arasindaki Ilişkinin Araştırılmasi

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi,, pp.263-269, 2005 (Other Refereed National Journals)

Fizik Laboratuarlarında Kullanılan Deney Malzemeleri Üzerine Bir Çalışma

KAZIM KARABEKİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.11, pp.590-604, 2005 (Other Refereed National Journals)

First Year Undergraduate Students Understandings of Brightness Concepts

Balkan PhysicsLetters, vol.13, no.2, pp.72-83, 2005 (National Refreed University Journal)

First Year Undergraduate Students Understandings of Brightness Concepts

Balkan PhysicsLetters, vol.13, no.2, pp.72-83, 2005 (National Refreed University Journal)

Models Draw By Students Related To Solid Objects

Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.5, pp.23-34, 2003 (Other Refereed National Journals)

İlköğretim Öğrencilerinin Isı ve Sıcaklık Konularını Kavrama Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, no.13, pp.199-210, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

Model Drawing in Physics

Balkan Physics Letters, vol.11, pp.27-33, 2003 (Refereed Journals of Other Institutions)

İlköğretim Fen Öğretiminde Demonstrasyonlar ve Öğrencilerin Soru Yazma Tekniğinden Yararlanma Üzerine Bir Çalışma

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.2, no.23, pp.26-32, 2002 (National Refreed University Journal)

STUDENTS UNDERSTANDING OF COULOMB S LAW AND THE TRANSFER OF CHARGE BETWEEN CONDUCTORS

BALKAN PHYSICS LETTERS, pp.70-77, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğretmenlik Uygulamasına Katılan Öğretmen Adaylarının Değerlendirilmesi

Fırat Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.13, pp.243-248, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fen Bilimleri Öğretmen Adayların Robotik Kodlama ile Yaptıkları Bir Stem Uygulaması

UBCAK, 5. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Elazığ, Turkey, 15 March - 17 April 2021, pp.211-212 Creative Commons License

Türkiye’de Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programındaki Konuların Öğretiminde Stem Eğitiminin Yeri ve Önemi

UBCAK, 5. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Elazığ, Turkey, 15 - 17 March 2021, pp.276-277 Creative Commons License

Stem Eğitimi Kapsamında Kullanılan Üç Boyutlu Tasarım ve Modelleme Programı ile Fen Bilimleri Konularının Öğretilmesi

UBCAK, 5. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Elazığ, Turkey, 15 - 17 March 2021, pp.258-259 Creative Commons License

Fen Bilimleri Öğretmen Adayların 3d Yazıcı ile Yaptıkları Bir Stem Uygulaması

UBCAK, 5. Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Elazığ, Turkey, 15 March - 17 April 2021, pp.209-210 Creative Commons License

Informal Learning Activity: The Topic Of Object’s Magnetic Characteristic

27th International Conference on Educational Sciences, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018

Ders Dışı Eğitim Etkinliği: Maddenin manyetik Karakteristiği Konusu

ICES-UBEK 2018, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.112-113

Ders Dışı Eğitim Etkinliği: Maddenin manyetik Karakteristiği Konusu

ICES-UBEK 2018, Antalya, Turkey, 18 - 22 April 2018, pp.112-113

High school students’ perceptions about the physics

II. Uluslararası Iğdır Sempozyumu, 9 - 11 October 2017

Analysis of the relationship between undergraduate students’ physics succeses and their abilities

10th Annual International Conference ofEducation,Recearch and Innovation (ICERI2017), Sevilla, Spain, 16 - 18 November 2017

Problem Solving Strategies Observed in Pre service Physics Teachers

ERPA International Congresses on Education, 2 - 04 June 2016

Students understandings of magnetisim concepts

ERPA International Congresses, 2 - 04 June 2016

High School Students Misconceptions About Projectile Motion

16th International Academic Conference, Amsterdam, Netherlands, 12 - 15 May 2015

High School Students Views About 7e Model In The Unit Of Electromagnetism

16th InternationalAcademic Conference, Amsterdam, Netherlands, 12 - 15 May 2015

A Study on Primary School Students Understandings of Energy Concepts

New Perspectives in Science Education Conference, Florence, Italy, 2014, Florence, Italy, 20 - 21 May 2014, pp.261-267

Structural Properties of Zinc Oxide Thin Films Grown on Glasses by Simplified Spray Technique

7th Nanoscience and Nanotechnology Conference, Istanbul, Turkey, 2011, İstanbul, Turkey, 27 June - 01 July 2011, pp.22

Effects of Artifical Pinning Centers on NbBa2Cu3O7 x Thin Films Prepared by PLD

6th Nanoscience and Nanotechnology Conference, İzmir, Turkey, 2010, İzmir, Turkey, 15 - 18 June 2010, pp.239

Students Understanding Of Coulomb s Law And The Transfer Of Charge Between Conductors

First Hellenic-Turkish International Conference, BODRUM, Turkey, 10 September - 15 August 2001, pp.257

Students Understanding Of Some Electrical Subjects

First Hellenic-Turkish International Conference, 10 - 15 September 2001